مجموعه کامل آغاز يک امپراطوري با دوبله فارسي و کيفيت عالي


مستند مهندسي يک امپراطوري ، کاري از شبکه History مي باشد که به بررسي بزرگترين شاهکارهاي تمدن هاي بشري روي کره زمين ، دوران طلايي، دوره هاي تاريخي و تمدن هاي مهم مي پردازد. در اين مستند شما با مقايسه امپراطوري هاي مختلف از نظر صنعت و مهندسي و … روبه رو خواهيد شد.سياري از رازها و شک و شبهات در مورد سازه هاي عظيم دوران باستان در اين مستند بر ملا مي شود.شبيه سازي هاي کامپيوتري نيز دريچه تازه اي برايمان به سوي دوران باستان باز ميکند.


براي تهيه اين مجموعه به صورت کامل و دوبله فارسي به سايت TVmostanad.com مراجعه نماييد.

13 قسمت اين مستند شامل 13 امپراطوري بزرگ دنيا مي باشد که عبارتند از :


مستند هخامنشيان از مجموعه آغاز يک امپراطوري
مستند ناپلئون از مجموعه آغاز يک امپراطوري
مستند بريتانيا از مجموعه آغاز يک امپراطوري
مستند يونان عصر اسکندر از مجموعه آغاز يک امپراطوري
مستند آزتک ها از مجموعه آغاز يک امپراطوري
مستند کارتاژ از مجموعه آغاز يک امپراطوري
مستند روم شرقي از مجموعه آغاز يک امپراطوري
مستند دنياي داوينچي از مجموعه آغاز يک امپراطوري
مستند چين از مجموعه آغاز يک امپراطوري
مستند روسيه از مجموعه آغاز يک امپراطوري
مستند مصر از مجموعه آغاز يک امپراطوري
مستند روم از مجموعه آغاز يک امپراطوري
مستند مايا : امپراطوري مرگ از مجموعه آغاز يک امپراطوري


براي تهيه اين مجموعه به صورت کامل و دوبله فارسي به سايت TVmostanad.com مراجعه نماييد.قسمت 1- امپراطوري مصر
2500 سال قبل از فرمانروايي Julius Caesar ، مصر باستان قدرت مهندسي آن دوران را به شکل بي سابقه و ماهرانه اي در اختيار داشت.معابد مصري ، استحکامات نظامي ، هرم هاي پر رمز و راز مصري، و مکانهاي ديگري که هرگز مشابه آنها ساخته نخواهد شد!اين قسمت به آن دوران مصر و رازهاي ساختن اهرام ثلاثه مصر و راجع به معماران آنها مي باشد.


قسمت 2- امپراطوري يونان
تمدن يونان نقش بسزايي درتمدن غرب دارد.زير بناي تمدن يونان به حدود 3000 سال قبل از تاريخ اروپا باز مي گردد.فيلسوف هايي مانند سقراط و ارسطو ، و خدايان کوه المپ را مي توان از عوامل مهم ايجاد دموکراسي و گسترش فرهنگ يونان باستان ناميد.اين قدرت به همراه قدرت مردم دست در دست هم و دوشادوش شاهکارهاي جاودانه اي را در جهان ساختند.به عنوان مثال مي توان به Tunnel of Samos اشاره کرد که با طولي بيش از 1000 مايل از ميان کوهستاني بزرگ از سنگ آهک سخت ،اشاره کرد.در اين مجموعه زير بناي دانش معماري يونان باستان مورد تحليل قرار خواهد گرفت.


