نرم افزار گزارش ساز

اطلاعات برای مدیران رده‌های مختلف سازمان و همچنین امکان طراحی راحت گزارشات جدید به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تصمیم سازی از نیازهای نرم افزاری سازمان‌ها به شمار می‌آید. این سامانه بر اساس اطلاعات موجود در شرکت‌های متقاضی و به جهت ایجاد گزارش برای مدیریت این سازمان‌ها طراحی شده است. کارکرد این سامانه برای ساخت و ارائه‌ی گزارش‌های دقیقی از عمل‌کرد هر سازمان درگونه‌های متفاوت است..
سیستم گزار‌ش ساز نرم افزار ی برای تمام سطوح کاربران ( غیر حرفه‌ای تا حرفه‌ای) است که آنها را قادر به ساخت گزارش‌های خاص می نماید.هدف از تولید این نرم افزار رسیدن به نقطه‌ای است که کاربران نرم افزار به سادگی و بدون نیاز به دانش ساختار نگهداری اطلاعات و نحوه ارتباط با بانک اطلاعاتی بتوانند آنچه که در ذهن خود دارند طراحی و استفاده کنند.
نحوه‌ی عمل‌کرد این سامانه به ترتیب، دریافت اطلاعات از بانک های اطلاعاتی موجود در سازمان‌ها و تبدیل آن‌ها به گزارش‌های مورد نیاز می‌باشد.
برخی از ویژگی‌های این سامانه به‌شرح زیر می‌باشد:
•گزارش سازی و طراحی گزارش‌های مختلف.
•تقسیم بندی گزارش‌ها.
•توزیع گزارش‌ها.
•امکان تبدیل خروجی گزارش به EXCEL، WORD، HTML و فرمت‌های ساختار پذیر دیگر
•امکان استفاده از گزارش‌های نمونه
•امکان به روز رسانی گزارش‌های نمونه
•رعایت مسائل امنیتی در دسترسی به گزارش ها
شهر : اصفهان
تلفن :
قیمت :
ایمیل : بدون ایمیل
نرم افزارهاي Q3D Extractor 12_LMS FALANCS 2.13
نرم افزارهاي : Accelerated Designs Ultra Librarian Gold 6.1.114 acQuire GIM Suite Desktop 2.1 Actix Analyzer 5.5.338 X32&64 Actran v18.0 Win32_64 Aegis Acsl Xtreme 1.3.2 Aegis.CIRCUITCAM.SUITE.V6.0.2.2 Agilent WaferPro Express 2015.01 Win64 Agilent.Keysight.SystemVue.2015.01 Agisoft PhotoScan Professional Aldec Active-HDL 10.3FPGAASIC Aldec ALINT-PRO 2016.08
نرم افزارهاي Inventor Pro 2017 Win64_SHARC HARPOON 3.1
نرم افزارهاي : ABB SHOPFLOOREDITOR 2.5 AcroRIP 2015 Aldec Riviera-PRO 2016.06 Win&Linux Altair.SimLab.v14.1 AMETank v9.5 AMIABLE FlexiSIGN Pro V8.5.1 AMSIM V7.3 Analog Devices VisualDSP++ 5.0 Analog Devices VisualDSP++ 5.0 Analog FastSPICE (AFS) Platform 2017 Andrey.Shirshov.Heat.Balance.v6.12.27.36 Ansoft HFSS 15.0 Win&Linux Ansoft NSEMBLE 8.0 Ansoft OPTIMETRICS
نرم افزارهاي DDS FEMtools v4_NeuraLog 2015.12
نرم افزارهاي : 3D GeoModeller 2017 3D.Systems.Geomagic.Freeform.Plus.v2016.0.22 3Shape Dental System 2015 AB FactoryTalk View SE V5.1 ABB PickMaster 3.11 ABB ProgramMaker 4.3 ABB QuickTeach 5.3 Able 3D-Doctor 5.20 Able Software 3D-DOCTOR 5.20140721 Able Software SLC2STL 2.20140901 Absoft Pro Fortran 2016.v16.0 With Gino Graphics
نرم افزارهاي cam-cad-gis
نرم افزارهاي cam-cad-gis : 3DEC v5.20.250 3DQuickPress.v6.2.0.Win64  3DSL v2017  Abvent Twinmotion 2016.03 v.4.0.0.2010  AcadTopoPlan.v16.12.3  Accelrys.Discovery.Studio.v2016 Acme CAD Converter v2014 acQuire v4.2.1.1  AcroRIP 2015 Adobe.Photoshop.CC.2017.&.CameraRaw.v9.6.1.Win32_64  AEGIS v0.19.65.505 Agilent GoldenGate RFIC Simulation Software 2013.10
نرم افزارهاي cam_cad_eda
نرم افزارهاي cam_cad_eda: AcadTopoPlan.v16.12.3 ACECAD STRUCAD 15.0 Act-3D Quest3D Power Edition 4.3.2 ADA EASE 4.3.8 ADAPT Builder 2015 ADINA System 9.2.1 Win64 & Linux64 Agilent ADS 2013.06 Agilent IC-CAP 2013 Agilent.Keysight.Genesys.2015.08 Agilent.Keysight.Model.Builder(MBP).2016.01 Aldec.Active-HDL.10.3.x64 Altair HyperForm Solista 14.0 Altair HyperXtrude 2015.1
نرم افزارهاي cam_cad_eda
نرم افزارهاي cam_cad_eda : Accelerated Designs Ultra Librarian Gold 6.1.114 acQuire GIM Suite Desktop 2.1 Actix Analyzer 5.5.338 X32&64 Aegis Acsl Xtreme 1.3.2 Aegis.CIRCUITCAM.SUITE.V6.0.2.2 Agilent WaferPro Express 2015.01 Win64 Agilent.Keysight.SystemVue.2015.01 Agisoft PhotoScan Professional Aldec Active-HDL 10.3FPGAASIC Aldec ALINT-PRO 2016.08 Win&Linux aligent_EMpro
نرم افزارهاي cfd_cad-cam
نرم افزارهاي cfd_cad-cam : ABB SHOPFLOOREDITOR 2.5 AcroRIP 2015 Aldec Riviera-PRO 2016.06 Win&Linux Altair.SimLab.v14.1 AMETank v9.5 AMIABLE FlexiSIGN Pro V8.5.1 AMSIM V7.3 Analog Devices VisualDSP++ 5.0 Analog Devices VisualDSP++ 5.0 Analog FastSPICE (AFS) Platform 2017 Andrey.Shirshov.Heat.Balance.v6.12.27.36 Ansoft HFSS 15.0 Win&Linux Ansoft NSEMBLE 8.0 Ansoft
نرم افزارهاي cfd_cad-cam
نرم افزارهاي cfd_cad-cam : 3D GeoModeller 2017 3D.Systems.Geomagic.Freeform.Plus.v2016.0.22 AB FactoryTalk View SE V5.1 ABB PickMaster 3.11 ABB ProgramMaker 4.3 ABB QuickTeach 5.3 Able 3D-Doctor 5.20 Able Software 3D-DOCTOR 5.20140721 Able Software SLC2STL 2.20140901 Absoft Pro Fortran 2016.v16.0 With Gino Graphics 8.0 Absoft.Fortran.Pro.v9.0 ADINA.v8.9 AGi32 16 X86X64