بورس قدرتمند اجاره آپارتمان مبله

بورس قدرتمند اجاره آپارتمان مبله
مرکز ، غرب و شمال تهران
عادي ، لوکس و فوق لوکس از 40 متر به بالا


جردن – تابان غربي – 120 متر – 2 خوابه – طبقه سوم – کلا 4 طبقه 3 واحدي – داراي پارکينگ ، آسانسور ، استخر ، سونا ، جکوزي ، سرويس ايراني و فرنگي ، آشپزخانه – open شومينه - اجاره 3 ماهه - اجاره 6 ماهه - اجاره 9 ماهه - 1 ساله - اجاره ماهيانه 8 ميليون - پيش 10 ميليون

............
الهيه – 120 متر – 2 خوابه – طبقه دوم – کلا 5 طبقه چهار واحدي – داراي پارکينگ ، آسانسور، انباري ، استخر ، سونا ، جکوزي ، سرويس ايراني و فرنگي - فول امکانات - اجاره 6 ماهه - اجاره 9 ماهه - 1 ساله - اجاره ماهيانه 8 ميليون مبله و 50 پيش
............

فرمانيه – سليمي شمالي - لوکس – 80 متر – 2 خوابه – طبقه سوم – داراي آسانسور ، پارکينگ ، سرويس ايراني و فرنگي - فول امکانات - اجاره 6 ماهه - 1 ساله - اجاره ماهيانه 7 ميليون
............
فرشته – 173 متر – 3 خوابه – طبقه پنجم – کلا 5 طبقه تکواحدي – داراي پارکينگ ، آسانسور، انباري ، سونا ، جکوزي ، سرويس ايراني و فرنگي - فول امکانات - اجاره 6 ماهه - اجاره 9 ماهه - 1 ساله - اجاره ماهيانه 15 ميليون مبله - اجاره ماهيانه 12 ميليون بدون مبله
............
پاسداران – زمرد – 63 متر – 1 خوابه – طبقه دوم – کلا 4 طبقه تکواحدي – داراي حياط دنج ، پارکينگ مسقف – سرويس ايراني و فرنگي – فول امکانات - اجاره 3 ماهه - اجاره 6 ماهه- اجاره 9 ماهه - 1 ساله - اجاره ماهيانه پنج ميليون
............
باغ فردوس - 120 متر – 2 خوابه – طبقه چهارم – داراي پارکينگ ، آسانسور ، انباري ، سرويس ايراني و فرنگي - فول امکانات - اجاره 3 ماهه - اجاره 6 ماهه - اجاره 9 ماهه - 1 ساله - اجاره ماهيانه 7 ميليون
............
فرشته – 75 متر – 2 خوابه – طبقه دوم– داراي پارکينگ ، آسانسور، انباري ، سرويس ايراني و فرنگي - فول امکانات - اجاره 6 ماهه - اجاره 9 ماهه - 1 ساله - اجاره ماهيانه 8 ميليون مبله
............
پاسداران – بهارستان 2 – 80 متر – 2 خوابه – طبقه چهارم – کلا 5 طبقه 4 واحدي – داراي پارکينگ و آسانسور – شيک و لوکس - اجاره 3 ماهه - اجاره 6 ماهه- اجاره 9 ماهه- 1 ساله - اجاره ماهيانه 6 ميليون
............
سعادت آباد – بالاتر از ميدان سرو – 140 متر – 3 خوابه – طبقه سوم – داراي پارکينگ ، انباري ، آسانسور – کف سنگ – فول امکانات - اجاره 9 ماهه - 1 ساله - اجاره ماهيانه 2000 دلار
............
سعادت آباد – 100 متر – 2 خوابه - شيک و فول امکانات - اجاره 3 ماهه - اجاره 6 ماهه- اجاره 9 ماهه- 1 ساله
اجاره ماهيانه 8 ميليون
............
شريعتي – بالاتر از پل رومي – 112 متر – 2 خوابه – طبقه 6 – کلا 6 طبقه 2 واحدي – داراي پارکينگ ، آسانسور ، انباري ، استخر ، سونا ، جکوزي – فول امکانات - اجاره 6 ماهه - اجاره 9 ماهه - 1 ساله - اجاره ماهيانه 7 ميليون - پيش 30 ميليون
............
سعادت آباد – ميدان کتابي – 100 متر – طبقه 3 – 2 خوابه – کلا 5 طبقه 2 واحدي – شيک – فول امکانات - اجاره 3 ماهه - اجاره 6 ماهه - اجاره 9 ماهه - 1 ساله - اجاره ماهيانه 7 ميليون
............
جردن – اسفندياري – 75 متر – 1 خوابه – طبقه 6 – کلا 10 طبقه تکواحدي – داراي پارکينگ ، انباري ، آسانسور ، سرويس ايراني و فرنگي – لوکس – فول امکانات - اجاره 6 ماهه - اجاره 9 ماهه- 1 ساله - اجاره ماهيانه 6 ميليون - پيش 30 ميليون
............
