نرم افزار کارپردازی تابان

این سیستم نیز از سال 1388 در اداره کل بهزیستی لرستان راه اندازی و بکار گرفته شد
مسئولیت تأمین و تهیه و خرید کالاها و خدمات درخواستی قسمت های مختلف سازمان را بر عهده دارد. لذا می بایست بتواند با توجه به گستردگی اکثر سازمان ها و درخواست های رو به افزایش کارکنان ارتباط موثری را بین کارکنان کارپردازی، مدیران و معافین و کارمندان سازمان از یک طرف و از طرف دیگر با پیمانکاران و تامین کنندگان و شرکت های طرف قرارداد ایجاد کند. با توجه به حجم زیاد کار در این بخش استفاده از فناوری های نوین و سیستم های اتوماسیون نرم افزاری که بتواند جوابگوی نیاز های تدارکات و کارپردازی باشد امری ناگزیر است.لذا گروه مهندسی تابان، نرم افزار کارپردازی را با امکانات زیر جهت سهولت کار کارپردازان طراحی و پیاده سازی نموده است.
امکانات این نرم افزار عبارتند از:
مدیریت درخواست های کالا و خدمات به صورت الکترونیکی
مدیریت انواع درخواست کالا یا خدمات با قابلیت ارسال الکترونیکی برای مدیریت کارپردازی
دریافت الکترونیکی درخواست کالا یا خدمات توسط مدیر تدارکات و کارپردازی و انجام رویه های تأیید و صدور حواله برای واحد خدمات و انبار
ثبت تاییدیه های درخواست به صورت فرایندی
 مدیریت درخواست خرید، پیرو درخواست کالا مربوطه و قابلیت پیگیری آن
ثبت مشخصات کامل مال و ثبت رسید مال به تفکیک هر انبار
ثبت درخواست کالای هر واحد
امکان ثبت حواله برای هر واحد بعد از تهیه اموال مورد درخواست
امکان ثبت اطلاعات شهرستان های مختلف با سطح دسترسی هر شهرستان به انبار و مال های همان شهرستان
و ...


گزارشات شامل :
گزارش درخواست کالا با قابلیت جستجوی پیشرفته
امکان چاپ رسید و حواله در چندین نسخه
گزارش کالاهای هر واحد ویا هرشخص
امکان ایجاد و گرفتن گزارشات پویا
شهر : تهران
تلفن :
قیمت :
ایمیل : بدون ایمیل
نرم افزارهاي Q3D Extractor 12_LMS FALANCS 2.13
نرم افزارهاي : Accelerated Designs Ultra Librarian Gold 6.1.114 acQuire GIM Suite Desktop 2.1 Actix Analyzer 5.5.338 X32&64 Actran v18.0 Win32_64 Aegis Acsl Xtreme 1.3.2 Aegis.CIRCUITCAM.SUITE.V6.0.2.2 Agilent WaferPro Express 2015.01 Win64 Agilent.Keysight.SystemVue.2015.01 Agisoft PhotoScan Professional Aldec Active-HDL 10.3FPGAASIC Aldec ALINT-PRO 2016.08
نرم افزارهاي Inventor Pro 2017 Win64_SHARC HARPOON 3.1
نرم افزارهاي : ABB SHOPFLOOREDITOR 2.5 AcroRIP 2015 Aldec Riviera-PRO 2016.06 Win&Linux Altair.SimLab.v14.1 AMETank v9.5 AMIABLE FlexiSIGN Pro V8.5.1 AMSIM V7.3 Analog Devices VisualDSP++ 5.0 Analog Devices VisualDSP++ 5.0 Analog FastSPICE (AFS) Platform 2017 Andrey.Shirshov.Heat.Balance.v6.12.27.36 Ansoft HFSS 15.0 Win&Linux Ansoft NSEMBLE 8.0 Ansoft OPTIMETRICS
