نمایندگی بروکفیلد

ویسکوزیمتر – مدل LVDV-E+ - رنج 1 – 2000 000 cP - بدون پروب دمایی ، بدون حافظه
ویسکوزیمتر – مدل RVDV-E+ - رنج 100 – 13000 000 cP - بدون پروب دمایی ، بدون حافظه
ویسکوزیمتر – مدل HVDV-E+ - رنج 200 – 26000 000 cP - بدون پروب دمایی ، بدون حافظه
ویسکوزیمتر – مدل HBDV-E+ - رنج 800 – 104000 000 cP - بدون پروب دمایی ، بدون حافظه
ویسکوزیمتر – مدل LVDV-I+ - رنج 1 – 2000 000 cP - بدون پروب دمایی
ویسکوزیمتر – مدل RVDV-I+ - رنج 100 – 13000 000 cP - بدون پروب دمایی
ویسکوزیمتر – مدل HVDV-I+ - رنج 200 – 26000 000 cP - بدون پروب دمایی
ویسکوزیمتر – مدل HBDV-I+ - رنج 800 – 104000 000 cP - بدون پروب دمایی
ویسکوزیمتر – مدل LVDV-II+ - رنج 1 – 6000 000 cP - همراه پروب دمایی
ویسکوزیمتر – مدل RVDV-II+ - رنج 100 – 40000 000 cP - همراه پروب دمایی
ویسکوزیمتر – مدل HVDV-II+ - رنج 200 – 80000 000 cP - همراه پروب دمایی
ویسکوزیمتر – مدل HBDV-II+ - رنج 800 – 320000 000 cP - همراه پروب دمایی

ویسکوزیمتر – مدل LVDV-E+ - رنج 1 – 2000 000 cP - بدون پروب دمایی ، بدون حافظه
ویسکوزیمتر – مدل RVDV-E+ - رنج 100 – 13000 000 cP - بدون پروب دمایی ، بدون حافظه
ویسکوزیمتر – مدل HVDV-E+ - رنج 200 – 26000 000 cP - بدون پروب دمایی ، بدون حافظه
ویسکوزیمتر – مدل HBDV-E+ - رنج 800 – 104000 000 cP - بدون پروب دمایی ، بدون حافظه
ویسکوزیمتر – مدل LVDV-I+ - رنج 1 – 2000 000 cP - بدون پروب دمایی
ویسکوزیمتر – مدل RVDV-I+ - رنج 100 – 13000 000 cP - بدون پروب دمایی
ویسکوزیمتر – مدل HVDV-I+ - رنج 200 – 26000 000 cP - بدون پروب دمایی
ویسکوزیمتر – مدل HBDV-I+ - رنج 800 – 104000 000 cP - بدون پروب دمایی
ویسکوزیمتر – مدل LVDV-II+ - رنج 1 – 6000 000 cP - همراه پروب دمایی
ویسکوزیمتر – مدل RVDV-II+ - رنج 100 – 40000 000 cP - همراه پروب دمایی
ویسکوزیمتر – مدل HVDV-II+ - رنج 200 – 80000 000 cP - همراه پروب دمایی
ویسکوزیمتر – مدل HBDV-II+ - رنج 800 – 320000 000 cP - همراه پروب دمایی
------------------------------------------------


ویسکوزیمتر، ویسکوزیمتر ویسکومتر بروکفیلد
نمایندگی ویسکومتر بروکفیلد امریکا (Viscometer Brookfield )

ویسکوزیمتر کربس مدل KU-2 ساخت کمپانی بروکفیلد امریکا قابل اتصال به پرینتر وقابل تنظیم در
سه رنج Krebs –gm –Cp
ویسکوزیمتر آنالوگ چرخشی چینی مخصوص رنگ وچسب و رزین قیمت مناسب
ویسکوزیمتر بروکفیلد مدل DV-E ساخت کمپانی بروکفیلد امریکا
ویسکوزیمتر بروکفیلد مدل DV-1 prime ساخت کمپانی بروکفیلد امریکا
ویسکوزیمتر بروکفیلد مدل DV-I ساخت کمپانی بروکفیلد امریکا
ویسکوزیمتر بروکفیلد مدل DV-II pro ساخت کمپانی بروکفیلد امریکا
رئومتر ویسکوزیمتر بروکفیلد مدل DV-III Ultra ساخت کمپانی بروکفیلد امریکا
ویسکوزیمتر رئومتر بروکفیلد با صفحه تمام لمسی DV3T
ویسکوزیمتر بروکفیلد با صفحه تمام لمسی DV2T
رئومتر بروکفیلد ساخت کمپانی بروکفیلد امریکا
ویسکومتر فوردکاپ با نازلهای مختلف
انواع ویسکوزیمتر دوشاخه و سه شاخه شیشه ای
انواع ویسکوزیمتر دیجیتای چینی با کیفیت و قیمت مناسب

