نرم افزار مدیریت عملکرد اوژن

اولین نرم افزار مدیریت عملکرد براساس مدل مایکل آرمسترانگ
مدیریت عملکرد در واقع راهبردی در مورد موضوعات گسترده پیرامون کسب کار می باشدهدایت سازمان بدون توجه به عملکرد همانند هدایت کشتی بدون توجه به ابزار ناوبری است. لذا برای هدایت مناسب سازمان ابتدا بایستی بدانیم عملکرد چیست ؟ چگونه می توانیم عملکرد را بازرسی ، سنجش ، نظارت و ارزیابی کنیم ونهایتاٌ چگونه می توانیم عملکرد را مدیریت (بهبود عملکرد) کنیم. مدیریت عملکرد رویکردی است نظامند که از طریق فرآیند ، تعیین اهداف راهبردی عملکرد، سنجش ، نظارت و ارزیابی ، جمع آوری و تحلیل داده های عملکرد و بکارگیری داده ها به بهبود عملکرد سازمان می انجامد. مدیریت عملکرد یک فرآیند استراتژیک و منسجم میباشد که موفقیت پایدار سازمانها را به وسیله بهبود عملکرد کارکنان شان از طریق توسعه و توانایی تیم ها و افراد شرکت کننده تضمین می نماید. فرهنگ انگلیسی آکسفورد عملکرد را به عنوان اجرا، به کاربستن ، انجام دادن هر چیز منظم یا تعهد شده تعریف می کند نرم افزار مدیریت عملکرد اوژن به عنوان اولین نرم افزار پیاده سازی شده بر اساس مدل آرمسترانگ و براساس محاسبات فازی در تبدیل عبارات کلامی و الگو برداری از نظامهای مدیریتی سطح اول جهان به عنوان بهترین نرم افزار شناخته شده از سوی کارشناسان متخصص در این حوزه می باشد .حضور تحلیل گران و اساتید مجرب دانشگاهها به خصوص جناب آقای دکتر داریوش غلامزاده با سابقه چندین ساله در امر پیاده سازی سیستم های مدیریت عملکرد در سازمانهای بزرگ کشوراینک شرکت چرتگه سازان افتخار دارد با همکاری اساتید و متخصصان این حوزه نرم افزار مدیریت عملکرد اوژن مبتنی بر وب را طراحی و پیاده سازی نموده و با اجرای موفق آن در سازمانهایی که بیش از هزار یا کمتر از آن پرسنل دارند گامی در جهت استقرار نظام مدیریت عملکرد و کمک به مدیران سازمانها ، ارگانها ، بیمارستانها ، شرکتها و... بردارد.
http://chortge.com/products/ModiraitAmalkard.php
شهر : تبریز
تلفن :
قیمت :
ایمیل : بدون ایمیل
نرم افزارهاي Q3D Extractor 12_LMS FALANCS 2.13
نرم افزارهاي : Accelerated Designs Ultra Librarian Gold 6.1.114 acQuire GIM Suite Desktop 2.1 Actix Analyzer 5.5.338 X32&64 Actran v18.0 Win32_64 Aegis Acsl Xtreme 1.3.2 Aegis.CIRCUITCAM.SUITE.V6.0.2.2 Agilent WaferPro Express 2015.01 Win64 Agilent.Keysight.SystemVue.2015.01 Agisoft PhotoScan Professional Aldec Active-HDL 10.3FPGAASIC Aldec ALINT-PRO 2016.08
نرم افزارهاي Inventor Pro 2017 Win64_SHARC HARPOON 3.1
نرم افزارهاي : ABB SHOPFLOOREDITOR 2.5 AcroRIP 2015 Aldec Riviera-PRO 2016.06 Win&Linux Altair.SimLab.v14.1 AMETank v9.5 AMIABLE FlexiSIGN Pro V8.5.1 AMSIM V7.3 Analog Devices VisualDSP++ 5.0 Analog Devices VisualDSP++ 5.0 Analog FastSPICE (AFS) Platform 2017 Andrey.Shirshov.Heat.Balance.v6.12.27.36 Ansoft HFSS 15.0 Win&Linux Ansoft NSEMBLE 8.0 Ansoft OPTIMETRICS
