ابزار بادي ,بکس بادي ,پيچ گوشتي بادي ,فرزبادي و چکش بادي

"بسمه تعالي"
گروه بازرگاني "ايرپاور" در زمينه مشاوره، فروش، اجراي خطوط توليد، خدمات پس از فروش، تعميرات و لوازم يدکي ابزار آلات پنوماتيک APTساخت کشور تايوان به صورت تخصصي فعاليت دارد.

بخشي از فعاليت هاي اين شرکت در زمينه ابزارآلات بادي APT :
آچار بکس بادي APT
بکس بادي چکشي اي پي تي
بکس بادي ضربه زن APT
ايمپکت باديAPT
بکس بادي مخصوص سازه APT
بوکس بادي شفت کوتاهAPT
باکس بادي تفنگي APT
بکس پنوماتيک تفنگي APT
بکس بادي تفنگي 2/1 اينچAPT
بکس پنوماتيک 2/1.1 اينچ APT
بکس بادي 8/3 اينچ APT
بکس بادي 1 اينچ APT
بکس بادي 4/1 اينچ اي پي تي
بکس بادي 4/3 اينچ APT
بکس بادي 2/1 اينچ APT
بکس بادي دو چکشه APT
بکس بادي چپقي APT
بکس بادي شفت کوتاه اي پي تي
بکس بادي ميني APT
بکس بادي شاتاف کنترلAPT
بکس بادي تنظيم دارAPT
بکس بادي ديمردار APT
بکس بادي بدنه کامپوزيتAPT
کيت بکس باديAPT
بکس بادي 1 اينچ مستقيم APT
بکس بادي 1 اينچ هفتيري اي پي تي
بکس بادي مستقيم APT
بکس بادي سرکج APT
بکس بادي پروانه اي 8/3 اينچ APT
بکس بادي جغجغه اي APT
جغجغه بادي APT
جغجغه بادي 8/3 اينچAPT
آچار جغجغه بادي APT
جغجغه بادي 4/1 اينچAPT
جغجغه پنوماتيک 2/1 اينچ اي پي تي
اچار جغجغه بادي 2/1 اينچ APT
سنگ فرز باديAPT
سنگ فرز پنوماتيک 5 اينچAPT
ميني سنگ باديAPT
ميني فرز پنوماتيک کليد گازي اي پي تي
ميني سنگ بادي 5 اينچAPT
سنگ بادي مستقيم صنعتيAPT
ميني فرز بادي آب خور APT
ميني سنگ بادي آب خورAPT
ميني فرز باديAPT
ميني سنگ پنوماتيک اي پي تي
فرز بادي صنعتي APT
فرز آهنگري پنوماتيک 7 اينچ APT
سنگ فرز بادي 7 اينچAPT
فرز انگشتي باديAPT
کيت فرز انگشتي باديAPT
فرز انگشتي گلو بلند اي پي تي
فرزانگشتي بادي افقي APT
فرز انگشتي بادي عمودي APT
فرز انگشتي بادي قائم APT
فرز انگشتي بادي سرکج APT
فرز انگشتي پنوماتيک اي پي تي
فرز انگشتي بادي 90 درجهAPT
فرز انگشتي بادي 115 درجهAPT
فرز انگشتي پنوماتيک گلو بلند APT
فرز انگشتي بادي کلت 3 APT
فرز انگشتي بادي کلت 6 APT
فرز بادي ديمردار اي پي تي
گيريندر پنوماتيک APT
فرز انگشتي بادي مستقيم APT
فرز انگشتي پنوماتيک بدنه کامپوزيت APT
فرز انگشتي بادي کليد گازيAPT
فرز انگشتي بادي دور بالا اي پي تي
ميکروفرز باديAPT
ميکروفرز بادي سرکج APT
ميکرو فرز پنوماتيک اي پي تي
ميکرو فرز بادي ديمر دار APT
ميکرو فرز بادي 70000 دور APT
فرز ميکرو بادي دور بالا APT
ست ميکرو فرز باديAPT
کيت ميکرو فرز باديAPT
سنباده نواري باديAPT
سمباده نواري بادي اي پي تي
سنباده نواري بادي تانکيAPT
سنباده پنوماتيک اوربيتال APT
سنباده اوربيتال باديAPT
سنباده بادي لرزان 6 اينچ اي پي تي
سنباده لرزان بادي مشتي 2 اينچ APT
سنباده بادي اوربيتال گوشه زن APT
سنباده بادي اوربيتال 5 اينچ APT
سنباده لرزان بادي دايره اي پي تي
سنباده اوربيتال بادي گرد APT
سنباده لرزان بادي مستطيلAPT
سمباده لرزان بادي مربعAPT
سنباده بادي لرزان گوشه زنAPT
پوليش باديAPT
پوليش پنوماتيکAPT
پوليش بادي 5اينچ APT
پوليش بادي گرد اي پي تي
پوليش پنوماتيک لرزان APT
پوليش يادي دو دسته APT
