انجام کلیه امور حسابداری حسابرسی داخلي اصلاح و تعديلات حساب A2تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی عملكردارزش افزوده و دفاتر قانونی و گزارشات فصلي A3تهیه و تجزيه تحليل صورتهای مالی وتلفیقی شرکتها طبق ضوابط و استانداردهای حسابداری و تبديل از فارسي به انگليسي A4 طراحی و تهيه نرم افزاری و سخت افزاری سیستم حسابداری و ارتقا آن متناسب با حجم A5مشاوره در تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های مالی شرکتها A6پیاده سازی نظام نامه مالی شرکتها شامل گردش اطلاعات اولیه کدینگ مالی کدینگ اموال کدینگ انبار و ایجاد ساختار مراکز هزینه A7مشاوره مالي و مالياتي بيمه خدمات تنظيم كليه قراردادهاي داخلي و خارجي با رعايت قوانين مالياتيتامين اجتماعيقانون كار قانون تجارتقانون مدنيشرايط عمومي پيمانشرايط خصوصي پيمانشرايط همسان سازي مشاوره و EF1مهندسی مالی با رویکرد تداوم فعالیت EF2تهیه بودجه عملیاتی و کنترل EF3مشاوره و انجام تخصصی فعالیتهای آماری و پژوهشی تجزیه وتحلیلهای آماری و توسط متخصصین و مشاوره در بررسی مطالعات اقتصادی و سرمایه و توسعه تکنولوژی EF4تهیه و تنظیم طرح های توجیهی فنی و اقتصادی BUSINESS PLAN بصورت کاملا تخصصي EI1مهندسي ارزش با اجراي 7 فاز مربوطه EI2مطالعات امكان سنجي FS EI3اجرا و طراحي سيستم ERPEnterprise Resource Planning شركتها و سازمانها EI4استراتژی تصمیم گیری و مدیریت بحران EI5تجزیه و تحلیل خط تولید کارخانجات و کارگاه های مرتبط با صنایع و استفاده از نتایج آن CS1 خدمات تهيه و تنظيم كليه قراردادهاي داخلي و خارجي طبق استاندارد با رعايت قوانين مالياتيتامين اجتماعيقانون كار قانون تجارتقانون مدنيشرايط عمومي پيمانشرايط خصوصي پيمانشرايط همسان سازي مشاوره و EL مکانیابی و جانمایی سالنهای تولیدی و غیرتولیدی طراحی انبارها مدیریت مواد و موجودی ها طرح استقرار ماشینآلات مانيتورينگ نصب وراه اندازي ردياب هاي هوشمند صنعتي و حمل و نقل E1آموزش در سطوح مديران و كاركنان با موضوعات حسابداري حسابداريمدير حسابداريحسابرسي حقوق دستمزدخزانه و مغايريت گيري انباراموالصنعتيپيمانكاريبازرگاني ماليمديريت ماليتجزيه و تحليل ترازصورت هاي مالياستانداردهاي حسابداريهزينه يابي برمبناي فعاليتتسهيم هزينهقيمت تمام شده مهندسي صنايعمديريت و كنترل كيفت مديريت استراتژيك و بحران طراحي سيستم بهره بريچابك سازي تفكر نابTQM كامپيوتر SPNET HTMLCSS3JQUERYRATIONAL ROZBASIC VISUALCSQL SERVER لطفا كدهاي مربوطه با معرفي ايميل خود به شماره 09195859348 SMSنماييد تا توضيحات تكميلي و قيمتهاو تخفيفها و برنامه زمانبندي براي شما ارسال شود تغيير تحول وبهبود مستمر تفاوت ماست Personal Daftartelefon Login تماس ساعت کار ویژگی و تفاوت رقابتی تلفن کرج 32548564 026 5 خط 24ساعته تهران 02128421109 دورنگار 02128421107 همراه مشاوره 09195859348 مدیریت 09120581109 مدیر سایت 09191639818 وبگاه wwwpmhonamiccom وبگاه honamicpersianblogir وبگاه bmbaccountpersianblogir وبگاه consultationkarajblogfacom نامه الکترونیک bmbaccountyahoocom آدرس کرج جهانشهر بلوار جمهوری نبش بیژن شرقی ساختمان بهار طبقه 2 واحد 5 موسسه حسابداری هونامیک آدرس تهران اقدسیه نرسیده به مینی سیتی ضلع شمالي بزرگراه ارتش جنب بانک پاسارگاد پلاک 13 طبقه 4

