پوشه دانزونکن لبه فلزی کتانفانتزی و گالینگوریزونکن پوشهکمد ریلیزونکنفایل باکس قفسهفایل باکس رومیزیغشگیرکمد ریلی زونکن کارسیس پوشه دان جای پوشه زونکن باکس باکس پلاستیکی فایل باکس طراحی زیباگالینگوریکتانفانتزی با لبه های فلزی باکس پلاستیکی صنعتی فایل بایگانی ریلی الکترونیکیقفسه ریلی کتابخانهفایل ریلی اسنادکمد بایگانی ریلی اداری سیستم بایگانی مجریفایل ریلی متحرکقفسه ریلی متحرک اداریفایل دوارکمد های بایگانی دوار قفسه فلزی ریلیسیستم بایگانی دوار اویزفایل بایگانی دوار بشقابیکمد بایگانی دوار چرخشیکتابخانه ریلیسیستم ریلیفروش بایگانی ریلیقفسه ریلی اسنادسیستم متحرک ریلیبایگانی متحرک ریلیفایل بایگانی متحرک ریلی و دوارانواع بایگانی ریلیقفسه بندی ریلی انبارقفسه فلزی ریلی انبارکمد اسناد ریلی اداری قفسه ریلی انبارقفسه ریلی فروشگاهی قفسه فلزی ریلیقفسه بندی کشوییقفسه ریلی ترکیبیقفسه ریلی مجریفایل کشوییبایگانی بایگانی ریلیکمد بایگانی ریلیقفسه ریلی سیستم های قفسه بندی فایل ها نقشه فایل های کشویی فایل پنج طبقه دوار فایل چهار طبقهبایگانی قفسه ریلی کتابخانهقفسه ریلی فروشگاهیکتابخانه ریلی متحرکریلی کتابخانه ایبایگانی ریلیسیستم متحرک اسنادفایل فلزی ریلیقفسه ریلی بایگانیکمد بایگانی متحرک اسنادقفسه ریلی پروندهکمد ریلی بایگانی پروندهفایل 4 کشو دوبلفایل 4 کشو ریل دوبل قفل مرکزیفایل نقشه اویزفایل نقشه ایستادهفایل ریلی اسناد ادارینیم طبقه قفسه بندی مشبک قفسه بندی راک قفسه بندی پانل راکانبار مکانیزه دفتری و کتابخانه ای بایگانی ریلی اتوماتیک قفسه بندی پیچ و مهره ای سبک و نیم سنگین سیستم قفسه بندی ریلی کارسیسقفسه بایگانی محضریکمد ریلی بایگانی سیستم بایگانی متحرک ریلی اداریشرکت کارسیس صنعت تولید و نصب کننده بایگانی ریلی کمد ریلی کمد بایگانی قفسه متحرک سیستم بایگانی ریلی قفسه فلزی قفسه ریلی کتابخانه ریلی فایل ریلی فایل دوار قفسه فلزی ریلی کمد ریلی اتوماتیک کمد ریلی برقی قفسه انبار خود راهرو قفسه نیمه سبک و سنگین کمد بایگانی رمزدار دوار ویژه زونکن و پوشه اویز انواع تجهزات بایگانی و اداری سیستم بالکی راک انواع قفسه بندی انبار کمد رهتکن و لوازم اداری سیستم بایگانی ریلی پومر سیستم قفسه بندی بایگانی ریلی فلزی قفسه متحرک کشویی تولید انواع بایگانی ریلی فایلهای بایگانی ریلی کمد ریلی الکتریکی قفسه پانل راک قفسه خود راهرو قفسه خود تغذیه قفسه فروشگاهی قفسه پالت راک کمد رختکن قفسه بندی نیمه سنگین پانل راک قفسه کانتی لور انواع پالت فایل رمزدار 4 کشو کمد ریلی مجری سیستم داریوین راک انواع کمد بایگانی قفسه جرخشی فایل مرکزی 4 کشو کمد بایگانی دوار کمد ریلی بایگانی فلزی کمد های جالباسی کمد سی دی ریلی فایل 5 طبقه دوار فایل نقشه ایستاده کمد ترکیبی ریلی فایلهای دوار بدون کمد قفسه متحرک ریلی قفسه بندی کتابخانه ای کمد دوار بشقابی 5 طبقه کمد اداری