سهام پدیده شاندیزهتل مشهدعکس حرمخرید فروش زمینسهام پدیده شاندیز هتل مشهدسهام پدیده شاندیز عکس حرمسهام پدیده شاندیز خرید فروش زمینهتل مشهد سهام پدیده شاندیزسهام پدیده شاندیز عکس حرمهتل مشهد خرید فروش زمینعکس حرم سهام پدیده شاندیزعکس حرم هتل مشهدعکس حرم خرید فروش زمینخرید فروش زمین سهام پدیده شاندیزخرید فروش زمین هتل مشهدخرید فروش زمین عکس حرمسهام پدیده شاندیز هتل مشهد عکس حرمسهام پدیده شاندیز هتل مشهد خرید فروش زمینسهام پدیده شاندیز عکس حرم هتل مشهدسهام پدیده شاندیز عکس حرم خرید فروش زمینسهام پدیده شاندیز خرید فروش زمین هتل مشهدسهام پدیده شاندیز خرید فروش زمین عکس حرمهتل مشهد سهام پدیده شاندیز عکس حرمهتل مشهد سهام پدیده شاندیز خرید فروش زمینهتل مشهد عکس حرم خرید فروش زمینهتل مشهد عکس حرم سهام پدیده شاندیزهتل مشهد خرید فروش زمین سهام پدیده شاندیزهتل مشهد خرید فروش زمین عکس حرمعکس حرم سهام پدیده شاندیز هتل مشهدعکس حرم سهام پدیده شاندیز خرید فروش زمینعکس حرم هتل مشهد سهام پدیده شاندیزعکس حرم هتل مشهد خرید فروش زمینعکس حرم خرید فروش زمین سهام پدیده شاندیزعکس حرم خرید فروش زمین هتل مشهدخرید فروش زمین سهام پدیده شاندیز هتل مشهدخرید فروش زمین سهام پدیده شاندیز عکس حرمخرید فروش زمین هتل مشهد سهام پدیده شاندیزخرید فروش زمین هتل مشهد عکس حرمخرید فروش زمین عکس حرم سهام پدیده شاندیزخرید فروش زمین عکس حرم هتل مشهدسهام پدیده شاندیز هتل مشهد عکس حرم خرید فروش زمینسهام پدیده شاندیز عکس حرم خرید فروش زمین هتل مشهدسهام پدیده شاندیز خرید فروش زمین هتل مشهد عکس حرمسهام پدیده شاندیز عکس حرم هتل مشهد خرید فروش زمینسهام پدیده شاندیز عکس حرم خرید فروش زمین هتل مشهدسهام پدیده شاندیز هتل مشهد خرید فروش زمین عکس حرمهتل مشهد سهام پدیده شاندیز عکس حرم خرید فروش زمینهتل مشهد سهام پدیده شاندیز خرید فروش زمین عکس حرمهتل مشهد عکس حرم خرید فروش زمین سهام پدیده شاندیزهتل مشهد عکس حرم سهام پدیده شاندیز خرید فروش زمینعکس حرم سهام پدیده شاندیز هتل مشهد خرید فروش زمینعکس حرم هتل مشهد سهام پدیده شاندیز خرید فروش زمینعکس حرم خرید فروش زمین سهام پدیده شاندیز هتل مشهدعکس حرم خرید فروش زمین هتل مشهد سهام پدیده شاندیزخرید فروش زمین سهام پدیده شاندیز هتل مشهد عکس حرمخرید فروش زمین هتل مشهد سهام پدیده شاندیز عکس حرمخرید فروش زمین عکس حرم سهام پدیده شاندیز هتل مشهدخرید فروش زمین هتل مشهد عکس حرم سهام پدیده شاندیزخرید فروش زمین عکس حرم هتل مشهد سهام پدیده شاندیزسهام پدیده مشهدسهام پدیدهخرید فروش ملکخرید ملکسهام پدیده مشهد سهام پدیدهسهام پدیده مشهد خرید فروش ملکسهام پدیده مشهد خرید ملکسهام پدیده سهام پدیده مشهدسهام پدیده مشهد خرید فروش ملکسهام پدیده خرید ملکخرید فروش ملک سهام پدیده مشهدخرید فروش ملک سهام پدیدهخرید فروش ملک خرید ملکخرید ملک سهام پدیده مشهدخرید ملک سهام پدیدهخرید ملک خرید فروش ملکسهام پدیده مشهد سهام پدیده خرید فروش