مشاوره مالي و مالياتي و بيمه اي كرجاظهارنامه مالياتيو دفاتر

-انجام کليه امور حسابداري ، حسابرسي داخلي ، اصلاح و تعديلات حساب
A2-تهيه و تنظيم اظهارنامه مالياتي (عملكرد،ارزش افزوده) و دفاتر قانوني و گزارشات فصلي
A3-تهيه و تجزيه تحليل صورتهاي مالي وتلفيقي شرکتها طبق ضوابط و استانداردهاي حسابداري و تبديل از فارسي به انگليسي
A4- طراحي و تهيه نرم افزاري و سخت افزاري سيستم حسابداري و ارتقاء آن متناسب با حجم
-A5مشاوره در تهيه آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مالي شرکتها
A6-پياده سازي نظام نامه مالي شرکتها شامل ( گردش اطلاعات اوليه ، کدينگ مالي، کدينگ اموال ، کدينگ انبار و ايجاد ساختار مراکز هزينه
A7-مشاوره مالي و مالياتي ، بيمه ،خدمات تنظيم كليه قراردادهاي داخلي و خارجي (با رعايت قوانين مالياتي-تامين اجتماعي-قانون كار- قانون تجارت-قانون مدني-شرايط عمومي پيمان-شرايط خصوصي پيمان-شرايط همسان سازي مشاوره و........)
-EF1مهندسي مالي با رويکرد تداوم فعاليت
EF2-تهيه بودجه عملياتي و کنترل
EF3-مشاوره و انجام تخصصي فعاليتهاي آماري و پ‍ژوهشي ، تجزيه وتحليلهاي آماري و... توسط متخصصين و مشاوره در بررسي مطالعات اقتصادي و سرمايه و توسعه تکنولوژي
-EF4تهيه و تنظيم طرح هاي توجيهي فني و اقتصادي ( BUSINESS PLAN ) - بصورت کاملا تخصصي
EI1-مهندسي ارزش با اجراي 7 فاز مربوطه
- EI2مطالعات امكان سنجي FS
-EI3اجرا و طراحي سيستم ERP(Enterprise Resource Planning) شركتها و سازمانها
-EI4استراتژي تصميم گيري و مديريت بحران
-EI5تجزيه و تحليل خط توليد کارخانجات و کارگاه هاي مرتبط با صنايع و استفاده از نتايج آن
CS1- خدمات تهيه و تنظيم كليه قراردادهاي داخلي و خارجي طبق استاندارد (با رعايت قوانين مالياتي-تامين اجتماعي-قانون كار- قانون تجارت-قانون مدني-شرايط عمومي پيمان-شرايط خصوصي پيمان-شرايط همسان سازي مشاوره و........)
EL- مکان‌يابي و جانمايي سالن‌هاي توليدي و غيرتوليدي، طراحي انبارها، مديريت مواد و موجودي ها، طرح استقرار ماشين‌آلات مانيتورينگ (نصب وراه اندازي ردياب هاي هوشمند صنعتي و حمل و نقل)
E1-آموزش در سطوح مديران و كاركنان با موضوعات حسابداري حسابداري(مدير حسابداري--حسابرسي -حقوق دستمزد-خزانه و مغايريت گيري -انبار-اموال-صنعتي-پيمانكاري-بازرگاني) مالي(مديريت مالي-تجزيه و تحليل تراز-صورت هاي مالي-استانداردهاي حسابداري-هزينه يابي برمبناي فعاليت-تسهيم هزينه-قيمت تمام شده) مهندسي صنايع:(-مديريت و كنترل كيفت -مديريت استراتژيك و بحران -طراحي سيستم بهره بري-چابك سازي –تفكر ناب-TQM) كامپيوتر :(SP.NET)( HTML)(CSS3)(JQUERY)(RATIONAL ROZ)(BASIC VISUAL)(C#)(SQL SERVER) )

