فروش انواع تابلوبرق

نواع تابلوها
تابلوي ايستاده قابل دسترسي از جلو، سلولي، تمام بسته ديواري که خود اين تابلو ها مي توانند اصلي يا نيمه اصلي ويا فرعي باشد.
تابلوي اصلي: در پست برق و بطرف فشار ضعيف ترانس متصل است.
تابلوي نيمه اصلي : اين گونه تابلو ها ي برق بلوک ساختماني يا قسمت مستقلي از مجموعه را توزيع و ازتابلوي اصلي تغذيه مي شود .
تابلوي فرعي: براي توزيع و کنترل سيستم برق خاصي مانند موتور خانه- روشنايي و غيره به کار مي رود و از تابلوي اصلي تغذيه مي شود.
انواع تابلو برق از لحاظ ساختار :
تابلو برق هاي Metal Enclosed : تابلو برق هايي به شکل محفظه تمام بسته فلزي هستند که تمام تجهيزات الکتريکي اعم از کليدها، ترانسهاي جريان و ولتاژ، لوازم اندازه گيري، شينه ها و … در داخل آن نصب مي شود.
اين تابلو برق ها به دو دسته تقسيم مي شوند:
۱٫ تابلو برق هاي Metal Clad: اين نوع تابلو برق ها نوعي از تابلو برق هاي Metal Enclosed هستند که در آنها، محفظه هاي مختلف از يکديگر جدا شده اند. اين امر باعث مي شود تا اگر خطايي در يکي از محفظه ها روي دهد، اين خطا به محفظه هاي ديگر انتقال پيدا نکند و ساير محفظه ها نيز تحت تأثير آن آسيب نديده و محفوظ مي مانند.
• يک تابلو برق Metal Clad به چهاربخش تقسيم مي شود :
– محفظه باسبار
– محفظه سر کابل
– محفظه LV (کنترل) که تجهيزات اندازه گيري، حفاظتي و کنترلي در آن قرار مي گيرند.
– محفظه کليد
1. ۲٫ تابلو برق هاي Compartment Type: اين نوع تابلوها نوعي از تابلو برق هاي Metal Enclose هستند که در آنها، محفظه هاي مختلف از يکديگر جدا نشده اند.

در طراحي يک تابلو برق بايد مواردي در نظر گرفته شود که به صورت زير مي باشد :
– شرايط محيطي (جهت بهره برداري)
– شرايط لازم براي نصب
– شرايط حفاظتي
انواع تابلو برق از لحاظ محل نصب :
– داخلي (Indoor) :اين نوع تابلو برق در فضاي بسته مانند داخل سالن يا سوله نصب مي شود.
– فضاي باز (Outdoor) : اين گونه تابلو برق ها در فضاي باز نصب مي شود.
تقسيم بندي تابلو برق ها
1. ۱٫ تابلو برق هاي ثابت (Fix)
• تابلو برق هاي ايستاده چند منظوره (Multi Purpose)
اين تابلو برق ها به صورت ايستاده قرار مي گيرند و تابلو برق هاي چند منظوره مي باشند و داخل آنها مي توان تجهيزات کنترل، قدرت و تجهيزات مورد نياز را نصب کرد.
• تابلو برق هاي ديواري (Wall Mounting)
اين تابلو برق ها به دو دسته تابلو برق هاي روکار (On Surface) و تابلو برق هاي توکار (Flush Mounting) تقسيم مي شوند.
• تابلو برق هاي (Rack)
تابلو برق هايي هستند که به صورت قفسه بندي شده هستند و محفظه هاي اندازه گيري-الکترونيکي-کنترل ومخابراتي و… روي آنها نصب مي شود.
نکته
تابلو برق هاي Swing نوعي از تابلوهاي Rack هستند که داراي در متحرک مي باشد و مزيت ان اين است که پشت تجهيزات آن قابل رويت است و دسترسي به پشت تجهيزات فراهم است اين مدل بسيار گران است و درب آن هم شيشه اي است.
1. ۲٫ تابلو برق هاي کشويي (Withdraw able)
• تابلو هاي کنترل موتورها ((Motor Control Center(MCC)
اين تابلو ها بصورت کشويي ساخته مي شود و براي کنترل موتورها ساخته مي شود .اين تابلوها بخاطر مزيت تابلوهاي کشويي بسيارگران هستند.
• تابلوهاي مرکز قدرت(Power Center)
اين تابلوها براي تغذيه تابلوهاي MCC استفاده ميشوند و يک تابلوي توزيع است و ميتواند چند تا تابلوي MCC را تغذيه کند در اين تابلو ها کليدها بيشتر از نوع هوايي هستندوبعد از پست اصلي استفاده مي شوند.
• تابلو برق هاي ما‍‍ژولار
نوع پيشرفته تابلوهاي فيکس ايستاده است. هر فيدر به شکل يک ماژول در تابلو نصب شده وبه وسيله يک صفحه فلزي از فيدر بالايي وفيدر پاييني خود جدا مي شوند و از لحاظ دسترسي به سر کابل به دو نوع کلي تقسيم مي شوند:
دسترسي از پشت
در اين حالت دسترسي به تابلو برق از پشت دستگاه است.