قسمت 3- عصر اسکندر
( در قرن سوم پيش از ميلاد ) و سه قرن پس از وي که به عصر يا دوران هلني مشهور است درخشانترين عصر هنري فرهنگي يونان است . يونان مهد هنر مي گردد و هنرش به شرق راه مي يابد . البته اين تاثير دو جانبه بوده است . هنر براي اولين بار خصلت جهاني مي يابد . دوران هلني از لشکرکشي هاي اسکندر به شرق آغاز مي شود و از فتوحات او تا استقرار سلطه روم تا آسياي صغير و مصر به طول مي انجامد ( از قرن سوم قبل از ميلاد تا اول ميلادي ) . با درآميختگي تمدن شرق و غرب ( يونان و خاور ميانه ) اين دوران هر روز شکوفاتر مي گردد .
اسکندر مقدوني که خود اهل علم و دانش بود موانع سياسي را که از تقابل فرهنگي جلوگيري مي کرد از ميان برداشت . او به هر سرزميني که پا مي گذاشت پس از فتح آن آنجا را مرکز آداب و رسوم و فرهنگ يوناني ها قرار مي داد . زبان و ادبيات – معماري – ورزش و ساير دستاوردها و رسوم يوناني را با خود به آنجا مي برد و در جهت بسط و گسترش آن مي کوشيد . او براي اولين بار حکومت يونان را که قبلا به صورت ايالتي اداره مي شد به شکل مستقل و واحدي درآورد .اين قسمت به شرح اين دوران مي پردازد


قسمت 4- آزتکها
آزتک‌ها، يک تمدن مزو آمريکايي را در مکزيک مرکزي شامل مي‌شدند که داراي اسطوره بسيار غني بودند.آزتک‌ها خود را بيشتر مکزيکا صدا مي‌کردند، که از آن امروزه نام کشور مکزيک مشتق شده‌است.پايتخت آزتک‌ها تنوشتيتلان (Tenochtitlan) نام داشت و از سال ???? تا ????، دوازده نفر بر آن فرمانروايي کردند. پس از جنگهاي خونين، در ?? اوت ????، آخرين حکمران آزتک‌ها خود را تسليم اسپانيايي‌ها کرد.ينان پرستشگاهها و برجها و خانه‌هاي بسياري را با مصالح سنگي ساخته بودند . در رشته نجوم، حقوق و حکومت ، پيشرفت کرده بودند . در بسياري از هنرها و پيشه‌ها صاحب مهارت شده بودند . به موسيقي ، رقص، نمايشنامه، و ادبيات علاقه‌مند بودند.گذشته از اينها آزتک‌ها چندين باغ گياه‌شناسي يا گياه پروري داشتند که اروپائيها تا آن زمان با چنين چيزي آشنا نشده بودند. در سرزمين آزتک‌ها شبکه بزرگي براي آبياري زمينهاي کشاورزي ايجاد شده بود. صنعت بافندگي ، شکل گرفته بود. در ميان اين مردم ، تاسيساتي مانند تيمارستان با پزشکان و جراحان متخصص وجود داشت.


قسمت 5- کارتاژ
نام شهري باستاني در شمال آفريقا -جايي که اکنون کشور تونس جاي گرفته‌است-. جاي اين شهر در گوشه خاوري درياچه تونس درامتداد مرکز شهر تونس کنوني بود.تمدن کارتاژ در سده‌هاي سوم و دوم پيش از زايش مسيح همدوره و هماورد جمهوري روم و در کشاکش با اين دولت بر سر چيرگي بر مديترانه باختري بود. اين هماوردي به سه دوره جنگ ميان کارتاژ و روم انجاميد که به جنگ‌هاي کارتاژي يا پونيک ناميده‌مي‌شود. در همه اين جنگ‌ها کارتاژ شکست خورد و از نيرويش کاسته شد و باج‌هاي هنگفتي که براي کنارگذاشتن جنگ به روم پرداخت اقتصاد آنان را به سراشيب کشاند. سومين جنگ کارتاژي به ويراني شهر کارتاژ انجاميد و روميان بازمانده سرزمين‌هاي کارتاژ را به خاک خود چسباندند


