پمپ آب خانگی نیم اسب پنتاکس(PENTAX)

الکتروپمپ های زمینی (محیطی)پنتاکس ایتالیا
پمپ آب خانگی PM45 خود مکش (نیاز به هوا گیری ندارد)پنتاکس ایتالیا
کاربرد : مصارف خانگی و صنعتی (انتقال و افزایش فشارآب سرد و گرم)
جنس الکترو پمپ : بدنه چدن،تک پروانه،پروانه برنج،شافت استنلس استیل
قدرت پمپ آب PM45 پنتاکس:5/0 اسب(37/0 کیلو وات)
ماکزیمم فشارپمپ آب خانگی PM45 :سه و نیم بار
حد اکثر ارتفاع پمپ آب خانگی :35 متر
حداکثر آبدهی PM45:چهل لیتر دردقیقه
برق مورد نیاز : تک فاز(220 ولت)
دهانه ورودی پمپ آب PM45 : یک اینچ
دهانه خروجی پمپ آب PM45 : یک اینچ
دامنه دمای آب پمپ خانگی: 0تا 90 درجه سانتیگراد
دور موتورپمپ آب پنتاکس:2900 دور در دقیقه
کلاس عایق بندی پمپ PM45پنتاکس :F
درجه حفاظتی پمپ PM45پنتاکس:IP44
------------------------------------------------------------------
الکتروپمپ آب خود مکش (نیاز به هوا گیری ندارد) PM80پنتاکس ایتالیا
کاربرد پمپ آب خانگی PM80پنتاکس:مصارف خانگی و صنعتی (انتقال و افزایش فشارآب سرد و گرم)
متریال الکترو پمپ آب خانگی : بدنه چدن،تک پروانه،پروانه برنج،شافت استنلس استیل
قدرت پمپ آب خانگی PM80:یک اسب(74/0 کیلو وات)
ماکزیمم فشارPM80پنتاکس:شش بار
حد اکثر ارتفاع پمپ خانگیPM80:شصت و یک متر
حداکثر آبدهی پمپ خونگی PM80:سه متر مکعب در ساعت ( 50 لیتر دردقیقه )
برق مورد نیازالکترو پمپ خانگی: تک فاز(220ولت)
دهانه ورودی پمپ PM80: یک اینچ
دهانه خروجی پمپ PM80: یک اینچ
دامنه دمای آب پمپ خانگی: 0 تا 90 درجه سانتیگراد
دور موتورپمپ آب پنتاکس: 2900 دور در دقیقه
مکانیکال پمپ آب پنتاکس: سرامیک ،گرافیت
کلاس عایق بندی پمپ PM80 پنتاکس :F
درجه حفاظتی پمپ PM80پنتاکس:IP44
پمپ آب خانگی سانتریفوژ دو پروانه (بشقابی) CBT210و CB210پنتاکس ایتالیا
کاربردپمپ آب سانتریفوژ پنتاکسCB210:انتقال و افزایش فشارآب سرد و گرم مصارف خانگی ، مجتمع های مسکونی،تاسیسات صنعتی و. . .
مشخصات عمومی پمپ آب CB210پنتاکس: بدنه چدن،دو پروانه،پروانه چدن ،شافت استنلس استیل،مکانیکال سیل،سرامیک،گرافیت
قدرت پمپ آب خانگیPENTAX-CB210: 2 اسب(1/5 کیلو وات)
ماکزیمم فشارپمپ آب CB210: 5/5بار
حد اکثر ارتفاع پمپ آب خانگی پنتاکس: 57متر
حداکثرآبدهی پمپ آب بشقابی : 7/5 مترمکعب درساعت(125 لیتردردقیقه)
برق مورد نیاز پمپ آب خانگیCB210 پنتاکس: تک فاز
برق مورد نیازپمپ آب خانگی CBT210 پنتاکس: سه فاز
دهانه ورودی پمپ آب سانتریفیوژ CB210پنتاکس: 1و4/1 اینچ
دهانه خروجی پمپ آب سانتریفیوژ CB210 پنتاکس: 1 اینچ
دامنه دمای آب پمپ خانگی دو پروانه:صفرتا نود درجه سانتیگراد
دور موتورپمپآب PENTAX:2900دوردردقیقه
مکانیکال پمپ پنتاکس:سرامیک،گرافیت
کلاس عایق بندی پمپ آب پنتاکس:F
درجه حفاظتی پمپ اب خانگی پنتاکس:IP44
-------------------------------------------------

پمپ آب خانگی سانتریفوژ دو پروانه (بشقابی) CBT210و CB210پنتاکس ایتالیا
کاربردپمپ آب سانتریفوژ پنتاکسCB210:انتقال و افزایش فشارآب سرد و گرم مصارف خانگی ، مجتمع های مسکونی،تاسیسات صنعتی و. . .
