سود پرک کاستیک ، سود جامد پرک
سـود جامد پرک اکسین با خلوص و آنالیز 98% سود سوز آور اکسین سـود پرک اکسین NaOH برند اکسین سود پرک کاسـتیک  کاستیک سودا پرک اکسین تحویل درب ..
مشارکت در تولید ( سود جامد پرک، سود سوزآور)
قابل توجه : سرمایه گذاران و صادرکنندگان محترم سود پرک با خلوص و آنالیز 98% فـروش سـود پـرک در داخـل کـشور خـرید سـود مـایع و تبدیل به ..
حلال ها
کیمیا پارس شایانکار 09121083929 حلال 402 (آروماتیک پایین) حلال 403 ( آروماتیک بالا) وایت اسپریت ها مخلوطی از هیدروکربن های پارافینی و آروماتیکی با دامنه تقطیر 200 - 142 ..
مونو اتیلن گلایکول (MEG)
کیمیا پارس شایانکار 09121083929 مونو اتیلن گلایکول یک ترکیب آلی است که به عنوان ضدیخ در وسایل نقلیه و پیش ماده برای پلیمرها مورد استفاده قرار می گیرد. مونو اتیلن ..
پتاسیم پرمنگنات
کیمیا پارس شایانکار  09121083929 فرمول شیمیایی KMnO4. بسیاری از کاربردهای پتاسیم پرمنگنات به‌خاطر خواص اکسیدکنندگی آن است، از اینکه یک اکسید کنندهٔ قوی است ..
دی اتیلن گلایکول (DEG)
کیمیا پارس شایانکار 09121083929 دی اتیلن گلایکول، مایعی است بیرنگ، نمگیر، ویسکوز،سمی، بی بو و امتزاج پذیر در آب، الکل، اتر، استون و اتیلن گلیکول. کاربرد دی اتیلن ..