دسترسي از جلو
در اين حالت معمولا” در کنار درب اصلي تابلو درب کوچکي به نام درب کناري تعبيه شده و اتصالات کابل ها به فيدرها از طريق اين درب انجام ميشود اين نوع سلولها را از لحاظ محل ورود سر کابل هاي ورودي وخروجي ميتوان به ورود از بالا و ورود از پايين تقسيم نمود.
انواع تابلوها از لحاظ ايستايي
ايستاده (Self Standing / Free Standing)
تابلو برق حالت خود ايستاده دارند ( نياز به مهار آن توسط سازه ي ديگري نيست و يا به ديگري تکيه ندارد.)
ديواري (Wall Mounted)
تابلو برق هايي که روي ديوار نصب مي شوند.
نکته:
اين تابلوبرق ها اگر روي سطح ديوار نصب شوند، روکار (Surface Mounted) و اگر داخل ديوار جاسازي شوند، توکار Flush Mounted) يا (Recessed Mounted ناميده مي شوند.
انواع تابلو برق ها از لحاظ سطح ولتاژ
تابلو ها از لحاظ سطح ولتاژ به دو دسته تقسيم مي شوند:
تابلوهاي فشار ضعيف : اين نوع تابلو برق ها تا ۱۰۰۰ ولت مي باشند
تابلوهاي فشار متوسط : اين نوع تابلو برق ها از ۱۰۰۰ ولت تا ۳۶۰۰۰ ولت را پشتيباني مي کنند.
تابلو برق هاي فشار ضعيف
تابلو برق هاي فشار ضعيف در سطح ولتاژ کمتر از ۱۰۰۰ ولت قرار دارند.
مطابق با استاندارد IEC60439-1 تابلوي فشار ضعيف ترکيبي است از يک يا چند وسيله قطع و وصل (Switching Device) فشار ضعيف همراه با تجهيزات کنترلي، اندازه گيري، نشانگر، حفاظتي، تنظيم کننده و … مربوط به خود که نحوي کامل نصب و سوار شده و کليه Interconnection ها و اتصالات الکتريکي و مکانيکي داخلي و قطعات ساختماني را شامل مي باشد. ولتاژ نامي تابلوهاي فشار ضعيف معمولأ تا ۶۹۰ ولت و ولتاژ سرويس تا ۴۰۰ ولت مي باشند.
تابلو برق هاي فشار ضعيف معمولأ در دو نوع وجود دارند:
تابلوي ايستاده ثابت(Fix)
تابلوي ايستاده کشويي(Withdraw able)
تابلوهاي فشار متوسط
تابلوهاي فشار متوسط در سطح ولتاژ بين ۱۰۰۰ ولت تا ۳۶۰۰۰ ولت قرار دارند.
اجزاي اصلي يک تابلو فشار متوسط شامل بدنه، کليد (دژنکتور) و يا کنتاکتور فشار متوسط، رله، باسبار، ترانفورماتور ولتاژ و جريان، لوازم اندازه گيري و تجهيزات کنترلي مي باشد.
تابلوهاي فشار متوسط در دو دسته زير طبقه بندي مي شوند:
تابلوهاي فشار متوسط ثابت(Fix)
تابلوهاي فشار متوسط کشويي (Withdraw able)
تجهيزات مورد استفاده در انواع مختلف تابلو برق ها
وسايل استفاده شده در اين تابلو برق ها داراي استانداردهاي IEC مي باشند که طبق اين استاندارد مشخصات برخي از قطعات مورد استفاده در تابلو برق به صورت زير است.
کنتاکتورها
کنتاکتورها و هاديها بايستي طوري انتخاب شود که جريان بارنامي را به طور مداوم تحمل کند و آسيب نبيند.
۱ . افزايش درجه حرارت کنتاکتور نبايد از مقدار مشخصي بالاتر برود .
۲ . کنتاکتور بايستي داراي پايداري کافي در شرايط کار باشد .
۳ . کنتاکتور بايد علاوه بر تيغه هاي فرمان داراي تيغه هاي اصلي نيز باشد .
۴ . فنرهاي عمل کننده بايستي زنگ نزده و خورده نشده باشد و نشود .
کليدهاي اتوماتيک و فيوزهاي کاردي
۱ . محفظه کليد بايستي از ( فنل يا پلي استر ) با درجه خلوص بالا انتخاب شود .
۲ . ترمينالها در سمت خط تغذيه و خط بار بايستي جهت اتصال به کابل شو مناسب باشد .
۳ . کليدها بايد داراي نشانگرهاي ON و OFF باشد و داراي دستگيره اطمينان باشد و بدون برگرداندن دستگيره امکان وصل کليد نباشد .
۴٫ روي هر کليد بايد مشخصاتي نظير استاندارد ـ ولتاژ اسمي ـ جريان اسمي ـ فرکانس ـ نام کشور سازنده و درجه حفاظت و… ذکر شوند .
