واردات تهیه و توزیع مواد آزمایشگاهی

شرکت شیمیایی خزر با کادری مجرب در زمینه مواد شیمیایی و آزمایشگاهی یکی از مراکز تهیه توزیع مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی می باشد.
شیمیایی خزر این افتخار را دارد که با همکاری سازمانهایی چون اداره استاندارد، مراکز آموزشی پژوهشی و دانشگاهی وهمچنین مراکز صنعتی شرکتهای آب فاضلاب صنایع غذایی و بهداشتی و... خدمات زیر را ارائه دهد:
تهیه توزیع مواد شیمیایی آزمایشگاهی مارک های مرک،شارلو،فلوکا،سیگما،آکروس هندی،آمریکایی،چنی و ایرانی ،شیشه آلات و دستگاه های آزمایشگاهی ایرانی وخارجی و ...
لیست جزئی مواد شیمیایی :
سیلیس
کربنات کلسیم
استئارات کلسیم
استئارات سدیم
سود پرک
فرمالدئید
سولفات
الومینیم ( زاج )
سولفات اهن
سولفات مس
یدور پتاسیم
اهک
کلر ایرانی چینی
اسیدفلوریدریک
آب اکسیژنه
آب کروماتوگرافی
آب دوتره (دوتریوم اکساید
آب دیونیزه
آگاروز
آگار 1 کیلویی
آلفا نفتول
آلفا نفتیل امین
آلومینیوم پودر
آلومینیوم گرانول 1 کیلوگرمی
آلومینیوم فویل
آلومینیوم اکساید
آلومینیوم بوتیلات
آلومینیوم سولفات 18 آبه
آلومینیوم نیترات بدون آب
آلومینیوم هیدرواکساید
آمونیاک 25%
آیرون آهن
اتانول 100986 مرک آلمان 2.5 لیتری
اتانول 100983 مرک آلمان 99.9% 2.5 لیتری
اتیل آکریلات 800836 مرک آلمان
اتیل آنیلین 800936 بسته 100 میلی لیتری مرک آلمان
اتیل استات 100864 مرک آلمان2،5 لیتری
اتیل اولئات 814762 بسته 250 میلی لیتری مرک آلمان
اتیل بنزن مرک آلمان 1 لیتری
اتیلن گلیکول 100949 مرک آلمان2،5
تری اتیل آمین 808352 بسته 500 میلی لیتری مرک آلمان
تری اتیل آمین هیدروکلراید 821135 مرک آلمان250
اتیل متیل کتون 106014 مرک آلمان 2،5
استارچ (نشاسته گندم) 111685 مرک آلمان1 کیلویی
استارچ 111685 مرک آلمان 100 گرمی
استیل استون 800023مرک آلمان 1
استوفنون 800028 مرک آلمان 1 لیتری
استون 100013 مرک آلمان 2،5 لیتری
استون 100014مرک آلمان 2،5 لیتری
استونیتریل (کرماتوگرافی) 100030 مرک آلمان 2،5
استرانسیوم کربنات 500 گرمی مرک المان
اسکوالان مرک آلمان 814605 بسته 100 میلی لیتری
اسید استیک 100056 گلاسیال مرک آلمان 2.5 لیتری 980.000
اسید اسکوربیک ( ویتامین سی ) ( آسکوربیل پالمیتات) 2.5 کیلویی 500090 مرک آلمان
اسید اولئیک 1 لیتری 843483 مرک آلمان
اسید اسپارتیک 100گرمی100126 مرک آلمان
اسید اگزالیک 2آبه 1 کیلویی100492 مرک آلمان
اسید اوریک 25 گرمی100817 مرک آلمان
اسید پریودیک 100 گرمی822288 مرک آلمان
اسید باربیتوریک مرک آلمان 800133 بسته 100 گرمی
اسید بنزوئیک 100136 مرک آلمان 100 گرمی
اسید بوریک100165مرک آلمان 1 کیلویی
اسید تارتاریک 100802مرک آلمان 1 کیلویی
اسید ترفتالئیک 800762 بسته 100 گرمی مرک آلمان
اسید ترفتالدهید 821075 بسته 10 گرمی مرک آلمان
اسید سیتریک
تری سدیم فسفات
کلرید آمونیوم
سدیم
کلرید منیزیم
پرمنگنات پتاسیم
کربنات
باریم
کربنات استرانسیم
هیدروژن فلوراید
آمونیوم بیکربنات
آمونیوم
فلوراید
هیدروسولفیت سدیم
سدیم فلوراید
متیلین کلراید
EDTA
تری سدیم فسفات
سولفات منگنز
استون
ایزوپروپیل الکل
متوکسی پروپانول
کلروفرم
آب اکسیژنه
متیل اتیل کتون
سولفات منگنز
استات سدیم
سدیم آلومینات
کربنات
منگنز
نمک طعام
نمک تصفیه شده
سیترات سدیم
- (MBT) –
اکسید کبالت
ایزوفتالیک
منو پروپیلین گلیکول
فنل
فسفات
سدیم
کالیفون
اسید لاکتیک
وانیل
سوربات پتاسیم
بی کربنات آمونیم
آمونیاک
کربنات سدیم (سبک و سنگین)
آب ژاول
بی کربنات سدیم (جوش شیرین
بنزوات سدیم
اسید تارتاریک
اسید کلریدریک
اسید سولفوریک
آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات)
آمونیوم استات1 کیلویی
دی آمونیوم اگزالات 1 کیلویی
سولفات
آمونیوم ایرون iii سولفات
آمونیوم سولفات
آمونیوم کربنات
آمونیوم فلوراید
آمونیوم بی کربنات
آمونیوم پر سولفات
آمونیوم کلراید
آمونیوم مونو وانادات
آمونیوم سریم نیترات
آمونیوم نیترات 1 کیلویی
آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه
دی آمونیوم هیدروژن فسفات
آمونیوم دی هیدروژن فسفات
آمینو آنتی پیرین 10 گرمی
آمینو نفتول سولفونیک اسید
آلیزارین رد اس 106279مرک آلمان
آنیلین 822256 مرک آلمان
آیرون (پودر آهن ) 103815 بسته یک کیلویی مرک المان