ویسکومتر شیشه ای دو شاخه و سه شاخه فیشر و ویسکومتر شیشه ای دو شاخه و سه شاخه شات دوران و ویسکومتر شیشه ای ایرانی موجود می باشد.

انواع ویسکومتر دیجیتال بروکفیلد امریکا و انواع حمام ویسکومتر بروکفیلد امریکا آماده و قابل تحویل می باشد.


( نمایندگی فروش انواع ویسکوزیمتر شیشه ی و دیجیتال بروکفیلد )
ویسکوزیمتر پودر دیجیتال PFT-3230 بروکفیلد آمریکا viscosimeter
ویسکوزیمتر دیجیتال مدل LVDV-II-extra بروکفیلد Brookfield viscosimeter
ویسکوزیمتر دیژیتال مدل RVDV-II-extra بروکفیلد Brookfield viscosimeter
ویسکوزیمتر دیجیتال کن اند پلیت LVDV-II-CP بروکفیلد Brookfield viscosimeter
ویسکوزیمتر دیجیتال کن اند پلیت RVDV-II-CP بروکفیلد Brookfield viscosimeter
ویسکوزیمتر دیجیتال مدل LVDV-E بروکفیلد Brookfield آمریکا viscosimeter
ویسکوزیمتر دیجیتال مدل RVDV-E بروکفیلد Brookfield آمریکا viscosimeter
ویسکوزیمتر دیجیتال مدل HADV-E بروکفیلد Brookfield آمریکا viscosimeter
ویسکوزیمتر دیجیتال مدل HBDV-E بروکفیلد Brookfield آمریکا viscosimeter
ویسکوزیمتر دیجیتال مدل LVDV-I بروکفیلد Brookfield آمریکا viscosimeter
ویسکوزیمتر دیجیتال مدل RVDV-I بروکفیلد Brookfield آمریکا viscosimeter
ویسکوزیمتر دیجیتال مدل HADV-II-P بروکفیلد Brookfield آمریکا viscosimeter
ویسکوزیمتر دیجیتال مدل HBDV-II-P بروکفیلد Brookfield آمریکا viscosimeter
ویسکوزیمتر دیجیتال مدل LVDV-II-P بروکفیلد Brookfield آمریکا viscosimeter
ویسکوزیمتر دیجیتال مدل RVDV-II-P بروکفیلد Brookfield آمریکا
ویسکوزیمتر رئومتر دیجیتال مدل LVDV-III-U بروکفیلد Brookfield viscosimeter
ویسکوزیمتر رئومتر دیجیتال مدل RVDV-III-U بروکفیلد Brookfield viscosimeter
ویسکوزیمتر رنگ ، چسب و جوهر دیجیتال مدل KUII-A
ویسکوزیمتر فالینگ بال KF 20 بروکفیلد آمریکا Brookfield viscosimeter
ویسکوزیمتر کاپ 2000 کن اند پلیت CAP2000 بروکفیلد Brookfield viscosimeter
ویسکوزیته کنترول VK600 control
ویسکوزیمتر روتاری دیژیتال مدل NDJ-8SN
ویسکوزیمتر عقربه ای NDJ-1
ویسکوزیمتر عقربه ای NDJ-4
ویسکوزیمتر عقربه ای مدل RVT بروکفیلد آمریکا Brookfield viscosimeter
ویسکوزیمتر کاپ مدل NDJ-5 Brookfield
ویسکوزیمتر عقربه ای (10-100,000Cp)
ویسکوزیمتر عقربه ای(10-2,000,000Cp)
ویسکوزیمتر دیجتال(10-2,000,000Cp)
ویسکوزیمتر دیجتال(10-6,000,000Cp)
ویسکوزیمتر دیجیتال (10-80,000,000Cp)
(5-600,000Cp) ویسکوزیمتر دیجیتال
(5-6000,000Cp) ویسکوزیمتر دیجیتال
(2-80,000,000Cp) ویسکوزیمتر دیجیتال
رئومتر دیجیتال قابل اتصال به کامپیوترمدل RVYR-I
رئومتر دیجیتال قابل اتصال به کامپیوترمدل RVYR-I
اسمال سمپل با ترمومتر SSA-18 بروکفیلد Brookfield
