سیستم اتوماسیون اداری تحت وب شرکت نرم افزاری نگاره

سیستم اتوماسیون اداری به منظور برطرف نمودن مشکلات موجود که در سیستم دستی ثبت و گردش مستندات اداری وجود دارد طراحی و پیاده سازی شده است.
از جمله مشکلات و محدودیتهایی که در سیستم گردش در سیستم دستی مکاتبات فعلی می توان به کندی در ذخیره و بازیابی اطلاعات مستندات در گردش ، محدودیت در فراهم سازی اطلاعات مورد نیاز ، تولید حجم بالایی از مستندات کاغذی ، مفقود شدن اسناد ، دشواری دسته بندیی و استخراج اطلاعات و ... اشاره کرد. هدف نهایی این سیستم ، حذف مکاتبات کاغذی و جایگزینی آن با نظامی الکترونیکی است. برای دستیابی به این هدف سیستم از امکاناتی بشرح زیر برخوردار است :
توانمندیهای سیستم اتوماسیون اداری سامان نگاره
·پشتیبانی از دبیرخانه های غیرمتمرکز و متمرکز
·امکان شماره دهی خودکار یا غیر خودکار
·ثبت نامه وارده و ارسال الکترونیکی آن به مقصد داخلی
·امکان پویش نامه و ضمائم آن
·ثبت اقدامات انجام شده در گردش نامه
·امکان ارتباط با ویرایشگر Word
·قابلیت ردیابی سوابق نامهها
·امکان جستجوی نامه به روشهای مختلف
·امکان بایگانی غیرمتمرکز و درختی
·امکان طبقهبندی موضوعی مستندات
·پینوشت یا یادداشتدهی و گردش نامه
·امکان گردش همزمان رونوشتها ی یک مستند
·امکان مشاهده تاریخچه گردش رونوشت و اصل مستند
·امکان برقراری پیوند بین مستندات مختلف
·امکان تعریف انواع روالهای کاری و گردش مکاتبات
·تعریف دبیر و نقش از طرف
·ایجاد ساختار تشکیلاتی سازمان
·امضای دیجیتال به منظور تضمین اصالت فرستنده
·امکان تعریف کنترل¬های مختلف امنیتی از جمله انواع سطوح دسترسی، دستیابی به سیستم و اطلاعات
·معرفی فعالیتهای خودکار
·ضمیمه نمودن صوت , فیلم , تصویر و ...
·امکان برقراری ارتباط از طریق Web
·ارجاع, پیگیری و تفویض اختیار
قابلیت¬های ویژه سیستم اتوماسیون اداری سامان نگاره
·مبتنی بر گردش کار (Work Flow Based)
·قابلیت استفاده تحت ویندوز و وب (Multi User Interface)
·دارای ابزار قدرتمند فرم ساز جهت ساخت کلیه فرمهای مورد نیاز به صورت گردش کاری
·پشتیبانی از پروتکل ECE جهت ارتباطات فرامنطقه ای با سایر سیستم¬های اتوماسیون اداری( Xml Web Service & Email)
·امکان استفاده به صورت Off Line
·بهره گیری از زیرسیستم هوشمند پیگیری روی موارد کاری
·داشبورد مدیران جهت کنترل موارد کاری ارجاع شده
·ارسال خودکار نامه های دعوت و صورت جلسات
·امکان استفاده از قلم نوری جهت درج پی نوشت ، یادداشت و گزارش
·امکان ارسال فکس
ارایه انواع گزارشات پویا به صورت درختی، تفصیلی و نموداری
شهر : تهران
تلفن :
قیمت :
ایمیل : بدون ایمیل
نرم افزارهاي Q3D Extractor 12_LMS FALANCS 2.13
نرم افزارهاي : Accelerated Designs Ultra Librarian Gold 6.1.114 acQuire GIM Suite Desktop 2.1 Actix Analyzer 5.5.338 X32&64 Actran v18.0 Win32_64 Aegis Acsl Xtreme 1.3.2 Aegis.CIRCUITCAM.SUITE.V6.0.2.2 Agilent WaferPro Express 2015.01 Win64 Agilent.Keysight.SystemVue.2015.01 Agisoft PhotoScan Professional Aldec Active-HDL 10.3FPGAASIC Aldec ALINT-PRO 2016.08
نرم افزارهاي Inventor Pro 2017 Win64_SHARC HARPOON 3.1
