نرم افزارهای کامپیوتر 40-ک

Synopsys TCAD Sentaurus 2008
Synopsys Tcad Taurus MD vC-2009.06 Linux
Synopsys Tcad Taurus TS4 vC-2009.06 Linux
Synopsys tcad_taurus_Medici_vD-2010
Synopsys tcad_taurus_Tsuprem4_vD-2010.03
Synopsys TetraMAX ATPG 2008
Synopsys VCS 2008
Synopsys VCS MX 2008
Synopsys Vera 2008
Synopsys Vera vZ-2006.12 Linux
Synopsys VMC 2008
Synopsys.CoreTool vB-2008.Linux
Synopsys.DC2004.12SP3,
Synopsys.DC2005.09SP4 linux
Synopsys.Hspice vD-2010.03.SP1.Win32
Synopsys.hspice_vB-2007.3
Synopsys.hspice_vD-2010.03-SP1
Synopsys.NanoSim.vC-2009.06.    
Synopsys.PrimeTime v2012
Synopsys.ssd_vZ-2007.06
Synopsys.syn_vZ-2007.03-SP1
Synopsys.VCS.MX-2009.06.Linux
Synopsys.Virtio.innovator-s_v2007.06
synopsys_ise_tcad.v10.0_linux
Synplicity.Certify.v9.0.1
Synplicity.Synplify.Premier.v9.0.2.with.Identify.
Synplify FPGA vC-2009.06 SP1 Linux
Synplify FPGA vC-2009.06 SP1 Win32
Synplify FPGA vD-2009.12 Win32
Synplify Premier with Design Planner
Synplify vC-2009.06
sysnoise 5.6
SYSTAT.SigmaStat.v3.5
Systemview 5.025
TADPRO.v3.2.1
Tally 9.1
TANK 2.5
Tanner Tools v16.00
Tanner T-Spice 6.02
Tanner.L-EDIT.pro.V15.0
TDV_RM_2006
TeamCenter Visualization V5.1
TEBIS.V3.4R5
Techlog.v2008.2.1
Tecplot.RS.2009.R2.v12.0.0.3316.LINUX.x64.2.4
Tecplot.RS.v2010.1.1.7630.Win32.Win64.Linux6
Tekla.Structures.V16SR2
Temis Suite 2008
TEMS CELLPLAN UNIVERSAL
TEMS Investigation Route Analysis v10.0(TEMS)
TEMS Light Gsm 4.0
TerraModel 10.52
TESIS FlowVision v2.05.04
Tesseral 2d 4.5 for Windows
TestifiLand for Windows 201b for Windows
TFCalc v3.8
The Material Property Database (MPDB) for
Thermo-Calc 2003p for WiNDOWS/ Linux/
Thermoflow 19
THETA RODDIAG V3.15
THETA RODSTAR-V V3.1
Thunderhead.Engineering.PetraSim.v4.2.1118
Thunderhead.Engineering.PyroSim.v2010.1.100
Thunderhead.Pathfinder.v2009.2
TI_CCS.V4.1.3
Tilcon Embedded Engine for VxWorks
Tilcon IDS 5.5
Tilcon PowerPC Embedded Engine for VxWorks
TILCON PowerPC603 Embedded Engine for
Tilcon x86 Embedded Engine for VxWorks
Tina 7 PRO
ToModel 1 for Windows.Linux.Solaris
TOMODELs
TomoxPro 3.1 for Windows
Tomxpro3.0
TOOLS 4.0بص±¾صZ°و
tops100 v6
TOPS300W_V04.12
TOPSolid.v2009
TOSCA.Structure.v7.0
TRACE PRO V2.21
TracePro.v5.07/v6.03
Transcad 4.9
TRIANGLE 1 for Windows.Linux.Solaris
Tribon M3 SP3
TriDraw v4.5
Triflex v30 Piping Analysis
Trimble GpsNet
Trimble HYDROpro
Trimble.Terramodel.V10.52
Trimble.Terramodel.V10.52
trnsys 17
TruckSim.v7
TRUMPF TOPS100 5
TRUMPF TOPS300 V3.20.342
TRUMPF TOPS400
TRUMPF TOPS600
TRUMPF TruTOPS.V1.0.1
Trumpf.Trutops.Laser.v6.1.Win
TSIS CORSIM v5.1
TSSD2008
TSTower v3.9.7
Type 3 V4.3
TYPE3 2008 بص±¾صZ°و
Type3.TypeEdit.v2009
TypeEdit 2008
UC Gui v3.26
UC WIN-ROAD 3.4
UGS.TEAMCENTER.VISUALIZATION.V2005
ullmann encyclopedia industrial (2013)
UNICAM V6.2(UNICAM?UNIDOC?U/TEST?
