فروش انواع ماژول IGBT

فروش انواع ماژول IGBT
شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد:
مدل ODC26-5S3V3 برند ARTESYN,مدل PS219A2-RW برند MITSUBISHI,مدل F7-4805S15M برند ,مدل STPS80H100TV برند ,مدل FRO203 برند ,مدل BYV541V200 برند ,مدل LA100-P/SP13 برند LEM,مدل LX-20 برند ,مدل EBG PCS/100/C برند ,مدل AGQ100-48S05-4 برند EMEWSON,مدل NFC25-12S05 برند ARTESYN,مدل BXA3-48S05 برند ARTESYN,مدل HY25-P برند LEM,مدل MSD50-1000 برند ,مدل LAH100-P برند LEM,مدل F7-4805S15M برند ,مدل PP25-5-5.2 برند LAMBDA,مدل ASA01F36-L برند ASTEC,مدل ALT01BB48-6 برند ASTEC,مدل STTA6003TV1 برند ,مدل QM300HA-2H برند MITSUBISHI,مدل CXA10-48D05 برند ARTESYN,مدل W210-200 برند ,مدل NXI110-12P1V8CN06 برند ARTESYN,مدل STPS16045TV برند ,مدل LAH50-P برند LEM,مدل SUNAM80A برند ARTESYN,مدل PAF500F48-28/TC برند LAMBDA,مدل LQS40A48-5V0ENJ برند ARTESYN,مدل SWG30-24S75C01 برند ARTESYN,مدل BF3510TV برند ,مدل PP10-12-15 برند LAMBDA,مدل SXA10-48S05 برند ARTESYN,مدل HC-0501SCG برند BCT,مدل CXA10-48S05-S برند ARTESYN,مدل APT2X101D40J برند ,مدل STE36N50-DK برند ,مدل BXF300-24S28N76 برند ARTESYN,مدل EXB250-48S3V3N01 برند ARTESYN,مدل MSD80-800 برند ,مدل QME48T40015-NGB0 برند POWER-0NE,مدل SQ48T04120-NBA0 برند POWER-0NE,مدل EXB250-48S1V8-2RN برند ARTESYN,مدل MCD40-16I06 برند ,مدل HX15-P برند ,مدل WR30-48D5V5-F برند ARTESYN,مدل EXQ125-48S2V5-RN برند ARTESYN,مدل MDS80-1200 برند ,مدل HDR-L0752DCG برند BCT,مدل SUND116 برند ARTESYN,مدل STPS160H100TV برند ,مدل AFC5-05S05F برند ARTESYN,مدل CL-25 برند ,مدل PS21562-CP برند MITSUBISHI,مدل BYV255V200 برند ,مدل EXQ125-48S3V3-RN برند ARTESYN,مدل EXQ50-48S05-R برند ARTESYN,مدل MDS35-800 برند ,مدل DQ65033QMA06NNS-G برند SYNQOR,مدل DCM2048D127 برند ARTESYN,مدل LA100-P برند LEM,مدل BXA3-48S05-F برند ARTESYN,مدل MDL30-48S05 برند ARTESYN,مدل CXA10-48S12-S برند ARTESYN,مدل HY50P/SP21 برند LEM,مدل BYT231PIV400 برند ,مدل STPS120100H برند ,مدل LTSR15-NP برند LEM,مدل SR20C-24 برند MITSUBISHI,مدل RM20HA-24F برند MITSUBISHI,مدل SR20C-12 برند MITSUBISHI,مدل D25XB60 برند ,مدل ESM838 برند ,مدل MG15G1AL2 برند TOSHIBA,مدل STR9012 برند ,مدل RM20HA-20F برند MITSUBISHI,مدل MG15G1AL1 برند TOSHIBA,مدل 1F60A-120R برند FUJI,مدل ESM839 برند ,مدل STM1240 برند ,مدل QM10HA-HB برند MITSUBISHI,مدل ETN85-050 برند FUJI,مدل ETN01-055 برند FUJI,مدل ETN81-055 برند FUJI,مدل 1DI240A-055 برند FUJI,مدل KT224510 برند PRX,مدل ET1266F برند FUJI,مدل ET1266M برند FUJI,مدل ETN81-050 برند FUJI,مدل 6D100A-050ELX برند FUJI,مدل 