کفپوش ٍ کف پوش ٍ کفپوش سالن ٍ کف پوش سالن ٍ کفپوش سالن ورزشی 09124076306 خدمات این شرکت عبارت است از 1کفپوش پارکت ورزشی به صورت معلق از جنس چوب روسی و پارکت راش گرجی 2کفپوش پارکت مسکونی 3کفپوش تارتان ورزشی به صورت پاششی 4کفپوش تارتان ورزشی به صورت رول 5کفپوش جاده تندرستی مخصوص پیاده روی 6کفپوش فضای باز ورزشی 17 میلیمتر 7کفپوش تنیس یا کفپوش هاردکشن 8کفپوش پلی یورتان با ضخامت 4 میلیمترکفپوش یک پارچه و بدون درز و یا کفپوش ریختگی و یا کفپوش pu 9کفپوش پلی یورتان با ضخامت 5 میلیمترکفپوش یک پارچه و بدون درز و یا کفپوش ریختگی و یا کفپوش pu 10کفپوش پلی یورتان با ضخامت 6 میلیمترکفپوش یک پارچه و بدون درز و یا کفپوش ریختگی و یا کفپوش pu 11کفپوش پلی یورتان با ضخامت 7 میلیمترکفپوش یک پارچه و بدون درز و یا کفپوش ریختگی و یا کفپوش pu 12کفپوش پلی یورتان با ضخامت 8 میلیمترکفپوش یک پارچه و بدون درز و یا کفپوش ریختگی و یا کفپوش pu 13کفپوش پلی یورتان با ضخامت 9 میلیمترکفپوش یک پارچه و بدون درز و یا کفپوش ریختگی و یا کفپوش pu 14کفپوش پلی یورتان با ضخامت 10 میلیمترکفپوش یک پارچه و بدون درز و یا کفپوش ریختگی و یا کفپوش pu 15کفپوش pvc وارداتی با ضخامت 5 میلیمترکفپوش رولی 16کفپوش pvc وارداتی با ضخامت 6 میلیمترکفپوش رولی 17کفپوش pvc وارداتی با ضخامت 7 میلیمترکفپوش رولی 18کفپوش pvc وارداتی با ضخامت 8 میلیمترکفپوش رولی 19کفپوش pvc وارداتی با ضخامت 9 میلیمترکفپوش رولی 20کفپوش pvc وارداتی با ضخامت 10 میلیمترکفپوش رولی 21کفپوش اپوکسی برای سالن های صنعتی 22کفپوش آنتی استاتیک و یا کفپوش بیمارستانی 23کفپوش جهت پارکینگ 24کفپوش جهت پل عابر پیاده 25چمن مصنوعی ورزشی 26کفپوش دور استخر 27کفپوش سنا خشک 28تجهیز سالن بدنسازی 29کفپوش بدنسازی 30کفپوش تاتامی با ضخامت 20 میلیمتر در ابعاد 100100 و 5050cm 31کفپوش تاتامی با ضخامت 25میلیمتر در ابعاد 100100 و 5050cm 32کفپوش تاتامی با ضخامت 30 میلیمتر در ابعاد 100100 و 5050cm 33کفپوش تاتامی با ضخامت 45 میلیمتر در ابعاد 100100 و 5050cm 34کفپوش مهد کودک 35کفپوش تایل و یا کفپوش پارکی 100100cm و 5050cm با ضخامت 20 میلیمتر 36کفپوش تایل و یا کفپوش پارکی 100100cm و 5050cm با ضخامت 25 میلیمتر 37کفپوش شانه تخم مرغی و یا کفپوش پارکی 100100cm و 5050cm با ضخامت 43 میلیمتر 38کفپوش ایروبیک و یا کفپوش استپ مارک دار 39کفپوش ایروبیک و یا کفپوش استپ معمولی 40تجهیزات بدنساری پارکی ست کامل 41صندلی پارکی و یا نیمکت پارکی 42آبخوری پارکی 43سطل آشغال پارکی httpakamparsblogfacom httpapksportblogfacom httpapksportflooringblogfacom تلفن 09124076306 علی عزیزی

کفپوش ٍ کف پوش ٍ کفپوش سالن ٍ کف پوش سالن ٍ کفپوش سالن ورزشي

کفپوش ٍ کف پوش ٍ کفپوش سالن ٍ کف پوش سالن ٍ کفپوش سالن ورزشي 09124076306
خدمات اين شرکت عبارت است از:
1- کفپوش پارکت ورزشي به صورت معلق از جنس چوب روسي و پارکت راش گرجي.