Unisim.Design.R390
Unity.Pro 3
Univers VSP 6.2 for Linux.Solaris
Utimaco.SafeGuard.Easy.v4.50.4.3.SUB100
Valor Genesis2000 V9.1D
VAMOS.V5.72 for CATIA
VANTAGE_PLANT_DESIGN_MANAGEMENT_SYSTE
VAPS.Suite.v6.3
VAPS_CCGLITE_V6.3
VAPS_DESIGNDOC_V6.3
VAPS_SIMULINK_V6.3
VariCAD.2010.v2.0
Vcpk 1 for Windows
VectorFields.Opera.V12
VectorWorks.v13.2008
vensim v2012
ventsim v3.9
VERI CUT V5.0 .1
VeriLook SDK
Veristar stability
Vero ViSi 20.0 Q2 MULTiLANGUAGE
VERO.MSG.V11(VERO Machining Strategist.v11)
vijeo.citect.SCADA.v7.2
VIJEO.Historian.v4.2
Virtual Engines 7.1
Virtual Gibbs 2000
VISCAM_RP.V5.0
VISI CadCam 8.11中文版
vissim 7
Vista 8.0 for Windows
Vista 8.0-ISO
Visual.MODFlow v4.3
VMGSIM.V6.0
VMGThermo 4.3
vpi.transmissionmaker.v7.6
Vulcan v8.2
VxWorks.5.5.1
VXWorks/VXWorkBench 2.6
Wasatch.SoftRIP 6.5
WaSP.Climate.Analyst.v1.1.0.105
WaSP.Engineering.v2.0.0.121
WASP-NET 6.7
WASY FEFLOW v5.x
WASY WGEO v5.x
Wavefunction.Odyssey.High.School.Chemistry.v3.4.0
Wellcad.v4.3
Wellflo 3.8
WellFlow v4.0
WellSight v6.2a
WellWhiz V2
WGeoSoft WinSism v10.8
White.Industrial.Seismology.Compu-
Whittle Four-X Analyser v2.2
WICAM.PN4000
WinCC 7
WindRiver VxWorks 6.7
WindRiver WindML 5
WindRiver Workbench 2.6
WinGslib v1.5
WinGslib.v1.4
WinLog v4.45
WonderWare.Intouch.V10.1
WONDERWARE.SuiteVoyager 2.6
WORK NC 14.9 中文版
WORK NC 99.6(99.217)
WORK NC V14.1
WORKNC.G3.V21
XHDL 4.2
Xilinx Vivado Design Suite 2013
XP SWMM v11
xplorer.Pro.V6.1
XRCAD 6.0
XYZ TrueGrid v2013
Z_soil2D V6.13
Z_Soil3D v6.13
Zeh PlotExpress 4.3.0.2 for
Zeland IE3D v15.0
Zeland.IE3D.and.Fidelity.v9.0
zemax 2012
ZEMAX V9.1
ZMAX 10.0A

شماره تلفن خود را ذکر نمایید
[email protected]
http://rcad-vision2015.blogfa.com
سفارش تهیه نرم افزار - کتاب -.. پذیرفته می شود
الیت کامپیوتر -تلفن تماس: 09334184127
شهر : تهران
تلفن :
قیمت :
ایمیل : بدون ایمیل
عضو و ممبر واقعي رايگان تلگرام
عضو و ممبر واقعي رايگان تلگرام عضو و ممبر واقعي رايگان تلگرام آيا ميدانيد براساس اعلام وزارت ارتباطات تلگرام بيشترين تعداد مخاطب را در بين رسانه ها را در ايران داراست حتي بالاتر از تلويزيون ؟ بهترين روش براي بازاريابي