قسمت 6- مايا
در اوج شکوه خود ، اين تمدن اسرار آميز با قلمرو 125.000 مايل مربع به وجود آمد. در سراسر گواتمالا ، مکزيک ، هندوراس ، السالوادور گسترش يافت.در اين بخش در مورد اين که اين تمدن از چه زماني آغاز شده و اينکه چطور از جمعيت نسبتا کم شکارچيان به يک جمع گسترده اي شکوفا شده اند،مي پردازد. در زمينه مهندسي نيز به اسمان معبد ، اهرام ، کاخ ها پر اب و تاب و پيشرفته با سيستم هيدروليکي مي پردازد .در ادامه به بررسي فاجعه اي که ناشي از فروپاشي اين تمدن به وجود آمده است؟ پرداخته است.از معبد – اهرام در Tikal ، به مقبره سلطنتي در Palenque ، به رصد ستارگان در چيچن ايتزا ،مراجعه مي کند و به معماري و زيرساخت هاي ظهور و سقوط تمدن مايا باستان را بررسي مي نمايد.


قسمت 7- روسيه
امپراتوري روسيه دولتي بود که از ?? اکتبر ???? تا سرنگوني آن در ? مارس ???? به دست انقلاب فوريه سرکار بود. نام حاکم اين امپراتوري «تزار» بود.پايتخت اين امپراتوري سنت پترزبورگ نام داشت و زبان رسمي آن روسي،اولين پادشاهش, پطر کبير و آخرين آن, نيکلاي دوم نام داشت.


قسمت 8- دوران خون و فلز در بريتانيا
در قديم، امپراتوري بريتانيا هر قاره اي را پوشانده بود حدود يک چهارم از مساحت زمين در تسخير اين امپراطوري قرار داشت.از ديد مهندسي به اينکه چطور حاکمان وقت از نيروگاه عظيم استفاده مي کردندو شاهکارهاي مهندسي فوق العاده اي که باعث تبديل امپراطوري بريتانيا به غول پيکر صنعتي و نظامي ، مملو از ثروت جهان شده بود نيز اشاره شده است. برخي از آنها عبارتند از لوکوموتيو ،شاهراه فاضلاب زيرزميني ، کاخ وستمينستر ، و نيروي دريايي قدرتمند ترين و فني پيشرفته در عصر بادبان..


قسمت 9- پارس
ايران باستان را مي توان مبهم ترين تمدن جهان دانست.امپراطوري ايران توسط کوروش بزرگ و با ايجاد سياست مذهبي و تغييرات فرهنگي و تربيتي پرورش يافت.يکي از شاهکارهاي دوران باستان در ايران ايجاد و ابداع روش جديدي براي مديرت آب بود که در زمين همواري به وسعت 1500 مايل ايجاد شده بودو و يک کانال که توسط رود نيل به درياي سرخ متصل مي شد.(کانال سوئز) داريوش بزرگ به دليل اهميت راه دريايي ميان مصر و ايران دستور ساخت آبراهي ميان درياي سرخ و درياي مديترانه را از راه نيل در اواخر سده? ششم پيش از ميلاد داد تا کشتي‌هاي ايراني بتوانند به راحتي از آن عبور کنند. سرپرستي ساخت اين آبراه را مهندس «ارتاخه» از مهندسان ايراني عصر هخامنشي به عهده داشت.
از شاهکارهاي ديگر ايران باستان مي توان به يکي از عجايب هفتگانه اشاره نمود،آرامگاه قاليکارپناسوس يکي از عجايب هفتگانه جهان مي باشد. رقابت بين ايرانيان و يونان باستان همواره وجود داشت و همين امر سبب جنگ سي ساله معروف بين دو تمدن بزرگ گشت که حاصل اين جنگ اين جهاني است که در آن زندگي مي کنيم.


قسمت 10- چين
.زمان اين تمدي به 3500 سال پيش باز مي گردد.تمدن چين يکي از قديمي ترين تمدن هاي موجود و ادامه دار تاريخ بشريت مي باشد.
ديوار چين يا ديوار بزرگ چين، يک بناي عضيم چيني است که حدود 4000 مايل طول دارد. ساخت آن حدود ???? سال، يعني از قرن دوم قبل از ميلاد تا قرن هفدهم (ميلادي) ادامه پيدا کرد و به منظور مقابله با هجوم اقوام مهاجر عشاير، همچون مغول‌ها، ترک‌ها و هون‌ها ساخته شده بود.