نرم افزارهاي : ABB SHOPFLOOREDITOR 2.5 AcroRIP 2015 Aldec Riviera-PRO 2016.06 Win&Linux Altair.SimLab.v14.1 AMETank v9.5 AMIABLE FlexiSIGN Pro V8.5.1 AMSIM V7.3 Analog Devices VisualDSP++ 5.0 Analog Devices VisualDSP++ 5.0 Analog FastSPICE (AFS) Platform 2017 Andrey.Shirshov.Heat.Balance.v6.12.27.36 Ansoft HFSS 15.0 Win&Linux Ansoft NSEMBLE 8.0 Ansoft OPTIMETRICS
نرم افزارهاي DDS FEMtools v4_NeuraLog 2015.12
نرم افزارهاي : 3D GeoModeller 2017 3D.Systems.Geomagic.Freeform.Plus.v2016.0.22 3Shape Dental System 2015 AB FactoryTalk View SE V5.1 ABB PickMaster 3.11 ABB ProgramMaker 4.3 ABB QuickTeach 5.3 Able 3D-Doctor 5.20 Able Software 3D-DOCTOR 5.20140721 Able Software SLC2STL 2.20140901 Absoft Pro Fortran 2016.v16.0 With Gino Graphics
نرم افزارهاي cam-cad-gis
نرم افزارهاي cam-cad-gis : 3DEC v5.20.250 3DQuickPress.v6.2.0.Win64  3DSL v2017  Abvent Twinmotion 2016.03 v.4.0.0.2010  AcadTopoPlan.v16.12.3  Accelrys.Discovery.Studio.v2016 Acme CAD Converter v2014 acQuire v4.2.1.1  AcroRIP 2015 Adobe.Photoshop.CC.2017.&.CameraRaw.v9.6.1.Win32_64  AEGIS v0.19.65.505 Agilent GoldenGate RFIC Simulation Software 2013.10
نرم افزارهاي cam_cad_eda
نرم افزارهاي cam_cad_eda: AcadTopoPlan.v16.12.3 ACECAD STRUCAD 15.0 Act-3D Quest3D Power Edition 4.3.2 ADA EASE 4.3.8 ADAPT Builder 2015 ADINA System 9.2.1 Win64 & Linux64 Agilent ADS 2013.06 Agilent IC-CAP 2013 Agilent.Keysight.Genesys.2015.08 Agilent.Keysight.Model.Builder(MBP).2016.01 Aldec.Active-HDL.10.3.x64 Altair HyperForm Solista 14.0 Altair HyperXtrude 2015.1
نرم افزارهاي cam_cad_eda
نرم افزارهاي cam_cad_eda : Accelerated Designs Ultra Librarian Gold 6.1.114 acQuire GIM Suite Desktop 2.1 Actix Analyzer 5.5.338 X32&64 Aegis Acsl Xtreme 1.3.2 Aegis.CIRCUITCAM.SUITE.V6.0.2.2 Agilent WaferPro Express 2015.01 Win64 Agilent.Keysight.SystemVue.2015.01 Agisoft PhotoScan Professional Aldec Active-HDL 10.3FPGAASIC Aldec ALINT-PRO 2016.08 Win&Linux aligent_EMpro
نرم افزارهاي cfd_cad-cam
نرم افزارهاي cfd_cad-cam : ABB SHOPFLOOREDITOR 2.5 AcroRIP 2015 Aldec Riviera-PRO 2016.06 Win&Linux Altair.SimLab.v14.1 AMETank v9.5 AMIABLE FlexiSIGN Pro V8.5.1 AMSIM V7.3 Analog Devices VisualDSP++ 5.0 Analog Devices VisualDSP++ 5.0 Analog FastSPICE (AFS) Platform 2017 Andrey.Shirshov.Heat.Balance.v6.12.27.36 Ansoft HFSS 15.0 Win&Linux Ansoft NSEMBLE 8.0 Ansoft
نرم افزارهاي cfd_cad-cam
نرم افزارهاي cfd_cad-cam : 3D GeoModeller 2017 3D.Systems.Geomagic.Freeform.Plus.v2016.0.22 AB FactoryTalk View SE V5.1 ABB PickMaster 3.11 ABB ProgramMaker 4.3 ABB QuickTeach 5.3 Able 3D-Doctor 5.20 Able Software 3D-DOCTOR 5.20140721 Able Software SLC2STL 2.20140901 Absoft Pro Fortran 2016.v16.0 With Gino Graphics 8.0 Absoft.Fortran.Pro.v9.0 ADINA.v8.9 AGi32 16 X86X64