مشخصات عمومی پمپ آب CB210پنتاکس: بدنه چدن،دو پروانه،پروانه چدن ،شافت استنلس استیل،مکانیکال سیل،سرامیک،گرافیت
قدرت پمپ آب خانگیPENTAX-CB210: 2 اسب(1/5 کیلو وات)
ماکزیمم فشارپمپ آب CB210: 5/5بار
حد اکثر ارتفاع پمپ آب خانگی پنتاکس: 57متر
حداکثرآبدهی پمپ آب بشقابی : 7/5 مترمکعب درساعت(125 لیتردردقیقه)
برق مورد نیاز پمپ آب خانگیCB210 پنتاکس: تک فاز
برق مورد نیازپمپ آب خانگی CBT210 پنتاکس: سه فاز
دهانه ورودی پمپ آب سانتریفیوژ CB210پنتاکس: 1و4/1 اینچ
دهانه خروجی پمپ آب سانتریفیوژ CB210 پنتاکس: 1 اینچ
دامنه دمای آب پمپ خانگی دو پروانه:صفرتا نود درجه سانتیگراد
دور موتورپمپ آب PENTAX:2900دوردردقیقه
مکانیکال پمپ پنتاکس:سرامیک،گرافیت
کلاس عایق بندی پمپ آب پنتاکس:F
درجه حفاظتی پمپ اب خانگی پنتاکس:IP44
-------------------------------------------------------
الکتروپمپ آب خانگی سانتریفیوژ دو پروانه (بشقابی)CBT160و CB160
کاربرد :انتقال و افزایش فشارآب سرد و گرم(ازصفر تا نود درجه سانتی گراد) مصارف خانگی ، مجتمع های مسکونی،تاسیسات صنعتی و. . .
مشخصات عمومی : بدنه چدن،دو پروانه،آلیاژپروانه چدن ،شافت استنلس استیل،مکانیکال سیل،سرامیک،گرافیت
قدرت الکتروپمپ آب خانگی CBT160و CB160: یک و نیم اسب(1/1 کیلو وات)
ماکزیمم فشارپمپ آب خانگی سانتریفیوژ دو پروانه (بشقابی): پنج(5)بار
حد اکثر ارتفاع پمپ آب خانگی دو پروانه CBT160و CB160: پنجاه و سه (53) متر
حداکثر آبدهی الکتروپمپ آب خانگی سانتریفیوژ : 6 متر مکعب در ساعت (100لیتر دردقیقه )
برق مورد نیازالکتروپمپ آب خانگی دو پروانه (بشقابی) CB160: تک فاز
برق مورد نیاز الکتروپمپ آب خانگی دو پروانه (بشقابی)CBT160 : سه فاز
دهانه ورودی الکتروپمپ آب خانگی سانتریفیوژ دو پروانه : 1 و1/4 اینچ
دهانه خروجی پمپ الکتروپمپ آب خانگی سانتریفیوژ دو پروانه : 1 اینچ
کلاس عایق بندی الکتروپمپ آب(بشقابی):F
درجه حفاظتی الکتروپمپ آب(بشقابی): IP44
---------------------------------------------------------
الکتروپمپ (جتی)سانتریفیوژ خودمکش پنتاکس00/0-CAM10 PENTAX ایتالیا(واسطه چدن)
الکتروپمپ (جتی)سانتریفیوژ خودمکش پنتاکس50/0CAM10 - PENTAXایتالیا (واسطه آلومینیم)
الکتروپمپ (جتی)سانتریفیوژ خودمکش پنتاکسs/00/0CAM10-pentax ایتالیا (واسطه      )
کاربردپمپ آب CAM100پنتاکس: انتقال و جابجایی آب ، تخلیه آب مخازن ، استخر و. . .