اسمال سمپل با ترمومتر SSA-21 بروکفیلد Brookfield
اسمال سمپل با ترمومتر SSA-27 بروکفیلد Brookfield
سنسور دما مدل DVP-9UY بروکفیلد Brookfield
لیفرا 4500 ( تکسچر آنالایزر)مدل CT34500 بروکفیلد Brookfield
ویسکومتر LV I, Cap 2000, LV II, LVIII
ویسکومتر چرخشی LVDE Brookfield
ویسکومتر طرح بروکفیلد Brookfield
ویسکومتر استوالد
ویسکومتر آبلود
ویسکومتر Fungilab با اسپینل
***لطفا جهت اطلاعات بیشتر با بخش فروش شرکت ویتا طب کوشا تماس حاصل فرمایید.
تلفن تماس: 02166714383-02166714405
فکس: 02166704075
وبسایت: www.vitateb.com
vitatebkoosha.vtk@gmail.com
شهر : تهران
تلفن :
قیمت :
ایمیل : بدون ایمیل
فروش کليه تجهيزات پزشکي
شرکت تجهيزات پزشکي فريمان طب شرکت تجهيزات پزشکي فريمان طب با تکيه بر دانش علمي و تجارب کاري مهندسين و نيروهاي متخصص خود فعاليت خود را در زمينه تامين و تعمير و آموزش کليه دستگاه ها و تجهيزات پزشکي مورد نياز همکاران محترم
اجاره و فروش تجهيزات پزشکي
اجاره و فروش کليه دستگاههاي مراقبت در منزل و تجهيزات درمانگاهي و آمبولانسي با پشتيباني ۲۴ ساعته توسط شرکت محيا طب تخت‌هاي برقي و مکانيکي يک شکن دو شکن و سه شکن انواع دستگاه کمک تنفسي ونتيلاتور airox,ltv950,lp10,t bird,resmed همراه
ضرورت لاغري در اصفهان
بدون شک چاقي يکي از معضلات بشر کنوني است.چاقي به خودي خوب عامل به وجود آورنده و يا افزاينده ريسک بسياري از بيماري هاست . از جله بيماري هاي قلبي و عروقي،آتروسکلروز،فشار خون ، انواع سرطان،چربي خون و…توسط چاقي ايجاد يا
سمعک قلهک
درباره کلينيک کلينيک سمعک قلهک اين کلينيک واقع در خيابان شريعتي (قلهک) فعاليت خود را از سال ۱۳۷۱ آغاز نموده و در حال حاضر خدمات خود را در دو شيفت صبح و بعد از ظهر به مراجعين محترم ارائه مي نمايد. کلينيک قلهک صداقت را
فوايد عسل طبيعي
اين وبسايت سعي دارد تمام فوايد ، طمع هاي مختلف و کاربردهاي بهداشتي عسل طبيعي که تا به حال کشف شده است را جمع آوري کند.
ست سرم, آنژيوکت, اسکالپ وين, ميکروست
فروش ست سرم, آنژيوکت, اسکالپ وين, ميکروست
باريکترين نگاتوسکوپ led دنيا با تکنولوژي تايوان
شرکت لايت‌مِد باريکترين نگاتوسکوپ LED دنيا با تکنولوژي تايوان چراغ نگاتوسکوپ(نگاتسکوپ ) پزشکي و دندانپزشکي ديجيتال . بسيار باريک و با شدت نور بسيار بالا و يکنواخت با قابليت اتصال به برق شهري،بسيار کم مصرف نگاتوسکوپ LED
تعمير تخصصي انواع تجهيزات زيبايي و لاغري
شرکت مهندسي پزشکي طب افزار تعمير تخصصي انواع تجهيزات زيبايي و لاغري با ضمانت نامه کتبي معتبر و گواهي تست و کاليبراسيون از اداره کل تجهيزات پزشکي و معاونت درمان تعميرانواع دستگاه ليزر سرجري و اتاق عمل تعميرانواع