قسمت 11- ناپلئون
قرن ها پس از سقوط امپراتوري روم ، پادشاهي فرانسه تلاش زيادي را براي کنترل کليسا و اشرافيت انجام داد. هرج و مرج و جنگ هاي خونين افزايش يافته بود تا جايي که فرانسه را بر روي لبه ي فاجعه ي مطلقي به نام انقلاب فرانسه قرار داد.بعد از يک دوره سرکوب وحشيانه.ظهور يکي از بزرگترين شخصيت هاي نظامي در تاريخ به نام ناپلئون در فرانسه تحولات زيادي را به ارمغان آورد.ناپلئون در طول سلطنت خود ، شاهکارهاي بزرگي را به جهان معرفي نمود.

قسمت 12- بيزانس
بنيانگذار امپراتوري بيزانس (امپراتوري هزار ساله روم شرقي) کنستانتين يکم بود.روم پس از چند شکست سخت در جنگ‌هاي با ايران، براي اداره و برون رفت از مشکلات جنگ‌هاي ايران و روم علاقه‌مندي‌هايي که در شام داشتند، در روزگار کنستانين، پايتخت امپراتوري را از رم به دهکده بيزانتيوم در کنارِ تنگه بسفر منتقل کردند. اين شهر بعدها به نام کنستانتين(قسطنطنيه) ناميده شد. پس از چندي تئودسيوس کبير امپراتور روم اين امپراتوري را به دو قسمت شرقي و غربي تقسيم کرد و دو پاره شدن امپراتوري روم در سالِ 395 پس از ميلاد را صورت داد.