6D75A-050ELX برند FUJI,مدل 6D50A-120ELX برند FUJI,مدل ST30X6 برند SANKEN,مدل MG25M1BK1 برند TOSHIBA,مدل 1SI50A-100 برند FUJI,مدل MG50M1BK1 برند TOSHIBA,مدل MG30M1BN1 برند TOSHIBA,مدل 1DI15A-060 برند FUJI,مدل QM30TB-H برند MITSUBISHI,مدل ETG81-050 برند FUJI,مدل ETG81-050A برند FUJI,مدل ETK85-050 برند FUJI,مدل ST50X6 برند SANKEN,مدل QM30HB-H برند MITSUBISHI,مدل 6DI30B-050A برند FUJI,مدل 6DI30M-050 برند FUJI,مدل QF30AA60 برند SANREX,مدل QM50TB-H برند MITSUBISHI,مدل QM50DY-H برند MITSUBISHI,مدل 6DI15A-120 برند FUJI,مدل 6DI20D-040 برند FUJI,مدل 6DI10A-120 برند FUJI,مدل 6DI10A-050 برند FUJI,مدل 12-713200-00 برند TOSHIBA,مدل QM75DY-HB برند MITSUBISHI,مدل 6DI50C-050 برند FUJI,مدل MG50G1BL3 برند TOSHIBA,مدل MG200H1FL1 برند TOSHIBA,مدل QBB100A60 برند SANREX,مدل KC224575 برند PRX,مدل 6DI30M-120 برند FUJI,مدل QM25TB-2HB برند MITSUBISHI,مدل QM30TB-24 برند MITSUBISHI,مدل QM10TB-2HB برند MITSUBISHI,مدل ATD50AA100 برند ANSALDO,مدل QM25DY-2HA برند MITSUBISHI,مدل KD221K05 برند PRX,مدل QM50DY-2H برند MITSUBISHI,مدل QM15TB-2H برند MITSUBISHI,مدل QCA50AA100 برند SANREX,مدل 259A9835P1 برند ,مدل 3990-12030 برند ,مدل QBA100A60 برند SANREX,مدل PD15016 برند NIEC,مدل MG15D4GM1 برند TOSHIBA,مدل MG15G6EM1 برند TOSHIBA,مدل PDMB100T6 برند NIEC,مدل EV1255 برند FUJI,مدل EV1234M برند FUJI,مدل PDMB100A6 برند NIEC,مدل ET1273 برند FUJI,مدل ET1257 برند FUJI,مدل MJ100BE55 برند MOTOROLA,مدل IHCS30R60CE برند LS,مدل IHCS22R60CE برند LS,مدل IKCS08F60F2A برند LS,مدل IKCS12G60DA برند LS,مدل IKCS22F60F2A برند LS,مدل IKCS12F60F2A برند LS,مدل IKCS12F60BB برند LS,مدل 2MBI300TC-060 برند FUJI,مدل 2MBI1400VXB-170-54 برند FUJI,مدل AIF25H300 برند ASTEC,مدل AIF40C300 برند ASTEC,مدل FM30TF-10S برند MITSUBISHI,مدل SKIIP23NAB126V1 برند SEMIKRON,مدل SK50DA100D برند SEMIKRON,مدل FP10R12YT3_B4 برند INFINEON,مدل FP25R12W2T4_B11 برند INFINEON,مدل LA15-PB برند LEM,مدل LA20-PB/SP1 برند LEM,مدل FZ1200R12KF1 برند EUPEC,مدل 6MBP20RH060 برند FUJI,مدل 6DI150AH-050 برند FUJI,مدل IRKT91-12 برند IR,مدل PS21997-AT برند MITSUBISHI,مدل MG50G1BL2 برند TOSHIBA,مدل CM400DU-24F برند MITSUBISHI,مدل FZ1600R12KF1 برند EUPEC,مدل 6DI15A-050 برند FUJI,مدل CM300DY-12H برند MITSUBISHI,مدل SKIIP20NC12IT2 برند SEMIKRON,مدل SKFL150/09DS برند SEMIKRON,مدل SKFH150/09DS برند SEMIKRON,مدل DD32N1400K برند EUPEC,مدل MCC312-12I01 برند IXYS,مدل FZ1500R33HE3 برند EUPEC,مدل FZ800R33KF2C برند EUPEC,مدل PM600DSA060 برند MITSUBISHI,مدل 4MBI150T-060 برند FUJI,مدل 4MBI200T-060 برند