جردن – 210 متر – 4 خوابه – طبقه دوم – 2 طبقه تکواحدي – فول امکانات - اجاره 6 ماهه - اجاره 9 ماهه - 1 ساله - اجاره ماهيانه 2500 دلار
............
قيطريه- شب تاب – 132 متر – 2 خوابه – طبقه چهارم – کلا 4 طبقه 3 واحدي – داراي پارکينگ ، آسانسور، سرويس ايراني و فرنگي - فول امکانات - اجاره 3 ماهه - اجاره 6 ماهه - اجاره 9 ماهه - 1 ساله - اجاره ماهيانه 6 ميليون - پيش 15 ميليون
............
آرژانتين – الوند – 100 متر – 2 خوابه – طبقه سوم - داراي پارکينگ ، آسانسور ، انباري ، سرويس ايراني و فرنگي - فول امکانات - اجاره 3 ماهه - اجاره 6 ماهه - اجاره 9 ماهه- 1 ساله - اجاره ماهيانه 4 ميليون - پيش 10 ميليون
............
سعادت آباد – علامه جنوبي – 120 متر – 2 خوابه – طبقه سوم – کلا 3 طبقه دو واحدي - داراي پارکينگ ، آسانسور ، انباري ، سرويس ايراني و فرنگي - فول امکانات - اجاره 3 ماهه - اجاره 6 ماهه - اجاره 9 ماهه - 1 ساله - اجاره ماهيانه شش و نيم ميليون
............
سعادت آباد – علامه جنوبي – 130 متر – 3 خوابه – طبقه سوم – کلا 3 طبقه دو وحدي - داراي پارکينگ ، آسانسور ، انباري ، سرويس ايراني و فرنگي - فول امکانات - اجاره 3 ماهه - اجاره 6 ماهه - اجاره 9 ماهه - 1 ساله - اجاره ماهيانه شش هفت
............
جردن – روبروي پارک صبا – 110 متر – 2 خوابه – طبقه سوم – 4 طبقه تکواحدي – داراي پارکينگ و سرويس فرنگي - فول امکانات - اجاره 6 ماهه - اجاره 9 ماهه - 1 ساله - اجاره ماهيانه 2000 دلار
............
قيطريه- اندرزگو – 75 متر – 1 خوابه – طبقه اول – کلا 3 طبقه 2 واحدي – داراي پارکينگ ، آسانسور، سرويس ايراني و فرنگي - فول امکانات - اجاره 3 ماهه - اجاره 6 ماهه - اجاره 9 ماهه - 1 ساله - اجاره ماهيانه 4 ميليون - پيش 10 ميليون
............
شهرک غرب – شفق - 95 متر – 2 خوابه – طبقه دوم – کلا 3 طبقه تکواحدي – داراي پارکينگ ، آسانسور، سرويس ايراني و فرنگي - فول امکانات - اجاره 3 ماهه - اجاره 6 ماهه - اجاره 9 ماهه - 1 ساله - اجاره ماهيانه 5 ميليون - پيش 20 ميليون
............
جردن – بلوار گلستان – 100 متر – 2 خوابه – طبقه همکف – 3 طبقه 2 واحدي –داراي سرويس ايراني و فرنگي - فول امکانات - اجاره 6 ماهه - اجاره 9 ماهه - 1 ساله - اجاره ماهيانه 3 ميليون - پيش 35 ميليون
............
يوسف آباد – 200 متر – 3 خوابه – طبقه دوم – 3 طبقه تکواحدي – داراي سرويس ايراني و فرنگي - فول امکانات - اجاره 6 ماهه - اجاره 9 ماهه - 1 ساله - اجاره ماهيانه 4 ميليون - پيش 100 ميليون
............
جردن – قباديان - 145 متر – 2 خوابه – طبقه اول – کلا 7 طبقه تکواحدي – داراي پارکينگ ، انباري ، آسانسور ، سرويس ايراني و فرنگي - فول امکانات - اجاره 9 ماهه - 1 ساله - اجاره ماهيانه 2800 دلار
............
وليعصر - 125 متر – 2 خوابه – طبقه اول – کلا 3 طبقه تکواحدي – داراي آسانسور ، سرويس ايراني و فرنگي - فول امکانات - اجاره 9 ماهه - 1 ساله - اجاره ماهيانه 3 ميليون - پيش 10 ميليون
............
دروس – محسنيان - 200 متر – 3 خوابه – طبقه سوم – کلا 5 طبقه دو واحدي – داراي پارکينگ ، آسانسور، سرويس ايراني و فرنگي - فول امکانات - اجاره 6 ماهه - اجاره 9 ماهه - 1 ساله - اجاره ماهيانه 10 ميليون
............
جلفا – 60 متر – طبقه اول – 1 خوابه – کلا 3 طبقه تکواحدي – سرويس ايراني و فرنگي - محيطي دنج و سرشار از اکسيژن - اجاره 3 ماهه - اجاره 6 ماهه- اجاره 9 ماهه- 1 ساله - اجاره ماهيانه سه و نيم ميليون
............