قسمت 13- عصر داوينچي
در قرن پانزدهم، رنسانس مترقي يا پيشرفته شکل مي‌گيرد و در اين دوره، بزرگترين هنرمندان و نقاشان عصر رنسانس و حتي تاريخ هنر پا به عرصه وجود مي‌گذارند. در اين دوره، شاهد نقاشاني همچون ميکلانژ ، داوينچي، تيسين و رافائل هستيم که هر يک از اين نقاشان در تاريخ هنر کم‌نظير هستند، به طوري که اين دوره را عصر داوينچي ناميده‌اند.داوينچي علاوه بر نقاش به عنوان يک مهندس نيز مشهور مي باشد.در نامه‌اي به دوک ميلان او اظهار داشت قادر به تهيه و ساخت دستگاه‌هايي هم براي دفاع از شهر و هم براي محاصره مي‌باشد.هنگامي که او به ونيز فرار کرد شاگردي را پيدا کرد که با کمک او تنواست يک سنگر متحرک را طراحي کند.او حتي طري براي منحرف کردم مسير رودخانه آمو داشت …پروژه‌اي که نيکولو ماکياولي نيز بر روي آن کار کرد.مقالات داوينچي شامل تعداد بسيار زيادي از اختراعات عملي و قابل اجرا و غير عملي شامل آلات موسيقي پمپ‌هاي هيدروليک توپ‌هاي بخار سپرهايي خاص و … مي‌گشت.تعداد زيادي از دست نوشته‌هاي داوينچي مربوط به طرح‌ها و نقشه‌هاي اختراعات او هستند.برخي از ابداعات او به شرح زير مي باشد:
-طراحي برخي از لباس‌هاي مربوط به کارنوال‌ها و فستيوال‌ها و برخي از لباس‌هاي زرهي
-ماشين الات جنگي همچون سراحي يک تانک زره پوش يک تير انداز غول پيکر و دستگاه خوف انگيز که با حرکت خود پاهاي سربازان را قطع مي‌کند.البته هيچ يک از وسائل بالا در زمان لئوناردو ساخته نشد.
-سدها و کانال‌ها آب
-يک پل چوبي که قابليت حمل داشت و مي‌توانست آن را از هم باز و دوباره سرهم کرد
-وسائلي که با بال‌هايي که داشتند قابليت پرواز داشتند هليکوپتر چتر نجات و گلايدر. چتر نجات ابداعي داوينچي در قرن بيستم ساخته شد و کار کرد.
-خط معکوس يکي ديگر از اختراعات داوينچي مي باشد. او براي اين که کسي نتواند نوشته‌هايش را بخواند، نوعي خط را اختراع کرد که برعکس نشوته کمي شد و بايد براي خواندن آن از آينه استفاده مي‌شد.
-ديگر اختراعات او شامل مسلسل، باد سنج، ساعت، تلمبه مي‌شوند.براي تهيه اين مجموعه به صورت کامل و دوبله فارسي به سايت TVmostanad.com مراجعه نماييد.
شهر : تهران
تلفن : 09350701065 -09211450198
قیمت : با 09350701065 تماس بگیرید
ایمیل : [email protected]
وارياک تکفاز 2 کاوا امگا
TDGC2-2Kva جريان خروجي ?.? آمپر داراي نمايشگر ولتاژ خرو جي به صورت ديجيتال. قابليت تنظيم ولتاژ متغير خروجي تا حد ? ولت. مجهز به فيوز اتوماتيک در برابر اتصال کوتاه. کنترل و حفاظت دماي سيم پيچ دستگاه. مجهز به کليد
شارژ کارتريج در محل تهران
نمايندگي hpcanonشارژ و فروش انواع کارتريج رنگي و سياه سفيدو تعمير انواع پرينتر ((88141647))(( 09124718348)) ((88141648))((88319556)) برادر کانون شارپ سامسونگ تعمير کپي تعمير پرينتر فروش انواع کارتريج . شارژ تونر شارپ شارژ کارتريج برادر شارژ
ني ني ناس
اگر شما هم قصد بارداري داريد يا حتي هم‌اکنون بارداريد پس بايد مراقب سلامت‌تان باشيد چون سلامت شما مهترين عامل در سلامت جنين خواهد بود بين ۵ تا ۲۰% از بارداري ها ممکن است با عوارض همراه شوند لذا هر زن بايد قبل از
کمک گرام
اين روزها حال و احوال کردن، خبر دار شدن از زندگي‌ و خلاصه ابراز دوستي و دشمني‌هايمان محدود شده است به تلگرام و اينستاگرام ، حتي برخي در اين فضا کسب و کار هم مي‌کنند و به همين دليل است که جهان مجازي جزو لاينفک زندگي بسياري
PrintOnline
پرينت آنلاين براي پرينت آنلاين ، خصوصا زماني که براي اولين بار مي خواهيد صفحه اي را چاپ کنيد نياز است تنظيمات پرينت در ورد را بررسي نماييد. در اين بخش از مقاله آموزش کامل پرينت انلاين را ارائه خواهيم کرد . از منوي File
اينستاگرام چيست؟
اينستاگرام شبکه اجتماعي پر مخاطبي است که امکان ارسال عکس و فيلم در آن مهيا مي باشد. امکان نوشتن پيام متني در هنگام آپلود تصاوير نيز وجود دارد. آيا مي دانستيد که از طريق اين ويژگي مي توانيد محصولات خود را به فروش برسانيد؟
اينستاگرام چيست؟
اينستاگرام شبکه اجتماعي پر مخاطبي است که امکان ارسال عکس و فيلم در آن مهيا مي باشد. امکان نوشتن پيام متني در هنگام آپلود تصاوير نيز وجود دارد. آيا مي دانستيد که از طريق اين ويژگي مي توانيد محصولات خود را به فروش برسانيد؟
چرا طراحي سايت راتين
چند دليل که مي توانيد طراحي وب سايت و برنامه نويسي وب خود را به ما بسپاريد: قابليت گسترش و تغييرات(Reusablity) : با توجه به ماژولار بودن و بومي بودن نرم افزار و تکنيک هاي برنامه نويسي بکار برده شده در آن (ORM) امکان تغيير و گسترش