ملکسهام پدیده مشهد سهام پدیده خرید ملکسهام پدیده مشهد خرید فروش ملک سهام پدیدهسهام پدیده مشهد خرید فروش ملک خرید ملکسهام پدیده مشهد خرید ملک سهام پدیدهسهام پدیده مشهد خرید ملک خرید فروش ملکسهام پدیده سهام پدیده مشهد خرید فروش ملکسهام پدیده سهام پدیده مشهد خرید ملکسهام پدیده خرید فروش ملک خرید ملکسهام پدیده خرید فروش ملک سهام پدیده مشهدسهام پدیده خرید ملک سهام پدیده مشهدسهام پدیده خرید ملک خرید فروش ملکخرید فروش ملک سهام پدیده مشهد سهام پدیدهخرید فروش ملک سهام پدیده مشهد خرید ملکخرید فروش ملک سهام پدیده سهام پدیده مشهدخرید فروش ملک سهام پدیده خرید ملکخرید فروش ملک خرید ملک سهام پدیده مشهدخرید فروش ملک خرید ملک سهام پدیدهخرید ملک سهام پدیده مشهد سهام پدیدهخرید ملک سهام پدیده مشهد خرید فروش ملکخرید ملک سهام پدیده سهام پدیده مشهدخرید ملک سهام پدیده خرید فروش ملکخرید ملک خرید فروش ملک سهام پدیده مشهدخرید ملک خرید فروش ملک سهام پدیدهسهام پدیده مشهد سهام پدیده خرید فروش ملک خرید ملکسهام پدیده مشهد خرید فروش ملک خرید ملک سهام پدیدهسهام پدیده مشهد خرید ملک سهام پدیده خرید فروش ملکسهام پدیده مشهد خرید فروش ملک سهام پدیده خرید ملکسهام پدیده مشهد خرید فروش ملک خرید ملک سهام پدیدهسهام پدیده مشهد سهام پدیده خرید ملک خرید فروش ملکسهام پدیده سهام پدیده مشهد خرید فروش ملک خرید ملکسهام پدیده سهام پدیده مشهد خرید ملک خرید فروش ملکسهام پدیده خرید فروش ملک خرید ملک سهام پدیده مشهدسهام پدیده خرید فروش ملک سهام پدیده مشهد خرید ملکخرید فروش ملک سهام پدیده مشهد سهام پدیده خرید ملکخرید فروش ملک سهام پدیده سهام پدیده مشهد خرید ملکخرید فروش ملک خرید ملک سهام پدیده مشهد سهام پدیدهخرید فروش ملک خرید ملک سهام پدیده سهام پدیده مشهدخرید ملک سهام پدیده مشهد سهام پدیده خرید فروش ملکخرید ملک سهام پدیده سهام پدیده مشهد خرید فروش ملکخرید ملک خرید فروش ملک سهام پدیده مشهد سهام پدیدهخرید ملک سهام پدیده خرید فروش ملک سهام پدیده مشهدخرید ملک خرید فروش ملک سهام پدیده سهام پدیده مشهد

فروش خانه در مشهد

املاک اکازيون فروشي درمشهد
فروش خانه در مشهد
املاک فول امکانات به قيمت رسيده
125متري شمالي يک ونيم طبقه 2خوابه فول امکانات اپن نقاشي پرده لوستر هرواحد مستقل قديمي سازبازسازي شده قابل سکونت وعالي براي ساخت مجدد همچنين همجواري بابارگاه رضوي ونزديک خيابان اصلي دربهترين منطقه مسکوني مشهدعدل خميني80 داراي کليه امکانات رفاهي و پارکينگ نماسنگ کف سنگ وبالکن نزديک حرم مطهرخيابان عدل خميني سند6دانگ ملکي مسکوني وآزاد که در رهن هيچ بانکي نيست فروش فقط بصورت نقدي وفوري ملکي بسيار اکازيون و خوش نقشه با بر عالي ومنطقه اي رو به رشد،مناسب خريداران واقعي ملک وسرمايه گذاري مطلوب درمشهدمقدس تلفن هاي تماس: وزيري مشهد 05138593101وزيري___ 09151104907وزيري