FUJI,مدل QM5HG-24 برند MITSUBISHI,مدل BCR16FM برند ,مدل 2SC3213 برند FUJI,مدل 474/50K برند ,مدل C2615 برند ,مدل URU100120 برند ,مدل 2MBI200J-060 برند FUJI,مدل 2DI100M-120 برند FUJI,مدل 6MBP75RA060 برند FUJI,مدل TT56N16KOF برند EUPEC,مدل BSM50GX120DN2 برند EUPEC,مدل BSM75GAL120DN2 برند EUPEC,مدل TT104N14KOF برند EUPEC,مدل BSM200GA120DN2 برند EUPEC,مدل HTT100-P برند ,مدل BLF150-3P3 برند ,مدل HAT500-S برند ,مدل BLF100-S7NC برند ,مدل MQG100H100 برند ,مدل 24560-13130-71 برند ,مدل T70HF40 برند IR,مدل 1MBI300N-120 برند FUJI,مدل PM300CLA060 برند MITSUBISHI,مدل SKM75GB128DE برند SEMIKRON,مدل SKM75GB128DN برند SEMIKRON,مدل SKT1200/12E برند SEMIKRON,مدل P549A03 برند SANYO,مدل P588A04 برند SANYO,مدل PK200HB120 برند SANREX,مدل QM150E2Y-HB برند MITSUBISHI,مدل CM30TF-12H برند MITSUBISHI,مدل MG600Q2YS60A برند MITSUBISHI,مدل CM100TU-12H برند MITSUBISHI,مدل PM75CVA120 برند MITSUBISHI,مدل QM25TB-2HB برند MITSUBISHI,مدل CM50TU-34KA برند MITSUBISHI,مدل QM150E3Y-HB برند MITSUBISHI,مدل J2-Q16B-C برند MITSUBISHI,مدل J2-Q16B-B برند MITSUBISHI,مدل MCD224-20I01 برند IXYS,مدل 92-2016+ برند IR,مدل MBN1500E33E2 برند HITACHI,مدل SDA250AA80 برند SANREX,مدل EVK71-060 برند FUJI,مدل 6DI50C-050 برند FUJI,مدل 7MBR15LA120Y برند FUJI,مدل SKiiP1242GB120-407CTV برند SEMIKRON,مدل J2-Q06B-E برند MITSUBISHI,مدل MG100Q2YS50 برند TOSHIBA,مدل J2-Q06B-F برند MITSUBISHI,مدل VI-J61-CY برند VICOR,مدل VI-JWL-IX برند VICOR,مدل V300C3V3C75AL برند VICOR,مدل MIG30J901 برند TOSHIBA,مدل SKD100/04 برند SEMIKRON,مدل SKBH28/08 برند SEMIKRON,مدل SKDT100/14 برند SEMIKRON,مدل SKiiP31NAB12T16 برند SEMIKRON,مدل SKiiP30NAB12T45 برند SEMIKRON,مدل MIG600J2CMB1W برند TOSHIBA,مدل E36N50 برند ST,مدل KS524505 برند MITSUBISHI,مدل RM100CA-12F برند MITSUBISHI,مدل RM100C1A-12F برند MITSUBISHI,مدل MDD312-16N1 برند IXYS,مدل CSCA0100A000B15B1 برند HONEYWELL,مدل MBN1200E33D برند HITACHI,مدل 1MBI600LP-060A-01 برند FUJI,مدل FZ400R17KE3 برند EUPEC,مدل FD1000R33HE3-K برند EUPEC,مدل AIF04ZPFC-02NNT برند ASTEC,مدل EBGPCS/60 برند ,مدل BLF75-S7NC/SP1 برند ,مدل BLF100-S7NC/SP1 برند ,مدل DWM60x2-12N برند DW,مدل TT32N1200KOF برند EUPEC,مدل CM200EXS-34SA برند MITSUBISHI,مدل 2MBI300TC-060-01 برند FUJI,مدل MIG150Q101H برند TOSHIBA,مدل PC-R301-125 برند ,مدل HAT1500-S برند ,مدل 24570-13900-71 برند ,مدل QM150DY1-H برند MITSUBISHI,مدل SKBT40/12 برند SEMIKRON,مدل 1DI30F-050 برند FUJI,مدل PAH150S48-5 برند LAMBDA,مدل P540A08 برند SANYO,مدل A76L-0300-0170 برند ,مدل M-FIAM3H21 