پوليش اوربيتال بادي APT
پوليش بادي اوربيتال APT
پوليش بادي آبخور اي پي تي
سنباده بادي بدون وکيوم APT
سنباده پنوماتيک وکيوم دار APT
دريل بادي هفتيري APT
دريل پنوماتيک APT
دريل بادي چپ راست گرد اي پي تي
دريل بادي تفنگي اي پي تي
دريل بادي سرکج APT
دريل پنوماتيک اتوماتيک APT
دريل بادي اتومات اي پي تي
دريل بادي 90 درجهAPT
دريل بادي بدنه کامپوزيت APT
دريل بادي مستقيم APT
دريل پنوماتيک بدنه کامپوزيت اي پي تي
دريل بادي مستقيم دور بالاAPT
دريل بادي گير بکسي اي پي تي
دريل هفتيري بادي 10ميليمتري APT
پيچ گوشتي بادي APT
پيچ گوشتي بادي مستقيم 1800 دورAPT
پيچ گوشتي بادي کلاج دار اي پي تي
پيچ گوشتي بادي مستقيم 800 دور APT
پيچ گوشتي پنوماتيک شاتاف کنترلAPT
پيچ گوشتي بادي پوش استار اي پي تي
پيچ گوشتي پنوماتيک شاتاف کنترل و پوش استارAPT
پيچ گوشتي بادي هفتيري اي پي تي
پيچ بند بادي اي پي تي APT
پيچ گوشتي پنوماتيک هفتيريAPT
پيچ گوشتي بادي بدن کامپوزيتAPT
پيچ گوشتي بادي تفنگي اي پي تي
پيچ گوشتي بادي هفتيري پوش استارAPT
پيچ گوشتي بادي هفتيري شاتاف کنترل اي پي تي
پيچ گوشتي بادي شاتاف کنترل و پوش استارAPT
پيچ گوشتي بادي سرکجAPT
پيچ گوشتي بادي ضربه زنAPT
پيچ گوشتي بادي چکشيAPT
پرچ کن بادي APT
پرچ بادي سبک اي پي تي
پرچ کن پنوماتيک APT
کيت پرچ کن بادي APT
پرچ کن بادي استيل اي پي تي
پرچ کن بادي مخصوص هوا فضا(اسکيوزر) APT
پرچ کن بادي هفتيري صنعتيAPT
مهره پرچ کن باديAPT
مهره پرچ کن پنوماتيک اي پي تي
مهره پرچ کن بادي نيم اتوماتAPT
مهره پرچ کن هيدروليک پنوماتيک APT
مهره پرچ کن بادي هفتيري اي پي تي
مهره پرچ کن بادي اتوماتيک APT
مهره پرچ کن بادي اتوماتAPT
چکش بادي اي پي تيAPT
چکش بادي هفتيري اي پي تي
چکش بادي مستقيمAPT
چکش بادي شاتاف کنترلAPT
چکش بادي کله عصاييAPT
چکش بادي دو دسته 32 کيلويي اي پي تي
چکش بادي دو دسته 42 کيلوييAPT
کوبه بادي اي پي تيAPT
چکش کوبه پنوماتيک APT
چکش گل زن بادي مستقيمAPT
چکش گل زن پنوماتيک اي پي تي
چگش گلزن بادي هفتيري APT
گل زن بادي APT
نقطه جوش درار بادي APT
فرز نقطه جوش درار بادي اي پي تي
قلاويز کن بادي مستقيمAPT
قلاويز کن پنوماتيک هفتيريAPT
قيچي بادي مستقيم APT
قيچي ورق بر بادي اي پي تي
قيچي پنوماتيک هفتيري APT
شيشه درار بادي APT
چاقو بادي صافکاري APT
چاقوي بادي اي پي تي
چسب زن بادي تيوپيAPT
چسب زن پنوماتيک APT
چسب زن بادي اکواريم APT
چسب زن بادي دو کاره APT
گان چسب زن بادي اي پي تي
چسب زن بادي سيليکونAPT
چسب زن بادي اکواريمAPT
بالانسر صنعتي APT
بالانسر شلنگ جمع کن باديAPT
قلم حکاکي بادي APT
حک کن بادي حرفه اي اي پي تي
قلم حکاکي پنوماتيک ديمردار APT
قلم بادي صنعتيAPT
قلم حک کن بادي ضربه ايAPT
گريس پمپ باديAPT
گريس پمپ بادي سطلي اي پي تي APT
گريس پمپ سطلي بادي APT
گريس پمپ دستي بادي APT
سيرينگ زن بادي صنعتي اي پي تي
سيم چين باديAPT
سوهان باديAPT
سوهان بادي دو کارهAPT
اره بادي APT
مغار بادي اي پي تي
پيستوله باديAPT
واحد مراقبت بادي 2/1 اينچ APT
فيلتر رگلاتور بادي APT

ابزارآلات بادي APT با 12 ماه گارانتي و 10سال خدمات پس ازفروش عرضه مي گردد.