250مترزيربناداراي3طبقه فول امکانات نماسه سانت هرطبقه داراي انشعابات مجزا شمالي داراي 2پارکينگ فول بازسازي عالي بسيارخوش نقشه وزيباومدرن به سبک امروزواقع دربهترين نقطه مشهدمنطقه1مشهدخيابان راهنمائي 24 باكليه امكانات رفاهي.شمالي. هرواحد3خوابه.اپن.نقاشي.هال وپذيرائي بزرگ کف سراميک وموکت ونماسنگ.آب برق گازتلفن تفکيکي است.سند6دانگ ملکي مسکوني. سنددررهن هيچ بانکي نيست.منطقه اي عالي ودانشگاهي نزديک ستادمرکزي دانشگاه آزاداسلامي مشهد.نقدي يامعاوضه باملک ارزان ترهم انجام ميشود. فقط نقدي مختص خريداران محترم واقعي:تلفن هاي تماس مرادي مشهد 05138433915مرادي—09155124339مرادي—مرادي09155021980
پديده ,شانديز,زمين,فروشي,پديده شانديز,پديده زمين,پديده فروشي,شانديز پديده ,پديده زمين,شانديز فروشي,زمين پديده ,زمين شانديز,زمين فروشي,فروشي پديده ,فروشي شانديز,فروشي زمين,پديده شانديز زمين,پديده شانديز فروشي,پديده زمين شانديز,پديده زمين فروشي,پديده فروشي شانديز,پديده فروشي زمين,شانديز پديده زمين,شانديز پديده فروشي,شانديز زمين فروشي,شانديز زمين پديده ,شانديز فروشي پديده ,شانديز فروشي زمين,زمين پديده شانديز,زمين پديده فروشي,زمين شانديز پديده ,زمين شانديز فروشي,زمين فروشي پديده ,زمين فروشي شانديز,فروشي پديده شانديز,فروشي پديده زمين,فروشي شانديز پديده ,فروشي شانديز زمين,فروشي زمين پديده ,فروشي زمين شانديز,پديده شانديز زمين فروشي,پديده زمين فروشي شانديز,پديده فروشي شانديز زمين,پديده زمين شانديز فروشي,پديده زمين فروشي شانديز,پديده شانديز فروشي زمين,شانديز پديده زمين فروشي,شانديز پديده فروشي زمين,شانديز زمين فروشي پديده ,شانديز زمين پديده فروشي,زمين پديده شانديز فروشي,زمين شانديز پديده فروشي,زمين فروشي پديده شانديز,زمين فروشي شانديز پديده ,فروشي پديده شانديز زمين,فروشي شانديز پديده زمين,فروشي زمين پديده شانديز,فروشي شانديز زمين پديده ,فروشي زمين شانديز پديده ,فروش,فوري,آپارتمان,مسکوني,فروش فوري,فروش آپارتمان,فروش مسکوني,فوري فروش,فروش آپارتمان,فوري مسکوني,آپارتمان فروش,آپارتمان فوري,آپارتمان مسکوني,مسکوني فروش,مسکوني فوري,مسکوني آپارتمان,فروش فوري آپارتمان,فروش فوري مسکوني, مشهد,فوري,وام,مسکن,مشهد فوري,مشهد وام,مشهد مسکن,فوري مشهد,مشهد وام,فوري مسکن,وام مشهد,وام فوري,وام مسکن,مسکن مشهد,مسکن فوري,مسکن وام,مشهد فوري وام,مشهد فوري مسکن,مشهد وام فوري,مشهد وام مسکن,مشهد مسکن فوري,مشهد مسکن وام,فوري مشهد وام,فوري مشهد مسکن,فوري وام مسکن,فوري وام مشهد,فوري مسکن مشهد,فوري مسکن وام,وام مشهد فوري,وام مشهد مسکن,وام فوري مشهد,وام فوري مسکن,وام مسکن مشهد,وام مسکن فوري,مسکن مشهد فوري,مسکن مشهد وام,مسکن فوري مشهد,مسکن فوري وام,مسکن وام مشهد,مسکن وام فوري,مشهد فوري وام مسکن,مشهد وام مسکن فوري,مشهد مسکن فوري وام,مشهد وام فوري مسکن,مشهد وام مسکن فوري,مشهد فوري مسکن وام,فوري مشهد وام مسکن,فوري مشهد مسکن وام,فوري وام مسکن مشهد,فوري وام مشهد مسکن,وام مشهد فوري مسکن,وام فوري مشهد مسکن,وام مسکن مشهد فوري,وام مسکن فوري مشهد,مسکن مشهد