آموزش حسابداري ويژه بازار کار در تبريز

آموزش حسابداري ويژه بازار کار دوره اي است کارا و مفيد براي افرادي که ميخواهند در حرفه حسابداري
وارد شوند . آموزش حسابداري ويژه اشتغال يک کارگاه آموزش حسابداري عملي است که براي افراد
جوياي کار طراحي گرديده اس ت و شامل سرفصل هاي زير ميباشد :
حسابداري مقدمات ي
1 .اطلاعات پايه و مقدماتي/ 2 .صندوق و تنخواه گردان / 3 .بانک و رفع مغايرت بانکي / 4.حساب هاي
دريافتني و حساب هاي پرداختني / 5 .اسناد دريافتني و اسناد در جريان وصول / 6 .اسناد پرداختني /
7 .هزينه ها و درآمدها / 8 .خريد و برگشت از خريد و روش ادواري / 9 .فروش و برگشت از فروش /
10 .موجودي کالا و روش دائم ي / 11 .پيش دريافت و پيش پرداخ ت / 12 .دارائي هاي ثاب ت / 13 .سپرده
ها و سرمايه / 14 .جاري شرکاء
حسابداري مديريت ي
15 .حقوق و دستتتمزد / 16 .کالاي در راه / 17 .تستتلايلات و اعتبارات / 18 .استتتلالاا انباشتتته دارائيلاا /
19 .ذخاير / 20 .اندوخته ها / 21 .بستتتتتن حستتتتاب ها و تلايه گزارشتتتتات ما ي / 22 .بلااي تمام شتتتتده /
23 .حستاب هاي انتمامي / 24 .ستاختار اصتلي نرم افزار يا کدين / 25 .تحريردفاتر قانوني / 26 .تنميم
املاار نامه ما ياتي / 27 .تنميم املاار نامه ما يات بر ارزش افزوده.
ارائه گواهينامه پايان دوره مرکز حسابداران خبره آذربايجان
شهر : آذربايجان شرقي
تلفن : 09142216080
قیمت :
ایمیل : azarca1@yahoo.com
قاليشويي در لاله زار با دستگاه هاي مجهز
قاليشويي در لاله زار شربت اوغلي با پيشينه اي بالق بر 50 سال تجربه ي درخشان در صنعت قاليشويي توانسته تحولي نوين در قاليشويي ايجاد نمايد. قاليشويي در لاله زار تهران با استقاده از دستگاه هاي مجهز و پيشرفته به ارائه خدماتي از
قاليشويي در حصارک با کيفيت باور نکردني
قاليشويي در حصارک شربت اوغلي داراي بهترين مديريت مي باشد. قاليشويي در حصارک داراي کارشناسان خبره و مجرب در زمينه ي شستشوي انواع فرش هاي دستباف ، ابريشم، گل ابريشم، ماشيني ،ترميم و بازسازي فرش ،شستشوي موکت تايلي ، شستشوي
قاليشويي در البرز با متخصصان ماهر
قاليشويي در البرز از جمله فعاليت هاي گسترده قاليشويي و مبل شويي شربت اوغلي در تمامي مناطق تهران مي باشد . از جمله فعاليت هاي قالي شويي شربت اوغلي مي توان به شستشوي انواع فرش هاي دستباف و ماشيني ، تابلو فرش هاي نفيس ،
قاليشويي در فيروز کوه با رعايت اصول مذهبي
راه اندازي قاليشويي در فيروزکوه از جمله اقدامات مهم قاليشويي شربت اوغلي در راستاي رفاه حال شما همشهريان فيروزکوهي و دسترسي آسان به قالي شويي شربت اوغلي براي بهره مندي از خدمات با کيفيت اين مجموعه ميباشد . از جمله خدمات
قاليشويي در شهريار با قيمت مناسب
راه اندازي قالي شويي در شهريار از ديگر اقدامات راه اندازي شعبه هاي قاليشويي شربت اوغلي براي رفاه حال شما همشريان شهرياري در استفاده از خدمات قاليشويي در انواع مختلف قالي هاي ماشيني و يا دست بافت و تابلو فرش ، مبل شويي ،
قاليشويي در درماوند با بالاترين کيفيت و خدمات
گسترش قاليشويي شربت اوغلي به تمامي مناطق تهران از جمله راه اندازي قاليشويي در دماوند از مهم ترين اولويت هاي قاليشويي شربت اوغلي براي رفاه حال شما عزيزان مي باشد . خدمات متنوع قالي شويي در دماوند و ديگر مناطق تهران شامل
قاليشويي در کرج با دستگاه هاي مجهز
قاليشويي در کرج و تمامي مناطق تهران توسط قاليشويي شربت اوغلي ، با بيش از 50 سال سابقه قالي شويي در تهران و پوشش تمام مناطق تهران و حومه . از جمله خدمات قالي شويي در کرج ميتوان به شستشوي قالي ها با اجناس مختلف دستباف و يا
قاليشويي در توپخانه با مديريت عالي
قاليشويي در توپخانه و در تمامي مناطق ديگر تهران از جمله خدمات گسترده ي قالي شويي شربت اوغلي با بيش از 50 سال سابقه ي درخشان در اين زمينه ها ميباشد . از خدمات قالي شويي شربت اوغلي مي توان به مبل شويي ، شستشوي انواع فرش هاي