جزئی از شیشه آلات آزمایشگاهی آلمانی
1 ارلن مایر cc 25
2 ارلن مایر cc 50
3 ارلن مایر cc 100
4 ارلن مایر cc 250
5 ارلن مایر cc 500
6 ارلن مایر cc 1000
7 ارلن مایر cc 2000
8 ارلن مایر cc 5000
9 بشر cc 10
10 بشر cc 25
11 بشر cc 50
12 بشر cc 100
13 بشر cc 250
14 بشر cc 400
15 بشر cc 600
16 بشر cc 1000
17 بشر cc 2000
18 بشر cc 5000
19 بالن ژوژه cc 5 کلاس A
20 بالن ژوژه cc 10 کلاس A
21 بالن ژوژه cc 25 کلاس A
22 بالن ژوژه cc 50 کلاس A
23 بالن ژوژه cc 100 کلاس A
24 بالن ژوژه cc 250 کلاس A
25 بالن ژوژه cc 500 کلاس A
26 بالن ژوژه cc 1000 کلاس A
27 بالن ژوژه cc 2000 کلاس A
28 بالن ته گرد 100 cc کلاس A
29 بالن ته گرد 250 cc کلاس A
30 بالن ته گرد 500 cc کلاس A
31 بالن ته گرد 1000 cc کلاس A
32 بالن ته گرد 2000 cc کلاس A
33 بورت cc 10 کلاس AS
34 بورت cc 25 کلاس AS
35 بورت cc 50 کلاس AS
36 بورت cc 100 کلاس AS
37 دکانتور cc 50
38 دکانتور cc 100
39 دکانتور cc 250
40 دکانتور cc 500
41 دکانتور cc 1000
جزئی از لیست محیط کشت ها
1- محیط کشت پودر آگار

2- محیط کشت آنتی بیوتیک اسی مدیوم شماره یک

3- محیط کشت آنتی بیوتیک اسی مدیوم شماره سه

4- محیط کشت آگار آگار

5- محیط کشت آسپارژین براث

6- محیط کشت آزاید دکستروز براث

7- محیط کشت ATP Agar

8- محیط کشت ATP Broth

9- محیط کشت اسید براث

10- محیط کشت آمیز ترانسپورت مدیوم

11- محیط کشت B12 مدیوم

12- محیط کشت B12 کالچر آگار

13- محیط کشت B12 اینوکالوم براث

14- محیط کشت باسیلیوس سیریوس آگار

15- محیط کشت بیرد پارکر آگار

16- محیط کشت بیف اکستراکت پودر

17- محیط کشت بیف اکستراکت آگار

18- محیط کشت بایل اسکولین آگار

19- محیط کشت بیسموت سولفیت آگار

20- محیط کشت بلاد آگار بیس شماره 2

21- محیط کشت برین هارت اینفیوژن آگار

22- محیط کشت برین هارت اینفیوژن براث

23- محیط کشت بریلیانت گرین آگار مودیفاید

24- محیط کشت بریلیانت گرین بایل براث بیس 2%

25- محیط کشت بروسلا آگار بیس گرمی

26- محیط کشت بروسلا براث بیس

27- محیط کشت بافرد پپتون واتر

28- محیط کشت برومو کروزول پارپل آزاید براث

29- محیط کشت C.Perfingens Sporulation Broth

30- محیط کشت کامپیلو باکتر آگار بیس

31- محیط کشت کری بلیر مدیوم بیس

32- محیط کشت سیتریماید آگار بیس

33- محیط کشت چاپمن استون آگار

34- محیط کشت کلرامفنیکل یست گلوکز آگار

35- محیط کشت Clostridium Difficile Agar Base

36- محیط کشت کالومبیا بلاد آگار بیس (کلمبیا بلاد آگار )