فوري وام,مسکن فوري مشهد وام,مسکن وام مشهد فوري,مسکن فوري وام مشهد,مسکن وام فوري مشهد,فروش آپارتمان فوري,فروش آپارتمان مسکوني,فروش مسکوني فوري,فروش مسکوني آپارتمان,فوري فروش آپارتمان,فوري فروش مسکوني,فوري آپارتمان مسکوني,فوري آپارتمان فروش,فوري مسکوني فروش,فوري مسکوني آپارتمان,آپارتمان فروش فوري,آپارتمان فروش مسکوني,آپارتمان فوري فروش,آپارتمان فوري مسکوني,آپارتمان مسکوني فروش,آپارتمان مسکوني فوري,مسکوني فروش فوري,مسکوني فروش آپارتمان,مسکوني فوري فروش,مسکوني فوري آپارتمان,مسکوني آپارتمان فروش,مسکوني آپارتمان فوري,فروش فوري آپارتمان مسکوني,فروش آپارتمان مسکوني فوري,فروش مسکوني فوري آپارتمان,فروش آپارتمان فوري مسکوني,فروش آپارتمان مسکوني فوري,فروش فوري مسکوني آپارتمان,فوري فروش آپارتمان مسکوني,فوري فروش مسکوني آپارتمان,فوري آپارتمان مسکوني فروش,فوري آپارتمان فروش مسکوني,آپارتمان فروش فوري مسکوني,آپارتمان فوري فروش مسکوني,آپارتمان مسکوني فروش فوري,آپارتمان مسکوني فوري فروش,مسکوني فروش فوري آپارتمان,مسکوني فوري فروش آپارتمان,مسکوني آپارتمان فروش فوري,مسکوني فوري آپارتمان فروش,مسکوني آپارتمان فوري فروش, املاک,مشهد,رهن اجاره,خريدفروش,املاک مشهد,املاک رهن اجاره,املاک خريدفروش,مشهد املاک,املاک رهن اجاره,مشهد خريدفروش,رهن اجاره املاک,رهن اجاره مشهد,رهن اجاره خريدفروش,خريدفروش املاک,خريدفروش مشهد,خريدفروش رهن اجاره,املاک مشهد رهن اجاره,املاک مشهد خريدفروش,املاک رهن اجاره مشهد,املاک رهن اجاره خريدفروش,املاک خريدفروش مشهد,املاک خريدفروش رهن اجاره,مشهد املاک رهن اجاره,مشهد املاک خريدفروش,مشهد رهن اجاره خريدفروش,مشهد رهن اجاره املاک,مشهد خريدفروش املاک,مشهد خريدفروش رهن اجاره,رهن اجاره املاک مشهد,رهن اجاره املاک خريدفروش,رهن اجاره مشهد املاک,رهن اجاره مشهد خريدفروش,رهن اجاره خريدفروش املاک,رهن اجاره خريدفروش مشهد,خريدفروش املاک مشهد,خريدفروش املاک رهن اجاره,خريدفروش مشهد املاک,خريدفروش مشهد رهن اجاره,خريدفروش رهن اجاره املاک,خريدفروش رهن اجاره مشهد,املاک مشهد رهن اجاره خريدفروش,املاک رهن اجاره خريدفروش مشهد,املاک خريدفروش مشهد رهن اجاره,املاک رهن اجاره مشهد خريدفروش,املاک رهن اجاره خريدفروش مشهد,املاک مشهد خريدفروش رهن اجاره,مشهد املاک رهن اجاره خريدفروش,مشهد املاک خريدفروش رهن اجاره,مشهد رهن اجاره خريدفروش املاک,مشهد رهن اجاره املاک خريدفروش,رهن اجاره املاک مشهد خريدفروش,رهن اجاره مشهد املاک خريدفروش,رهن اجاره خريدفروش املاک مشهد,رهن اجاره خريدفروش مشهد املاک,خريدفروش املاک مشهد رهن اجاره,خريدفروش مشهد املاک رهن اجاره,خريدفروش رهن اجاره املاک مشهد,خريدفروش مشهد رهن اجاره املاک,خريدفروش رهن اجاره مشهد املاک,درج,آگهي,فروش,ملک,درج آگهي,درج فروش,درج ملک,آگهي درج,درج فروش,آگهي ملک,فروش درج,فروش آگهي,فروش ملک,ملک درج,ملک آگهي,ملک فروش,درج آگهي فروش,درج آگهي ملک,درج فروش آگهي,درج فروش ملک,درج ملک آگهي,درج