_________________________________________________________
بدينوسيله در راستاي پذيرش نمايندگي فعال ، از کليه فعالان و علاقمندان در زمينه ابزار آلات پنوماتيک صنعتي ،دستگاه هاي تخصصي و قطعات مورد نياز و تجهيز پروژه ها ، کارگاه ها ،‌کارخانجات و ساير واحدهاي فني و صنعتي ؛ دعوت به همکاري به عمل مي آورد.
براي کسب اطلاعات بيشترو دريافت کوتالوگ به سايت WWW.AIRPOWER.IR مراجعه فرماييد.
آدرس : تهران خيابان امام خميني پاساژ رشيد3 پلاک 1/12
تلفن : 66757029 -021 / 66170441 -021
تلفکس: 66347571 -021
موبايل : 0912.4457786
ايميل : [email protected]
اينستاگرم :AIR-POWER-TOOLS
لينک تلگرام : TELEGRAM.ME/AIRPOWERTOOLS
شهر : تهران
تلفن : 02166170441
قیمت : 09124457786
ایمیل : [email protected]
دستگاه تعمير رادياتور خودرو بدون بازکردن انها
درامد بالا با دستگاه پيشرفته تعمير رادياتور ماشينهاي سواري وغيره بدون باز کردن لحيم و بدون جوشکاري با ضمانت باز گشت دستگاه و مبلغ خريد ده درصد کرايه حمل کسر ميشود براي خريد يک يا دوماه منتظر بمانيد
يراق آلات آناولي
آناتولي کيفيت ماندگار و مستمر بيشترين درصد تخفيف يراق آلات کابينت در ايران 24 ماه ضمانت بي قيد و شرط رايگان خدمات پس از فروش ويژه با آناتولي راحت زندگي کنيد عرضه مستقيم و بدون واسطه يراق آلات کابينت با بيشترين حاشيه امن
فروش انواع پيستوله ، ايرلس بادي و برقي و ايربراش
«بسمه تعالي» شرکت ايرپاور(airpower) در زمينه مشاوره حرفه اي در صنعت پاشش رنگ. پوشش دهي سطوح.ارائه انواع پيستوله هاي بادي و برقي وماشين الات .تجهيزات پاشش رنگ ونصب راه اندازي خطوط رنگ به صورت تخصصي فعاليت دارد. WWW.AIRPOWER.IR بخشي
پخش ابزار يراق و رنگ
پخش انواع ابزار يراق انواع رنگهاي ساختماني چسب هاي فوري لوازم دستگاه اب شيرين کن انواع تينر
فروش دسته بیل
تولید و پخش دسته بیل درجه ممتاز و درجه یک (ارسال به تمام نقاط کشور)
مهره واشردار مهره فلنجدارDIN6329
تهیه و توزیح انواع مهره واشردار یا مهره فلنجدار در سایزهای مختلف و در گرید های مختلف
فروشگاه ابزار صنعتي، ساختماني و تاسيساتي
فروشگاه ابزار سديد در مرکز بندرماهشهر و بلوار طالقاني (جنب اداره پست مرکزى) واقع گرديده و داراي 3 انبار مجزا و يک فضاي روباز 100متري در پشت فروشگاه ميباشد. (مساحت کلي فروشگاه و انبارها 250متر مربع است.) نظر به صنعتي بودن منطقه
سنگ بادي جيسون- ميني سنگ بادي- سنگ کوارتز و کورين- GP-832L-5
شرکت صبا صنعت نماينده انحصاري ابزار آلات بادي جيسون (GP) تايوان در ايران اين شرکت در زمينه مشاوره، فروش، اجراي خطوط توليد، خدمات پس از فروش، تعميرات و لوازم يدکي ابزار آلات بادي جيسون به صورت تخصصي فعاليت دارد. سنگ بادي