مجری تحویل و نصب تولید انواع فایل کمد بایگانی ریلی قفسه بندی متحرکساخت قفسه بایگانی ریلیتعمیرات قفسه بایگانی ریلی قفسه کشوییقفسه ریلی ترکیبیقفسه ریلی مجریفایل کشوییبایگانی ریلی با قابMDFفایل بایگانی ریلیMDFنصب فایلهای ریلی کتابگیرغش گیرمیز کشویی فایل ریلی قفسه ریلی کتاب کتا بگیر طبقات کشویی بایگانی ریلیمیز کشویی بایگانیفایل نقشه ایستاده فایل نقشه کشوییزونکن فانتزیزونکن کتان بایگانی ریلی برقی الکترومکانیکیسیستم قفسه بندی انبار برقیپوشه فایلپوشه اویز دوارپوشه دانجا مجله ایزونکن پلاستیکی تعمیرات تخصصی انواع سیستم های قفسه بندی ریلی نگهداری اسناد و کالا بایگانی ریلی با کاور MDFکمد بایگانی ریلی اداری فایل متحرک قفسه ریلیکمد بایگانی ریلی بدنه MDFکمد ریلی بایگانی برقیسیستم قفسه بندی بایگانی متحرک تولید بایگانی ریلی ساخت بایگانی ریلیفروش بایگانی ریلی بزرگترین سازند ه بایگانی ریلی سیستم نگهداری کالا و اسنادکمد های جالباسی قفسه فلزی ریلیقفسه بایگانی MDF قفسه ریلیسیستم های قفسه بندیفایل ها نقشه فایل های کشوییفایل بایگانی دوار گردون فایل پنج طبقه دوارفایل چهار طبقه دوارفایل های بایگانی دوارکمد کارگری پوشه دانزونکن فلزیباکس فلزی کارسیسپوشهکمد بایگانی ریلی با قاب MDFکمد بایگانی ریلی با قاب سه تیکه قفسه های ثابت و متحرک فلزی برای کتابخانهقفسه کمد فایل متحرک ریلی یونیت بایگانی متحرک ریلی یونیت قفسه بایگانی ریلی قابیل تبدیل به تمام اتوماتیک پوشه دانزونکن لبه فلزی کتانفانتزی و گالینگوری زونکن پوشهکمد ریلیزونکنفایل باکس قفسهفایل باکس رومیزیغشگیرکمد ریلی زونکن وپوشهپوشه دان جای پوشه زونکن دوار اویز پوشه اویز کمد دوار پوشه فایل چهارکشو پوشه فنر دار پوشه پاپکوپوشه با گرم بالا پوشه مقوایی

قفسه ريلي کتابخانه *قفسه ريلي فروشگاهي

شرکت مهندسي کارسيس در سال 1378،  تآسيس گرديد.اين شرکت از پيشگامان عرصه توليد و نوآوري در زمينه تجهيزات مدرن نگهداري اسناد وکالا در کشور مي باشد.فعاليت هاي تخصصي شرکت کارسيس  را مي توان در زمينه طراحي و توليد سيستم هاي قفسه بندي مدرن بايگاني ريلي نگهداري کالا و اسناد /قفسه ثابت/متحرک/گردان دوار/قفسه ريلي کشوئي، ترکيبي ،مجري/ريلي کتابخانه اي / ريلي فروشگاهي/وقفسه هاي سنگين ونيمه سنگين/انبار ريلي/زونکن هاي فانتزي، کتان، با لبه فلزي/پوشه دان/فايل باکس/کمد کارگاهي، کارگري/کمد ازمايشگاهي/فايل هاي نقشه ايستاده /فايل نقشه 5 کشو/فايل هاي ريل دوبل 4 قفل و قفل مرکزي 4کشو/قفسه ريلي الکترونيکي/فايل بايگاني ريلي برقي/جداکننده ، غشگير، کتابيار/کمد دوار اويزوايستاده/بايگاني مکانيزه /بايگاني هوشمند/محور هاي بدون کابين گردان/پوشه هاي آويز دوار/کمد بايگاني رمزدار وقفل آويز......دانست که تمامي محصولات کارسيس با دست تواناي صنعتگران ايران اسلامي عزيزمان همگام با تکنولوژي کشورهاي پيشرفته دنيا توليد و عرضه مي گردد.