2- کفپوش پارکت مسکوني.
3- کفپوش تارتان ورزشي به صورت پاششي
4- کفپوش تارتان ورزشي به صورت رول
5- کفپوش جاده تندرستي مخصوص پياده روي
6- کفپوش فضاي باز ورزشي 17 ميليمتر
7- کفپوش تنيس يا کفپوش هاردکشن
8- کفپوش پلي يورتان با ضخامت 4 ميليمتر(کفپوش يک پارچه و بدون درز و يا کفپوش ريختگي و يا کفپوش p.u)
9- کفپوش پلي يورتان با ضخامت 5 ميليمتر(کفپوش يک پارچه و بدون درز و يا کفپوش ريختگي و يا کفپوش p.u)
10- کفپوش پلي يورتان با ضخامت 6 ميليمتر(کفپوش يک پارچه و بدون درز و يا کفپوش ريختگي و يا کفپوش p.u)
11- کفپوش پلي يورتان با ضخامت 7 ميليمتر(کفپوش يک پارچه و بدون درز و يا کفپوش ريختگي و يا کفپوش p.u)
12- کفپوش پلي يورتان با ضخامت 8 ميليمتر(کفپوش يک پارچه و بدون درز و يا کفپوش ريختگي و يا کفپوش p.u)
13- کفپوش پلي يورتان با ضخامت 9 ميليمتر(کفپوش يک پارچه و بدون درز و يا کفپوش ريختگي و يا کفپوش p.u)
14- کفپوش پلي يورتان با ضخامت 10 ميليمتر(کفپوش يک پارچه و بدون درز و يا کفپوش ريختگي و يا کفپوش p.u)
15- کفپوش p.v.c وارداتي با ضخامت 5 ميليمتر(کفپوش رولي )
16- کفپوش p.v.c وارداتي با ضخامت 6 ميليمتر(کفپوش رولي )
17- کفپوش p.v.c وارداتي با ضخامت 7 ميليمتر(کفپوش رولي )
18- کفپوش p.v.c وارداتي با ضخامت 8 ميليمتر(کفپوش رولي )
19- کفپوش p.v.c وارداتي با ضخامت 9 ميليمتر(کفپوش رولي )
20- کفپوش p.v.c وارداتي با ضخامت 10 ميليمتر(کفپوش رولي )
21- کفپوش اپوکسي براي سالن هاي صنعتي
22- کفپوش آنتي استاتيک و يا کفپوش بيمارستاني
23- کفپوش جهت پارکينگ
24- کفپوش جهت پل عابر پياده
25- چمن مصنوعي ورزشي
26- کفپوش دور استخر
27- کفپوش سنا خشک
28- تجهيز سالن بدنسازي
29- کفپوش بدنسازي
30- کفپوش تاتامي با ضخامت 20 ميليمتر در ابعاد 100×100 و 50×50cm
31- کفپوش تاتامي با ضخامت 25ميليمتر در ابعاد 100×100 و 50×50cm
32- کفپوش تاتامي با ضخامت 30 ميليمتر در ابعاد 100×100 و 50×50cm
33- کفپوش تاتامي با ضخامت 45 ميليمتر در ابعاد 100×100 و 50×50cm
34- کفپوش مهد کودک
35- کفپوش تايل و يا کفپوش پارکي 100×100cm و 50×50cm با ضخامت 20 ميليمتر
36- کفپوش تايل و يا کفپوش پارکي 100×100cm و 50×50cm با ضخامت 25 ميليمتر
37- کفپوش شانه تخم مرغي و يا کفپوش پارکي 100×100cm و 50×50cm با ضخامت 43 ميليمتر
38- کفپوش ايروبيک و يا کفپوش استپ مارک دار
39- کفپوش ايروبيک و يا کفپوش استپ معمولي
40- تجهيزات بدنساري پارکي ست کامل
41- صندلي پارکي و يا نيمکت پارکي
