نرم افزار ویژه تعاونی های اعتبار

الف ) بخش وام :
1.   تعریف اسامی و مشخصات اعضای صندوق و ...
2.   تعریف جداول انواع وام ، نحوه محاسبه و ... .
3.   نوبت دهی خودکار بر اساس تعاریف انواع وام .
4.   ثبت اطلاعات مربوط به پرداخت سرمایه و پس انداز اعضاء ( با امکان دریافت اطلاعات ازفایل ارسالی حسابداری ادارات مربوطه).
5.   ثبت اطلاعات مربوط به پرداخت اقساط وام ( با امکان دریافت اطلاعات ازفایل ارسالی حسابداری ادارات مربوطه).
6.   ثبت اطلاعات مربوط به وام های پرداختی به اعضاء . (با امکان ارسال فایل کسورات به حسابداری ادارات مربوطه)
7.   امکان دریافت اطلاعات کسر پس انداز و اقساط از نرم افزارهای حقوق و دستمزد.
8.   امکان دریافت اطلاعات کسر پس انداز و اقساط از فایل متنی (خروجی سایر نرم افزارها).
9.   کنترل اقساط عقب افتاده و گزارش آن به مدیر سیستم .
10. صدور خودکار اسناد حسابداری وام، مستمری و اقساط و ارسال به سیستم حسابداری.
11. گزارشات کاملی از وام، اقساط، پس انداز، ضامنین و اقساط عقب افتاده و ... .
12.  صدور گواهی موقت سهام اعضاء و گزارشات مورد نیاز بانک مرکزی و اداره تعاون و اتحادیه ها.
ب) سیستم حسابداری :
1.دریافت اسنادحسابداری (دریافت پس انداز و اقساط و پرداخت وام) از سیستم وام .
2.صدور سند حسابداری به صورت دستی در صورت نیاز به همراه چاپ اسناد حسابداری .
3.دفاتر کل و معین و تفصیلی و دفتر روزنامه و خلاصه دفتر روزنامه .
4.تراز های کل و معین و تفصیلی به همراه تراز مقایسه ای دو مقطع مختلف از یک حساب .
5.گزارش سود و زیان و ... .
ج) بخش ارسال پیام کوتاه :
1.   ارسال پیام کوتاه گروهی به اعضای صندوق (اطلاع رسانی و پیام تبریک و ... ).
2.   ارسال صورتحساب (مانده وام و موجودی مستمری) به صورت پیام کوتاه گروهی.
3.   ارسال پیام کوتاه اخطار در خصوص تاخیر اقساط .
د) بخش تلفن گویای مرتبط با سیستم وام :
1.   دریافت پیام های صوتی اعضای صندوق و انتقال به سیستم مدیریت صندوق.
2.   قرائت صورتحساب (مانده وام و موجودی مستمری) به صورت پیام صوتی پس از دریافت رمز به طور خودکار از طریق تلفن.
3.   قرائت پیام صوتی اخطار در خصوص تاخیر اقساط .
و) مشخصات سیستم ویژه اطلاع رسانی اعضای صندوق (مکمل نرم افزار صندوق قرض الحسنه) :
این نرم افزار که بر روی گوشی تلفن همراه اعضای صندوق نصب می شود امکانات ذیل را در اختیار اعضای صندوق قرار می دهد
(در دو نگارش برای تلفن همراه با سیستم عامل سیمبیان و تلفن همراه با سیستم عامل اندروید)  :
1.   ریز مبلغ پس انداز پرداختی آن عضو در یک مقطع زمانی.
2.   جمع پس انداز آن عضو .
3.   مانده وام آن عضو به تفکیک نوع وام .
4.   ریز اقساط پرداختی آن عضو در یک مقطع زمانی .
ه) مشخصات سیستم ویژه اطلاع رسانی مدیران صندوق (مکمل نرم افزار صندوق قرض الحسنه) :
این نرم افزار که بر روی گوشی تلفن همراه مدیران صندوق نصب می شود امکانات ذیل را در اختیار مدیران صندوق قرار می دهد
(در دو نگارش برای تلفن همراه با سیستم عامل سیمبیان و تلفن همراه با سیستم عامل اندروید)  :
1.   جمع مبلغ پس انداز دریافتی در یک مقطع زمانی به همراه جمع پس انداز کل اعضاء .
2.   جمع پس انداز یک عضو بر اساس نام و نام خانوادگی .
3.    جمع وام پرداختی به تفکیک نوع وام در یک مقطع زمانی با امکان رویت ریز وام پرداختی در آن مقطع .
4.   جمع مانده وام کل اعضا با امکان رویت جمع مانده وام یک عضو بر اساس نام و نام خانوادگی.
5.   سر جمع اقساط پرداختی در یک مقطع زمانی.
6.    ریز اقساط دریافتی از یک عضو بر اساس نام و نام خانوادگی .
7.    ریز وام های پرداختی به تفکیک نوع به یک عضو بر اساس نام و نام خانوادگی .