نرم افزارهاي DDS FEMtools v4_NeuraLog 2015.12
نرم افزارهاي : 3D GeoModeller 2017 3D.Systems.Geomagic.Freeform.Plus.v2016.0.22 3Shape Dental System 2015 AB FactoryTalk View SE V5.1 ABB PickMaster 3.11 ABB ProgramMaker 4.3 ABB QuickTeach 5.3 Able 3D-Doctor 5.20 Able Software 3D-DOCTOR 5.20140721 Able Software SLC2STL 2.20140901 Absoft Pro Fortran 2016.v16.0 With Gino Graphics
نرم افزارهاي cam-cad-gis
نرم افزارهاي cam-cad-gis : 3DEC v5.20.250 3DQuickPress.v6.2.0.Win64  3DSL v2017  Abvent Twinmotion 2016.03 v.4.0.0.2010  AcadTopoPlan.v16.12.3  Accelrys.Discovery.Studio.v2016 Acme CAD Converter v2014 acQuire v4.2.1.1  AcroRIP 2015 Adobe.Photoshop.CC.2017.&.CameraRaw.v9.6.1.Win32_64  AEGIS v0.19.65.505 Agilent GoldenGate RFIC Simulation Software 2013.10
نرم افزارهاي cam_cad_eda
نرم افزارهاي cam_cad_eda: AcadTopoPlan.v16.12.3 ACECAD STRUCAD 15.0 Act-3D Quest3D Power Edition 4.3.2 ADA EASE 4.3.8 ADAPT Builder 2015 ADINA System 9.2.1 Win64 & Linux64 Agilent ADS 2013.06 Agilent IC-CAP 2013 Agilent.Keysight.Genesys.2015.08 Agilent.Keysight.Model.Builder(MBP).2016.01 Aldec.Active-HDL.10.3.x64 Altair HyperForm Solista 14.0 Altair HyperXtrude 2015.1
نرم افزارهاي cam_cad_eda
نرم افزارهاي cam_cad_eda : Accelerated Designs Ultra Librarian Gold 6.1.114 acQuire GIM Suite Desktop 2.1 Actix Analyzer 5.5.338 X32&64 Aegis Acsl Xtreme 1.3.2 Aegis.CIRCUITCAM.SUITE.V6.0.2.2 Agilent WaferPro Express 2015.01 Win64 Agilent.Keysight.SystemVue.2015.01 Agisoft PhotoScan Professional Aldec Active-HDL 10.3FPGAASIC Aldec ALINT-PRO 2016.08 Win&Linux aligent_EMpro
نرم افزارهاي cfd_cad-cam
نرم افزارهاي cfd_cad-cam : ABB SHOPFLOOREDITOR 2.5 AcroRIP 2015 Aldec Riviera-PRO 2016.06 Win&Linux Altair.SimLab.v14.1 AMETank v9.5 AMIABLE FlexiSIGN Pro V8.5.1 AMSIM V7.3 Analog Devices VisualDSP++ 5.0 Analog Devices VisualDSP++ 5.0 Analog FastSPICE (AFS) Platform 2017 Andrey.Shirshov.Heat.Balance.v6.12.27.36 Ansoft HFSS 15.0 Win&Linux Ansoft NSEMBLE 8.0 Ansoft
نرم افزارهاي cfd_cad-cam
نرم افزارهاي cfd_cad-cam : 3D GeoModeller 2017 3D.Systems.Geomagic.Freeform.Plus.v2016.0.22 AB FactoryTalk View SE V5.1 ABB PickMaster 3.11 ABB ProgramMaker 4.3 ABB QuickTeach 5.3 Able 3D-Doctor 5.20 Able Software 3D-DOCTOR 5.20140721 Able Software SLC2STL 2.20140901 Absoft Pro Fortran 2016.v16.0 With Gino Graphics 8.0 Absoft.Fortran.Pro.v9.0 ADINA.v8.9 AGi32 16 X86X64