نرم افزارهاي DDS FEMtools v4_NeuraLog 2015.12
نرم افزارهاي : 3D GeoModeller 2017 3D.Systems.Geomagic.Freeform.Plus.v2016.0.22 3Shape Dental System 2015 AB FactoryTalk View SE V5.1 ABB PickMaster 3.11 ABB ProgramMaker 4.3 ABB QuickTeach 5.3 Able 3D-Doctor 5.20 Able Software 3D-DOCTOR 5.20140721 Able Software SLC2STL 2.20140901 Absoft Pro Fortran 2016.v16.0 With Gino Graphics
نرم افزارهاي cam-cad-gis
نرم افزارهاي cam-cad-gis : 3DEC v5.20.250 3DQuickPress.v6.2.0.Win64  3DSL v2017  Abvent Twinmotion 2016.03 v.4.0.0.2010  AcadTopoPlan.v16.12.3  Accelrys.Discovery.Studio.v2016 Acme CAD Converter v2014 acQuire v4.2.1.1  AcroRIP 2015 Adobe.Photoshop.CC.2017.&.CameraRaw.v9.6.1.Win32_64  AEGIS v0.19.65.505 Agilent GoldenGate RFIC Simulation Software 2013.10
نرم افزارهاي cam_cad_eda
نرم افزارهاي cam_cad_eda: AcadTopoPlan.v16.12.3 ACECAD STRUCAD 15.0 Act-3D Quest3D Power Edition 4.3.2 ADA EASE 4.3.8 ADAPT Builder 2015 ADINA System 9.2.1 Win64 & Linux64 Agilent ADS 2013.06 Agilent IC-CAP 2013 Agilent.Keysight.Genesys.2015.08 Agilent.Keysight.Model.Builder(MBP).2016.01 Aldec.Active-HDL.10.3.x64 Altair HyperForm Solista 14.0 Altair HyperXtrude 2015.1
نرم افزارهاي cam_cad_eda
نرم افزارهاي cam_cad_eda : Accelerated Designs Ultra Librarian Gold 6.1.114 acQuire GIM Suite Desktop 2.1 Actix Analyzer 5.5.338 X32&64 Aegis Acsl Xtreme 1.3.2 Aegis.CIRCUITCAM.SUITE.V6.0.2.2 Agilent WaferPro Express 2015.01 Win64 Agilent.Keysight.SystemVue.2015.01 Agisoft PhotoScan Professional Aldec Active-HDL 10.3FPGAASIC Aldec ALINT-PRO 2016.08 Win&Linux aligent_EMpro
نرم افزارهاي cfd_cad-cam
نرم افزارهاي cfd_cad-cam : ABB SHOPFLOOREDITOR 2.5 AcroRIP 2015 Aldec Riviera-PRO 2016.06 Win&Linux Altair.SimLab.v14.1 AMETank v9.5 AMIABLE FlexiSIGN Pro V8.5.1 AMSIM V7.3 Analog Devices VisualDSP++ 5.0 Analog Devices VisualDSP++ 5.0 Analog FastSPICE (AFS) Platform 2017 Andrey.Shirshov.Heat.Balance.v6.12.27.36 Ansoft HFSS 15.0 Win&Linux Ansoft NSEMBLE 8.0 Ansoft
نرم افزارهاي cfd_cad-cam
نرم افزارهاي cfd_cad-cam : 3D GeoModeller 2017 3D.Systems.Geomagic.Freeform.Plus.v2016.0.22 AB FactoryTalk View SE V5.1 ABB PickMaster 3.11 ABB ProgramMaker 4.3 ABB QuickTeach 5.3 Able 3D-Doctor 5.20 Able Software 3D-DOCTOR 5.20140721 Able Software SLC2STL 2.20140901 Absoft Pro Fortran 2016.v16.0 With Gino Graphics 8.0 Absoft.Fortran.Pro.v9.0 ADINA.v8.9 AGi32 16 X86X64