فاطمي – پروين اعتصامي – 90 متر – 2 خوابه ، 1 خواب مستر – طبقه اول – کلا 5 طبقه 4 واحدي - داراي پارکينگ ، آسانسور ، اسپيلت ، آشپزخانه open ، سرويس ايراني و فرنگي - اجاره 3 ماهه - اجاره 6 ماهه- اجاره 9 ماهه- 1 ساله - اجاره ماهيانه پنج ميليون
............
پليس – کاشاني نژاد – 64 متر – 1 خوابه – طبقه سوم – کلا 3 طبقه 2 واحدي – فول امکانات - اجاره 6 ماهه - اجاره 9 ماهه - 1 ساله - اجاره ماهيانه 500هزار تومان - پيش 36 ميليون
............
جهان آرا – 45 متر – 1 خوابه – طبقه سوم – کلا 5 طبقه تکواحدي – فول امکانات - اجاره 3 ماهه - اجاره 6 ماهه - اجاره 9 ماهه - 1 ساله - اجاره ماهيانه دو ميليون و پانصد - پيش 5 ميليون
............
فاطمي – رهي معيري – 60 متر – 2 خوابه – طبقه 3 – کلا 5 طبقه تکواحدي – فول امکانات - اجاره 6 ماهه - اجاره 9 ماهه- 1 ساله - اجاره ماهيانه يک ميليون و ششصد - پيش 20 ميليون ، يا 75 ميليون رهن کامل
............
تماس و هماهنگي – کرمي 09120922433
شهر : تهران
تلفن : 09120922433
قیمت : تماس بگیرید
ایمیل : karami.groupproject@gmail.com
اجاره آپارتمان مبله در تهران
وب سايت نظام مبله با بيش از 12 سال سابقه در امور اجاره آپارتمان مبله در تهران با نازلترين قيمت ها در اختيار شما عزيزان ميباشد. . لطفا جهت مشاهده پکيج ها و همچنين قيمت هاي ما به وبسايت ما به نشاني زير مراجعه
آپارتمان مسکونی 140 متری واقع در سه راه گوهردشت.
آپارتمان 140 متری سه خوابه ، در طبقع دوم، رو به حیاط ، چند سال ساخت در سه راه گوهردشت اجاره داده می شود. جهت مشاهده جزئیات به لینک سایت مراجعه فرمایید: www.amlaksafiran.com آدرس و شماره تماس : کرج گوهردشت فلکه اول جنب بانک مسکن 02634201384
85 متری شاهین شهر
یکدستگاه اپارتمان 85متری مفید با پارکینگ بزرگ و انباری در شاهین شهر- خیابان شیخ بهایی فرعی 8 غربی رهن و اجاره داده میشه  7 واحد دوطبقه -طبقه دوم 6ملیون-400 تومن
رهن و اجاره در گلشهر- خ بنفشه
آپارتمان 80متری در گلشهر - خیابان بنفشه برای رهن و اجاره. بسیار شیک ، اکازیون و ارزنده لطفا قبل از تماس ، قیمت ، اطلاعات کامل ، جزییات و عکس را در www.AsanShahr.com با کد 210360 مشاهده فرمایید.
رهن آپارتمان
آپارتمان نوساز-8واحدی-واقع در خیابان سعدی-جنب مجتمع آزادگان-طبقه دوم-مجهز به آسانسور- دوخوابه- 60 متر مفید -کف سرامیک- پکیج دیواری و لوله کشی اسپیلیت-دارای پارکینگ اختصاصی با درب ریموت دار-به مبلغ 30 میلیون تومان رهن کامل
اکازیون
نیاوران 385 متر تریبلکس، 3 خوابه، طبقه سوم، 250 متر حیاط اختصاصی، 2 عدد پارکینگ آسانسور, سوئیت جداگانه سرایداری اختصاصی زمین کل ملک 500 متر 700 میلیون تومان رهن کامل یا 300 پیش ماهیانه 10 میلیون تومان
املاک ایساتیس کد 160 رودسر
رهن و اجاره اپارتمان 70 و 77 متری تازه ساخت.شمالی جنوبی با دید دریا و اسانسور .کابینت ام دی اف و گرمایش پکیج واقع در گیلان شهرستان رودسر.شهرک انصاری تلفن:09111456799 پرخیده-09114356799 -01342617297 دفتر-09111441943 حمیدی نشانی دفتر مشاور
اجاره هتل اجاره آپارتمان هتل آپارتمان محمودآباد
شرایط ویژه برای ایام عید اجاره هتل آپارتمان با کلیه امکانات رفاهی با داشتن 25 واحد مسکونی اعم از 1خوابه / 2خوابه و 3خوابه و 2رستوران با موزیک زنده و سالن ورزشی شماره تماس : 09119215545 09378740620