برند VICOR,مدل VI-RAM-C1 برند VICOR,مدل SKIIP31NAB12T16 برند SEMIKRON,مدل SKIIP20NAB12IT42 برند SEMIKRON,مدل SK13GD063 برند SEMIKRON,مدل MBM200HR6G برند HITACHI,مدل MBN1200E17D برند HITACHI,مدل 1MBI600LN-060-02 برند FUJI,مدل ETG81-050A برند FUJI,مدل PM75RSD060 برند MITSUBISHI,مدل FF225R17ME4 برند EUPEC,مدل 2MBI300UC-120 برند FUJI,مدل DD260N16K برند EUPEC,مدل SKiiP39AC12T4V1 برند SEMIKRON,مدل VI-JWO-CX برند VICOR,مدل VSKT56/12 برند V,مدل E53NV50 برند ST,مدل 2MBI300UC-120 برند FUJI,مدل FF1000R17IE4 برند EUPEC,مدل HDC-100BP برند ,مدل HAT1000-S برند ,مدل 7MBP50JA120 برند FUJI,مدل CM150-24-S017 برند MITSUBISHI,مدل 2MBI1400VXB-170P-50 برند FUJI,مدل BLF200-S7NA برند ,مدل 6MBI75U4B-120-01 برند FUJI,مدل MG200J2YS40 برند TOSHIBA,مدل CM1000DU-34NF برند MITSUBISHI,مدل CM600HU-24F برند MITSUBISHI,مدل LA200-P برند LEM,مدل 220CNQ030 برند IR,مدل IMBI400L-060 برند FUJI,مدل AIF120Y300 برند ASTEC,مدل AIF25H300 برند ASTEC,مدل FF200R33KF2C برند EUPEC,مدل PSKT72/18 برند ,مدل BSM75GB120DLC برند INFINEON,مدل TM400UZ-H برند MITSUBISHI,مدل TXN181172013X67 برند INTEL,مدل CSK3-100A برند ,مدل MIG200Q101H برند TOSHIBA,مدل AV10-48S05 برند EMERSON,مدل PS21962-4S برند MITSUBISHI,مدل PM150CVA060 برند MITSUBISHI,مدل SEMiX302GB128Ds برند SEMIKRON,مدل 92-2016+ برند IR,مدل PM200CSD060 برند MITSUBISHI,مدل FZ1200R17KF6C-B2 برند INFINEON,مدل SKM145GAR123D برند SEMIKRON,مدل CM75DY-24H برند MITSUBISHI,مدل PS21767 برند MITSUBISHI,مدل SKKT72B18E برند SEMIKRON,مدل QM30DX-H برند MITSUBISHI,مدل MG400Q1US51 برند TOSHIBA,مدل 7MBR15NE120-01 برند FUJI,مدل CM800HA-24H برند MITSUBISHI,مدل LA200-P برند LEM,مدل L03S200D15 برند TAMURA,مدل VI-JN2-CY برند VICOR,مدل VI-J64-CX برند VICOR,مدل TEN10-2412 برند TRACO,مدل QM50E2Y-24 برند MITSUBISHI,مدل QM50E2Y-2H برند MITSUBISHI,مدل SKM25GD125D برند SEMIKRON,مدل 1MBI600LP-060-01 برند FUJI,مدل MEK350-02DA برند IXYS,مدل SKIIP2403GB172-4DFL برند SEMIKRON,مدل SKIIP513GB173CT برند SEMIKRON,مدل 581B381B برند ,مدل SKD75GAL123D برند SEMIKRON,مدل 1DI30F-100 برند FUJI,مدل QM50HG-H برند MITSUBISHI,مدل BYT261PIV400 برند ,مدل A76L-0300-0193#A برند FANUC,مدل L622F برند CRYDOM,مدل 4646-X201 برند ,مدل SF200AA20 برند SANREX,مدل GA100TS60U برند IR,مدل 2DI75D-050 برند FUJI,مدل MIG100J7CSA0A برند TOSHIBA,مدل CM200DU-12F برند PRX,مدل VSKCS203/100P برند V,مدل QM400HA1-2H برند MITSUBISHI,مدل 2DI100D-050C برند FUJI,مدل SEMiX904GB126HDs برند SEMIKRON,مدل HAS400-S/SP54 برند LEM,مدل TAM25-2411-2 برند TRACO,مدل NFC25-24T05-12-A برند ARTESYN,مدل SKM150GAR123D برند SEMIKRON,مدل MV24-28-600L برند ACBEL,مدل MG400Q2YS60A برند TOSHIBA,مدل MBI600LN-060-01 برند FUJI,مدل MG25Q6ES42 برند TOSHIBA,مدل IKCS12G60DA برند INFINEON,مدل L03S400D15WJ برند TAMURA,مدل PS21965-CT برند MITSUBISHI,مدل PS219A3-CET برند MITSUBISHI