لطفا" كدهاي مربوطه با معرفي ايميل خود به شماره 09195859348 SMSنماييد تا توضيحات تكميلي و قيمتهاو تخفيفها و برنامه زمانبندي براي شما ارسال شود. تغيير ،تحول وبهبود مستمر تفاوت ماست

Personal Daftartelefon Login

تماس
ساعت کار
ويژگي و تفاوت رقابتي

تلفن : کرج : 32548564 - 026 ( 5 خط 24ساعته ) تهران : 021-28421109
دورنگار : 021-28421107
همراه :مشاوره : 09195859348 - مديريت : 09120581109 مدير سايت : 09191639818
وبگاه : www.pmhonamic.com
وبگاه : honamic.persianblog.ir
وبگاه : bmbaccount.persianblog.ir
وبگاه : consultationkaraj.blogfa.com
نامه الکترونيک : bmb.account@yahoo.com
آدرس : کرج ، جهانشهر ، بلوار جمهوري ، نبش بيژن شرقي ، ساختمان بهار ، طبقه 2 ، واحد 5 ،
آدرس : تهران ، اقدسيه ، نرسيده به ميني سيتي ، ضلع شمالي بزرگراه ارتش ، جنب بانک پاسارگاد ، پلاک 13 طبقه 4
شهر : تهران
تلفن : 02632548564
قیمت :
ایمیل : bmb.account@yahoo.com
انجام امور حسابداري در سردشت و ربط
انجام کليه امور حسابداري در شهرستان سردشت و ربط با جديدترين نرم افزارهاي حسابداري و انجام امور سازمان تامين اجتماعي و دارايي. 09148854462-09144854462
تهيه طرح توجيهي فني و اقتصادي در کرج و تهران
طرح توجيهي ، مطالعات امکان سنجي , خدمات مشاوره مطالعات سرمايه گذاري در بخش هاي اقتصادي خدمات زير را به صورت کاملا تخصصي زير نظر مهندسين و مشاورين هوناميک ارائه مي گردد: *انجام مطالعات امکان سنجي مقدماتي و تفضيلي (مطالعات
متوقف کننده stoper
این وسیله کاربردی در دو نوع خاص وسایل نقلیه سبک(سواری) و وسایل نقلیه سنگین(اتوبوس و کامیون) طراحی و ساخته شده است. مشخصات: 1-با توجه به طراحی ساده و کاربردی خاصی که این نمونه دارد از حرکت خودرو بیش از حد تعیین شده جلوگیری می
شرکت حسابداری محاسبان آرمان تبریز
ارائه خدمات حسابداری بصورت تمام وقت و پاره وقت برای شرکتهای پیمانکاری و ... تهیه دیسکت بیمه و دارائی -ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی در محل کار شما- بروز رسانی حسابها فروش نرم افزار سپیدار
خدمات مالی و حسابداری
کلیه امور مرتبط با مالی و , حسابداری،دارایی وتامین اجتماعی , کلیه اظهارنامه ها، گزارش خرید , وفروش فصلی، تحریر دفاتر و ... تلفن 09134007545 سامان تراز نقش جهان
خدمات مالی و حسابداری موسسه ژرف بین نگار
انجام کلیه امور حسابداری : تهیه دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی و دفاعیه های لازم پیاده سازی سیستمهای مالی و بهای تمام شده مشاوره جهت نصب و پیاده سازی سیستم های مالی و آموزش نیروی های انسانی پیشنهاد ، طراحی و
انجام خدمات حسابداری
اینجانب مجتبی ابراهیمیان دارای مدرک لیسانس حسابداری آماده انجام خدمات حسابداری بصورت پاره وقت در اصفهان می باشم. 09396052035
حسابداری کسب و کار
اینجانب سید حسین جمالی با 21 سال تجربه کار مالی آمادگی دارم تا کلیه فعالیتهای کسب و کار شما را در سیستم مالی به منظور استفاده بهینه و مدیریت منابع مالی و اقتصادی شما فقط در شهر رشت را انجام دهم.تلفن تماس 09112383746