جنس الکترو پمپ: بدنه چدن،تک پروانه،پروانه برنج یا نوریل،شافت استنلس استیل AISI416
قدرت پمپ آب سانتریفیوژCAM100: یک اسب(74/0 کیلو وات)
ماکزیمم فشارپمپ خانگی: شش(6 )بار
حد اکثر ارتفاع پمپ آب جتیCAM100پنتاکس: چهل و هفت(47) متر
حداکثر آبدهی پمپ سانتریفیوژpentax-CAM100: سه و شش دهم(3،6) مترمکعب درساعت(60 لیتردردقیقه)
برق مورد نیاز: تک فاز(220) ولت
دهانه ورودی پمپ آب CAM100پنتاکس: یک(1 ) اینچ
دهانه خروجی پمپ آب CAM100پنتاکس:یک(1) اینچ
دامنه دمای آب پمپ آب CAM100پنتاکس :صفر تا پنجاه( 0 تا 50 )درجه سانتیگراد
دور موتورپمپ آبPENTAEX:دوهزارونهصد( 2900 )دور دردقیقه
مکانیکال پمپ آب خود مکشCAM100: سرامیک ،گرافیت
کلاس عایق بندی پمپ آب پنتاکس:F
درجه حفاظتی پمپ آب پنتاکس:IP44

الکتروپمپ آب سانتریفوژ خود مکش(بدون نیاز به هوا گیری) INOXT 100 و INOX 100پنتاکس
کاربرد: انتقال و افزایش فشارآب سرد و گرم(ازصفر تا پنجاه درجه سانتی گراد)استخرها وآبیاری منازل ویلایی،کارخانجات صنایع غذایی ، دارویی ، بهداشتی
مشخصات عمومی: بدنه استنلس استیل304 ،آلیاژپروانه نوریل یا استنلس استیل304،شافت استنلس استیل
قدرت پمپ آب سانتریفیوژ: یک اسب (74/0کیلو وات)
ماکزیمم فشارپمپ آبINOX100 : شش (6)بار
حد اکثر ارتفاع الکتروپمپ آبINOX100 پنتاکس: چهل و سه( 43 )متر
حداکثر آبدهی پمپ آب خانگی PENTAX: سه(3)متر مکعب در ساعت (50لیتر دردقیقه )
برق مورد نیازپمپ آب INOX 100: تک فاز
برق مورد نیازپمپ آب INOXT 100: سه فاز
دهانه ورودی پمپ آب سانتریفیوژ: یک(1) اینچ
دهانه خروجی پمپ آب خود مکش : یک(1)اینچ
کلاس عایق بندی الکتروپمپ آبINOX100پنتاکس:F
درجه حفاظتی الکتروپمپ آبINOX100پنتاکس: IP44
شهر : تهران
تلفن :
قیمت :
ایمیل : بدون ایمیل
نماینده و دفتر فروش محصولات پلی رود اتصال
شرکت تکسونیر به عنوان بزرگترین تولید کننده و تامین کننده لوازم مورد نیاز در شبکه های آبرسانی، آبیاری، فاضلاب و گاز مورد مصرف در صنعت، پایپینگ شهری و ساختمانی و کشاورزی می باشد. برای دریافت بالاترین تخفیفات پلی رود اتصال
مه پاش فیتکو
مه پاش فوگر مدل SFJ ( FOGGER ) -میزان آبدهی 16 لیتر در ساعت -فشار مورد نیاز 1 الی 3 اتمسفر -قابلیت نصب روی لوله بدون استفاده از پانچر -بالا بردن رطوبت هوا -کاهش دمای محوطه ای بستر در دامداری ها و مرغداری ها ، باغات ،گلخانه ، گیاهان
آبیاری قطره ای
قطره ای»بارانی« داربستی انگور وکلیه امکانات کشاورزی
فروش ونصب مخزن گالوانیزه ضد زنگ برای ذخیره آب
شرکت رهپویان جبهه سبز تنها تولید کننده مخزن گالوانیزه ضد زنگ برای ذخیره آب آشامیدنی وکشاورزی درکشور است که باکیفیت بالا مخزن های خود وقیمت مناسب توانسته است تنها تولید کننده مخزن گالوانیزه ضد زنگ درایران شود جهت
سوپر جاذب آکوازورب فرانسه
سوپرجاذب آکوازورب فرانسه سوپرجاذبی بر پایه پتاسیم با قدرت جذب 200 تا 500 برابر وزن خودش بوده که دارای گواهینامه های ایزو9001 کیفیت و ایزو 14001 محیط زیست اروپا و گواهینامه seveso2 ایتالیا و فاقد هیچ گونه سمیت در خاک می باشد.
فیلترآزود
فیلتر دیسکی آزود (AZUD) مشخصات عمومی فیلتر های دیسکی آزود جنس بدنه پلی آمید سخت با فایبرگلاس ماکزیمم تحمل فشار 6 بار طول 721میلیمتر ماکزیمم دمای آب 60 درجه سانتیگراد PHبیشتر از4 مشخصات خاص فیلتر های دیسکی آزود فیلتر2
فروش پمپ های دو پروانه سه فاز Lowara
• جنس بدنه و پروانه الکترو پمپ های CA از استیل 304 می باشد. • کاربرد صنعتی، ساختمانی، افزایش فشار، سیرکوله کردن • حداکثر فشار 8 بار • دمای مایع 10-110IP 55 کلاس F www.watergoogle.com
نمایندگی فروش تجهیزات آبیاری شرکت آب آرا 66313558
نمایندگی پخش و فروش تجهیزات آبیاری شرکت آب آرا اعم از شیر خودکار پلیمری ، کمربند ، رایزر پلیمری ، رایزر آلومینیومی ، آبپاش و .. با ارائه لیست قیمت رسمی کارخانه وتخفیفهای مناسب برای سفارش کالا میتوانید با شماره های زیر