شهر : تهران
تلفن : 02166734333
قیمت : لطفا تماس بگیرید
ایمیل : aylar66658@yahoo.com
يک ميز اداري کلاسيک چگونه در فضا زيباتر جلوه مي کند؟ | رايان ميز
ميز اداري کلاسيک, اگر ميزاداري کلاسيک در يک فضا با دکوراسيون داخلي کلاسيک قراربگيرد مي تواند چشم انداز زيبايي از محيط کاري شما پديد آورد. انتخاب يک سبک درهرفردي متفاوت است و با توجه به سليقه و تمايلات شخصي و همچنين با
ميز مديريت کلاسيک نمايانگر چيست ؟
در مبلمان اداري کلاسيک، فضاهاي بسيار بزرگ استفاده از ميزهاي مديريت کلاسيک يو , نيز بهترين انتخاب مي باشد,در فضاهاي کوچکتر,ميزهاي مديريت کلاسيک ال و در ديگر فضاها, ميزهاي مستطيلي شکل بهترين انتخاب ها هستند , بهترين انتخاب
تلويزيون ال جي 65Sk950V
تلويزيون ال جي 65Sk950V محصول جديد 2018 ال جي مدل 65SK950V اندازه صفحه نمايش 65 اينچ قابليت اسمارت با سيستم عامل webOS 3.5 کيفيت تصوير SUPER UHD با رزوليشن 3840*2160 داراي تيونر هاي DVB-T2 ,DVB-S2 کيفيت صداي فوق العاده Dolby Vision™ با توان خروجي 40 وات
تلويزيون 2018 اولد سوني 55A8F
تلويزيون 2018 اولد سوني 55A8F محصول جديد 2018 سوني اندازه صفحه نمايش 55 اينچ صفحه نمايش OLED با وضوح تصوير 4K ULTRA HD قابليت اسمارت با سيستم عامل اندرويد مجهز به 4K High Dynamic Range , دالبي ويژن پردازنده ي تصوير X1 داراي تيونر DVB-T2 طرحي فوق
دستگاه شارپ mx363
گروه نساجي وارد کننده مستقيم دستگاههاي فتوکپي ودستگاههاي چاپ ازاروپا به صورت استوک وآکبند ارائه دستگاه به تمام نقاط کشور معرفي نمودن دستگاهاي سخت کار با مواد مصرفي ارزان تلفن : 88310681-88310687-88300747 www.copykala.com
مرکز فروش انواع دستگاه استوک فتوکپي
مرکز فروش انواع دستگاه استوک فتوکپي
ماشينهاي اداري
گروه نساجي فروش دستگاههاي فتوکپي ودستگاههاي چاپ استوک وآکبند با قيمت مناسب ارائه دستگاه به تمام نقاط کشور ارائه دهنده انواع دستگاههاي چاپ و لمينت و پلاتر ارائه دستگاههاي کاغذخردکن و برش نيمه اتوماتيک و تمام
توليدکننده مبلمان اداري اخوان انواع صندلي اداري صندلي مديريتي
مجموعه صنعتي و نمايشگاهي اخوان با برند بين المللي محصولات با کيفيت تراست سيت در زمينه توليد و تجهيز انواع مبلمان اداري و دفتري ، سيستم هاي ريلي و بايگاني، مشاوره و اجراي دکوراسيون مدرن داخلي ، طراحي و تجهيزسالن هاي آمفي