37- محیط کشت کوکد میت مدیوم

38- محیط کشت کورن میل آگار

39- محیط کشت Czapekdox Agar گرمی

40- محیط کشت C.L.E.D Agar گرمی

41- محیط کشت Dnase Test Agar

42- محیط کشت دیوکسی کولات آگار

43- محیط کشت دیوکسی کولات لاکتوز آگار

44- محیط کشت دیوکسی کولات سیترات آگار

45- محیط کشت دکستروز آگار

46- محیط کشت DTM Medium

47- محیط کشت دکستروز تریپتون براث

48- محیط کشت ای سی براث

49- محیط کشت EMB Agar Levine 50

50- محیط کشت اندو آگار 500 گرمی
برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید:

پست الکترونیکی : [email protected]
تلفکس:02177647849
همراه:09127639909
با مدیریت : سلیمانی صلحدار
شهر : تهران
تلفن :
قیمت :
ایمیل : بدون ایمیل
پژوهش توليد کننده افزودني هاي بتني و مواد شيميايي ساختمان
پژوهش توليد کننده افزودني هاي بتني و مواد شيميايي ساختمان پژوهش اولين توليدکننده صنعتي اسپيسرهاي بتني در ايران با مقاومت فشاري بسيار بالا با ثبت طرح صنعتي محصول در سازمان ثبت اختراعات و مالکيت صنعتي هم چنين پژوهش
توليد وفروش خط توليد زغال چيني
داراي استاندارد بين الملي ايزو ۹۰۰۱کنترل کيفيت و ايزو ۱۰۰۰۴رضايت مندي مشتري از کشور کانادا توليد وفروش دستگاه زغال چيني(فشرده)با نصب و راه اندازي رايگان و پشتيباني توليد تا موقع راه اندازي کامل کارگاه فروش مواد اوليه
نيکان فرايند نوانديش بزرگترين توليدکننده اسيد
فروش ويژه مواد شيميايي توليد داخلي فروش داخلي و صادرات موادشيميايي با کيفيت بالا و مطابق آناليز با قيمت مناسب و رقابتي توليد کننده مواد اوليه مواد شيميايي در کارخانجات داخل کشور صادر کننده نمونه و بزرگترين دارنده
الياف بتن سفيد
الياف پلي پروپيلن (pp)يا الياف بتن بکارگيري الياف تقويت کننده داخل مخلوط بتن ، مقاومت کششي و فشاري آن را فوق العاده افزايش مي دهد . ترکيب بتن با الياف ، يکپارچگي و پيوستگي مناسبي داشته و امکان استفاده از بتن را بعنوان يک
قليون لاکچري
قليون لاکچري قليون لاکچري انتخاب لاکچري تنها قليون لاکچري با قابليت قرار دادن ميوه در هر اندازه درون قليون داراي ال اي دي 12 رنگ ريموت دار باطري خور مناسب هديه دادن درج اسم و لگوي شما جهت سفارش تکي و کلي براي ديدن پيج
فروش اکسيد آلومينيم (آلومينا) - سيليکون کاربايد
تأمين کننده اکسيد آلومينيوم ( آلومينا)در انواع سفيد(WFA) ، قهوه اي (BFA) و صورتي (PFA) در سايزهاي مختلف - سيليکون کاربايد (SiC) و ديگر مواد اوليه صنايع سراميک و به ويژه صنايع ساينده از معتبرترين کارخانه هاي اروپايي و آسيايي
دکستروز خشک و آبدار
باسلام بازرگاني نوين تجارت افراز ارائه دهنده ي انواع مواد اوليه ي شيميايي در تناژهاي مختلف با کيفيت تضميني و قيمت رقابتي آماده ي همکاري با شما در سراسر کشور ميباشد با ما در ارتباط باشيد شماره ي تماس ما
بوتيل هيدروکسي آنيزول
بوتيل هيدروکسي آنيزول (BHA) نامهاي ديگر: B.H.A, BOA, E320 ترت بوتيل 4-هيدروکسي آنيزول , آنتي اکسيدان B [1] فرمول شيميايي: C11H16O2 شکل ظاهري: موم جامد بسته بندي: 25 کيلويي کشور سازنده: هند - آلمان فروش بوتيل هيدروکسي آنيزول (BHA) بوتيل