شهر : تهران
تلفن : 09222910619 -88932312-3
قیمت : با 09222910619 تماس بگیرید
ایمیل : sales@shahin-co.ir
قطعات بيل بکهو- قطعات بيل بکهو تبريز-02133982431
((بکهو ماشين)) تامين کننده قطعات يدکي بيل بکهو 02133982431 02136612330 02136613544 سنوپارس - تبريز- نيوهلند- هيدرومک - کيس شيشه درب sp120 ,100,220 شيشه پنجره بيل بکهو شيشه سه گوش قطعات بيل بکهو- بلبرينگ چرخ جلو يل بکهو جک گازي ييل بکهو کله
پژوهش توليد کننده افزودني هاي بتني و مواد شيميايي ساختمان
پژوهش توليد کننده افزودني هاي بتني و مواد شيميايي ساختمان پژوهش اولين توليدکننده صنعتي اسپيسرهاي بتني در ايران با مقاومت فشاري بسيار بالا با ثبت طرح صنعتي محصول در سازمان ثبت اختراعات و مالکيت صنعتي هم چنين پژوهش
توليد وفروش خط توليد زغال چيني
داراي استاندارد بين الملي ايزو ۹۰۰۱کنترل کيفيت و ايزو ۱۰۰۰۴رضايت مندي مشتري از کشور کانادا توليد وفروش دستگاه زغال چيني(فشرده)با نصب و راه اندازي رايگان و پشتيباني توليد تا موقع راه اندازي کامل کارگاه فروش مواد اوليه
نيکان فرايند نوانديش بزرگترين توليدکننده اسيد
فروش ويژه مواد شيميايي توليد داخلي فروش داخلي و صادرات موادشيميايي با کيفيت بالا و مطابق آناليز با قيمت مناسب و رقابتي توليد کننده مواد اوليه مواد شيميايي در کارخانجات داخل کشور صادر کننده نمونه و بزرگترين دارنده
الياف بتن سفيد
الياف پلي پروپيلن (pp)يا الياف بتن بکارگيري الياف تقويت کننده داخل مخلوط بتن ، مقاومت کششي و فشاري آن را فوق العاده افزايش مي دهد . ترکيب بتن با الياف ، يکپارچگي و پيوستگي مناسبي داشته و امکان استفاده از بتن را بعنوان يک
قليون لاکچري
قليون لاکچري قليون لاکچري انتخاب لاکچري تنها قليون لاکچري با قابليت قرار دادن ميوه در هر اندازه درون قليون داراي ال اي دي 12 رنگ ريموت دار باطري خور مناسب هديه دادن درج اسم و لگوي شما جهت سفارش تکي و کلي براي ديدن پيج
فروش اکسيد آلومينيم (آلومينا) - سيليکون کاربايد
تأمين کننده اکسيد آلومينيوم ( آلومينا)در انواع سفيد(WFA) ، قهوه اي (BFA) و صورتي (PFA) در سايزهاي مختلف - سيليکون کاربايد (SiC) و ديگر مواد اوليه صنايع سراميک و به ويژه صنايع ساينده از معتبرترين کارخانه هاي اروپايي و آسيايي
دکستروز خشک و آبدار
باسلام بازرگاني نوين تجارت افراز ارائه دهنده ي انواع مواد اوليه ي شيميايي در تناژهاي مختلف با کيفيت تضميني و قيمت رقابتي آماده ي همکاري با شما در سراسر کشور ميباشد با ما در ارتباط باشيد شماره ي تماس ما