نرم افزار تعاوني مسکن مهر ويژه کليه تعاوني ها
چرا بايد از نرم افزار تعاوني مسکن مهر استفاده کنيم؟ اين نرم افزار چه کمکي به ما خواهد کرد؟ نرم افزار تعاوني مسکن مهر مورد تاييد و معرفي وزارت تعاون کشور مي باشد و هم اکنون در بيش از ۶۰۰ تعاوني مسکن در سطح کشور در حال
نرم افزارهاي cam-cad_cae\
نرم افزارهاي cam-cad_cae\ AutoPol V9 Bentley.Staad.Foundation.V8i CLC Genomics Workbench 8.x Digital.Vision.Nucoda.v2015.3.020.Win64 Digital.Vision.Phoenix.v2015.3.020.Win64 DipTrace 3.0.0.1 with 3D Library Win32_64 discovery
نرم افزارهاي cam-cad_cae\
نرم افزارهاي cam-cad_cae\ Accelrys.Discovery.Studio.v2014 AcroRIP
نرم افزارهاي cam-cad_cae\
نرم افزارهاي cam-cad_cae\ 3D GeoModeller 2015 AB FactoryTalk View SE V5.1 ABB PEL software PEL Suite release 20.6 Able Software 3D-DOCTOR 5.20140721 Able Software R2V 7.0.20120720 Able Software SLC2STL 2.20140901 Acme.CAD.Converter.2015.v8.7.4 Active-HDL v10.2.3312.5682 Win64 Actix.Analyzer.v5.5.338.385.Win32_64 Actran.v14.0.Win32_64.&.Linux ArtSoft.Mach3.R3.043 atrenta
نرم افزارهاي CNC/cad/cam
نرم افزارهاي CNC/cad/cam DP Technology ESPRIT 2010 DP.ESPRIT.MOLD.V2011 Drillbench Suite v5.01 DrillWorks DSATools_PSAT_7.0 Dynaform.v5.7.3 Dynamic Surveillance System v2006.1.03.2205 DynaVista.v10.2 for CATIA DyRoBeS V11.0 EarthVision 5.1 for Solaris EarthWave 1.1 for Windows ECCAD V2006 Ecrin V4.02 Ecrin Saphir
معرفي نرم افزار اس کيو ال ، اس کيو ال SQL چيست ؟ فروش SQL SERVER 2008 ,2012 ,2014
نرم افزار Microsoft SQL Server 2014 مديريت بانک اطلاعاتي با کرک يکي از محصولات 2014 شرکت ماکروسافت مي باشد که در نسخه هاي BUSINESS INTELLIGENCE EDITION و Web Edition و Developer Edition و Standard Edition و Enterprise ارائه شده است . با استفاده از ماکروسافت اس کيو ال 2014
آفيس چيست ؟ معرفي آفيس Office 2016 ، لايسنس آفيس 2010 ، 2013 و 2016،خريد آفيس
از آنجايي که از خيلي وقت پيش شرکت مايکروسافت پيشرو در زمينۀ سيستم عامل بود، تصميم گرفت يک دسته نرم افزار را هم توليد کند تا جوابگوي نياز هر کاربر رايانه باشد. هر کدام از اين نرم افزارها براي برآورده کردن نيازي ساخته شدند و