کليد هاي مينياتوري
۱ . بايد از نوع حرارتي مغناطيسي باشد و استقامت کافي در برابر جريان نامي داشته باشد .
۲ . درجه حفاظت کليد با درجه حفاظت تابلو هم خواني داشته باشد .
۳ . بدنه کليد بايستي به صورتي باشد که جريان اتصال کوتاه دائم را تحمل کند.
۴ . مشخصات کليد بايستي به صورت خوانا روي آن مشخص باشد .
شينه ها
۱ . ظرفيت الکتريکي شينه فاز نبايد از ۱۵۰ درصد شدت جريان اسمي کليد اصلي تغذيه کننده تابلو کمتر باشد .
۲ . بايستي شينه به ترتيب با رنگ هاي قرمز ، زرد و آبي باشد .
۳ . بايستي شينه طوري طراحي شود که قابليت اتصال کوتاه را داشته باشد .
سيم کشي :
۱ . سيم کشي فشار ضعيف و فرمان تابلو نبايد از سيم نمره ۲ کمتر باشد .
۲ . مقدار ولتاژ تحمل سيم ها بايستي ۱۰۰۰ ولت باشد .

دفتر فروش:44764514-55253004
کارشناس فروش :09121544002
www.noorasaa.ir


شهر : تهران
تلفن : 09121544002
قیمت :
ایمیل : noorasaa.tabligh1398@gmail.com
فروش انواع خازن هاي فشار متوسط
خازن تک فاز و سه فاز اصلاح ضريب قدرت، در سطوح ولتاژ ولتاژ 12، 24 و 36 کيلوولت • مجهز به مقاومت دشارژ • امکان ارائه فيوز داخلي در صورت نياز مشتري • تحت ليسانس Iskra اسلواني تحويل فوري از انبار تهران شماره تماس:
فروش ترانس جريان ( سي تي ) و ترانس ولتاژ ( پي تي )
تامين انواع ترانس هاي اندازه گيري فشار متوسط و فشار ضعيف شامل ترانس جريان (سي تي) و ترانس هاي ولتاژ (پي تي) از سازنده هاي مورد تاييد توانير، وزارت نفت و شرکت هاي توزيع همکاري با مجموعه هاي الکترومبدل آرمان (اما)، مگ
فروش مقره خازني و نشانگر هاي ولتاژ – ونيکا و اشنايدر
آرکا ترانس تامين کننده انواع مقره هاي خازني فشارمتوسط (3.3، 6 ، 12، 24 و33 کيلوولت) و نشانگر هاي ولتاژ با قيمت هاي کاملا رقابتي و تحويل فوري مقره هاي خازني و نشانگرهاي ولتاژ در دو طرح اشنايدر و ونيکا از سازنده هاي معتبر داخلي
فروش لوازم يدکي و متعلقات ترانس
تامين لوازم يدکي و متعلقات ترانسفورماتور يکي ديگر از فعاليت هاي آرکا ترانس www.arkatrans.ir در حوزه ترانسفورماتور است: روغن ترانس ( روغن ترانسفورماتور ارم شيمي – روغن ترانسفورماتور زنگان ) سيليکاژل کفشک رله ترمومتر بوشينگ
فروش روغن ترانس – روغن ترانسفورماتور – ارم شيمي - زنگان
آرکا ترانس www.arkatrans.ir علاوه بر خريد و فروش ترانس هاي کارکرده با گارانتي، فروش ترانسفورماتورهاي نو ( ايران ترانسفو، آريا ترانسفو و نيرو ترانسفو )، طراحي و ساخت ترانس هاي قدرت و ويژه، تعمير و سرويس انواع ترانس ها اقدام به
فروش ترانس هاي ايران ترانسفو، نيرو ترانسفو و آريا ترانسفو
شرکت آرکا ترانس در زمينه هاي زير فعال مي باشد: 1- فروش انواع ترانسفورماتورهاي توزيع شرکت هاي ايران ترانسفو، آريا ترانسفو و نيرو ترانسفو با بيشترين تخفيف انجام مي شود. کليه ترانس ها از درب کارخانه به تاريخ روز به همراه
خريد و فروش ترانس هاي کارکرده – فروش ترانسفورماتورهاي دست دوم با
شرکت آرکا ترانس www.arkatrans.irدر زمينه هاي زير فعال مي باشد: 1- فروش انواع ترانسفورماتورهاي کارکرده ( ترانس دست دوم ) با ضمانت نامه رسمي و گزارش تست 2- طراحي و ساخت انواع ترانسفورماتورهاي قدرت و ويژه به همراه نصب، راه اندازي و
فروش انواع جعبه پست
صندوقهاي پستي در دو نوع آماه و سفارشي قابل ارائه ميباشد که بنا بر سفارش و اندازه شما مشتريان گرامي تهيه و ساخته و در اسرع وقت تحويل داده ميشود جنس بدنه ، رنگ و نوع دريچه ميتواند طبق سليقه شما تعريف