42- آبخوري پارکي
43- سطل آشغال پارکي
http://akampars.blogfa.com
http://apksport.blogfa.com
http://apk.sport.flooring.blogfa.com

تلفن :09124076306 علي عزيزي
شهر : تهران
تلفن : 09124076306
قیمت : تماس بگیرید
ایمیل : mardtanha30@yahoo.com
فودکورت آرتميس فرمانيه
فودکورت آرتميس فرمانيه واقع در منطقه فرمانيه نارنجستان چهارم فعاليت خودرا به صورت حرفه اي از تاريخ 07/05/95 شروع نموده است . فودکورت آرتميس در سه سالن با ظرفيت بيش از 400 نفر با چيدمان ميز و صندلي و مبلمان طراحي شده است که اين
ظروف کرايه گل بانو
سفارشات پرده آرايي سالن و پارکينگ ، نور پردازي ، گل آرايي، اعزام پرسنل مهماندار ، آتش بازي ، سفره عقد ، ديزاين جايگاه و ورودي عروس و داماد و... سرويسهاي پذيرايي انواع پازل ، شطرنجي ، و ولوريا و ميز شامهاي
بلندگو سقفي روکار
بلندگو سقفي روکار فول رنج با توان خروجي 3 , 6, 10,15,20,30,40 وات داراي ترانس مچينگ ورودي قابليت کارکرد اهمي و ولتي قابليت کارکرد لاين ورودي 70 و 100 ولت قابليت کارکرد اهمي و ولتي داراي ترمينال ورودي سيم هاي اتصال بلندگوي داخلي
حفاظت فیزیکی
خفاظت و مراقبت ونظم را از ما بخواهید تحت پوشش پلیس پیشگری ناجا
کفپوش ٍ کف پوش ٍ کفپوش سالن ٍ کف پوش سالن ٍ کفپوش سالن ورزشي
کفپوش ٍ کف پوش ٍ کفپوش سالن ٍ کف پوش سالن ٍ کفپوش سالن ورزشي 09124076306 خدمات اين شرکت عبارت است از: 1- کفپوش پارکت ورزشي به صورت معلق از جنس چوب روسي و پارکت راش گرجي. 2- کفپوش پارکت مسکوني. 3- کفپوش تارتان ورزشي به صورت پاششي
دارالضیافه آستان حرم شاه عبدالعظیم
سالن غذاخوری با ظرفیت 1200 نفر آماده پذیرایی از مهمانان شما مجالس ولیمه خاکسپاری و ترحیم 51225355-56 09383132645 09383132845 09123132645 با مدیریت مهدی عسگری پور شهرری ضلع شرقی حرم مطهر جنب دارالشفا کوثر آماده عقد قرار داد با ادارات موسسات و
برگزاری جشن ها ومراسم شخصی شمادرمنزل-استان قزوین
شرکت پارسامهرماهان برگزارگننده جشن ها ومراسم تولد،مراسم ترحیم باتکیه براعتمادشما همشهریان عزیز استان قزوین اقدام به خدمات زیر نموده است: 1- خدمات برگزاری جشن های تولد،سیسمونی،دندونی باتهیه و سرو انواع منوی غذاهای
تشریفات و خدمات مجالس سپید
تشریفات و مرکز تولد سپید با بهره‌گیری از پرسنل مجرب و آموزش دیده تلاش می‌نماید تا با برگزاری انواع مراسم مناسبتی از جمله بله برون، شب یلدا، میهمانی با موضوعات خاص، ولیمه، افطاری، تولد و ... ، متناسب با بودجه شما، خاطرات