شهر : تهران
تلفن :
قیمت :
ایمیل : بدون ایمیل
نرم افزارهاي Q3D Extractor 12_LMS FALANCS 2.13
نرم افزارهاي : Accelerated Designs Ultra Librarian Gold 6.1.114 acQuire GIM Suite Desktop 2.1 Actix Analyzer 5.5.338 X32&64 Actran v18.0 Win32_64 Aegis Acsl Xtreme 1.3.2 Aegis.CIRCUITCAM.SUITE.V6.0.2.2 Agilent WaferPro Express 2015.01 Win64 Agilent.Keysight.SystemVue.2015.01 Agisoft PhotoScan Professional Aldec Active-HDL 10.3FPGAASIC Aldec ALINT-PRO 2016.08
نرم افزارهاي Inventor Pro 2017 Win64_SHARC HARPOON 3.1
نرم افزارهاي : ABB SHOPFLOOREDITOR 2.5 AcroRIP 2015 Aldec Riviera-PRO 2016.06 Win&Linux Altair.SimLab.v14.1 AMETank v9.5 AMIABLE FlexiSIGN Pro V8.5.1 AMSIM V7.3 Analog Devices VisualDSP++ 5.0 Analog Devices VisualDSP++ 5.0 Analog FastSPICE (AFS) Platform 2017 Andrey.Shirshov.Heat.Balance.v6.12.27.36 Ansoft HFSS 15.0 Win&Linux Ansoft NSEMBLE 8.0 Ansoft OPTIMETRICS
نرم افزارهاي DDS FEMtools v4_NeuraLog 2015.12
نرم افزارهاي : 3D GeoModeller 2017 3D.Systems.Geomagic.Freeform.Plus.v2016.0.22 3Shape Dental System 2015 AB FactoryTalk View SE V5.1 ABB PickMaster 3.11 ABB ProgramMaker 4.3 ABB QuickTeach 5.3 Able 3D-Doctor 5.20 Able Software 3D-DOCTOR 5.20140721 Able Software SLC2STL 2.20140901 Absoft Pro Fortran 2016.v16.0 With Gino Graphics
نرم افزارهاي cam-cad-gis
نرم افزارهاي cam-cad-gis : 3DEC v5.20.250 3DQuickPress.v6.2.0.Win64  3DSL v2017  Abvent Twinmotion 2016.03 v.4.0.0.2010  AcadTopoPlan.v16.12.3  Accelrys.Discovery.Studio.v2016 Acme CAD Converter v2014 acQuire v4.2.1.1  AcroRIP 2015 Adobe.Photoshop.CC.2017.&.CameraRaw.v9.6.1.Win32_64  AEGIS v0.19.65.505 Agilent GoldenGate RFIC Simulation Software 2013.10
نرم افزارهاي cam_cad_eda
نرم افزارهاي cam_cad_eda: AcadTopoPlan.v16.12.3 ACECAD STRUCAD 15.0 Act-3D Quest3D Power Edition 4.3.2 ADA EASE 4.3.8 ADAPT Builder 2015 ADINA System 9.2.1 Win64 & Linux64 Agilent ADS 2013.06 Agilent IC-CAP 2013 Agilent.Keysight.Genesys.2015.08 Agilent.Keysight.Model.Builder(MBP).2016.01 Aldec.Active-HDL.10.3.x64 Altair HyperForm Solista 14.0 Altair HyperXtrude 2015.1
نرم افزارهاي cam_cad_eda
نرم افزارهاي cam_cad_eda : Accelerated Designs Ultra Librarian Gold 6.1.114 acQuire GIM Suite Desktop 2.1 Actix Analyzer 5.5.338 X32&64 Aegis Acsl Xtreme 1.3.2 Aegis.CIRCUITCAM.SUITE.V6.0.2.2 Agilent WaferPro Express 2015.01 Win64 Agilent.Keysight.SystemVue.2015.01 Agisoft PhotoScan Professional Aldec Active-HDL 10.3FPGAASIC Aldec ALINT-PRO 2016.08 Win&Linux aligent_EMpro
نرم افزارهاي cfd_cad-cam
نرم افزارهاي cfd_cad-cam : ABB SHOPFLOOREDITOR 2.5 AcroRIP 2015 Aldec Riviera-PRO 2016.06 Win&Linux Altair.SimLab.v14.1 AMETank v9.5 AMIABLE FlexiSIGN Pro V8.5.1 AMSIM V7.3 Analog Devices VisualDSP++ 5.0 Analog Devices VisualDSP++ 5.0 Analog FastSPICE (AFS) Platform 2017 Andrey.Shirshov.Heat.Balance.v6.12.27.36 Ansoft HFSS 15.0 Win&Linux Ansoft NSEMBLE 8.0 Ansoft
نرم افزارهاي cfd_cad-cam
نرم افزارهاي cfd_cad-cam : 3D GeoModeller 2017 3D.Systems.Geomagic.Freeform.Plus.v2016.0.22 AB FactoryTalk View SE V5.1 ABB PickMaster 3.11 ABB ProgramMaker 4.3 ABB QuickTeach 5.3 Able 3D-Doctor 5.20 Able Software 3D-DOCTOR 5.20140721 Able Software SLC2STL 2.20140901 Absoft Pro Fortran 2016.v16.0 With Gino Graphics 8.0 Absoft.Fortran.Pro.v9.0 ADINA.v8.9 AGi32 16 X86X64