ملک فروش,آگهي درج فروش,آگهي درج ملک,آگهي فروش ملک,آگهي فروش درج,آگهي ملک درج,آگهي ملک فروش,فروش درج آگهي,فروش درج ملک,فروش آگهي درج,فروش آگهي ملک,فروش ملک درج,فروش ملک آگهي,ملک درج آگهي,ملک درج فروش,ملک آگهي درج,ملک آگهي فروش,ملک فروش درج,ملک فروش آگهي,درج آگهي فروش ملک,درج فروش ملک آگهي,درج ملک آگهي فروش,درج فروش آگهي ملک,درج فروش ملک آگهي,درج آگهي ملک فروش,آگهي درج فروش ملک,آگهي درج ملک فروش,آگهي فروش ملک درج,آگهي فروش درج ملک,فروش درج آگهي ملک,فروش آگهي درج ملک,فروش ملک درج آگهي,فروش ملک آگهي درج,ملک درج آگهي فروش,ملک آگهي درج فروش,ملک فروش درج آگهي,ملک آگهي فروش درج,ملک فروش آگهي درج
,
سهام پديده شانديز,هتل مشهد,عکس حرم,خريد فروش زمين,سهام پديده شانديز هتل مشهد,سهام پديده شانديز عکس حرم,سهام پديده شانديز خريد فروش زمين,هتل مشهد سهام پديده شانديز,سهام پديده شانديز عکس حرم,هتل مشهد خريد فروش زمين,عکس حرم سهام پديده شانديز,عکس حرم هتل مشهد,عکس حرم خريد فروش زمين,خريد فروش زمين سهام پديده شانديز,خريد فروش زمين هتل مشهد,خريد فروش زمين عکس حرم,سهام پديده شانديز هتل مشهد عکس حرم,سهام پديده شانديز هتل مشهد خريد فروش زمين,سهام پديده شانديز عکس حرم هتل مشهد,سهام پديده شانديز عکس حرم خريد فروش زمين,سهام پديده شانديز خريد فروش زمين هتل مشهد,سهام پديده شانديز خريد فروش زمين عکس حرم,هتل مشهد سهام پديده شانديز عکس حرم,هتل مشهد سهام پديده شانديز خريد فروش زمين,هتل مشهد عکس حرم خريد فروش زمين,هتل مشهد عکس حرم سهام پديده شانديز,هتل مشهد خريد فروش زمين سهام پديده شانديز,هتل مشهد خريد فروش زمين عکس حرم,عکس حرم سهام پديده شانديز هتل مشهد,عکس حرم سهام پديده شانديز خريد فروش زمين,عکس حرم هتل مشهد سهام پديده شانديز,عکس حرم هتل مشهد خريد فروش زمين,عکس حرم خريد فروش زمين سهام پديده شانديز,عکس حرم خريد فروش زمين هتل مشهد,خريد فروش زمين سهام پديده شانديز هتل مشهد,خريد فروش زمين سهام پديده شانديز عکس حرم,خريد فروش زمين هتل مشهد سهام پديده شانديز,خريد فروش زمين هتل مشهد عکس حرم,خريد فروش زمين عکس حرم سهام پديده شانديز,خريد فروش زمين عکس حرم هتل مشهد,سهام پديده شانديز هتل مشهد عکس حرم خريد فروش زمين,سهام پديده شانديز عکس حرم خريد فروش زمين هتل مشهد,سهام پديده شانديز خريد فروش زمين هتل مشهد عکس حرم,سهام پديده شانديز عکس حرم هتل مشهد خريد فروش زمين,سهام پديده شانديز عکس حرم خريد فروش زمين هتل مشهد,سهام پديده شانديز هتل مشهد خريد فروش زمين عکس حرم,هتل مشهد سهام پديده شانديز عکس حرم خريد فروش زمين,هتل مشهد سهام پديده شانديز خريد فروش زمين عکس حرم,هتل مشهد عکس حرم خريد فروش زمين سهام پديده شانديز,هتل مشهد عکس حرم سهام پديده شانديز خريد فروش زمين,عکس حرم سهام پديده شانديز هتل مشهد خريد فروش زمين,عکس حرم هتل مشهد سهام پديده شانديز خريد فروش زمين,عکس حرم خريد فروش زمين سهام پديده شانديز هتل مشهد,عکس حرم خريد فروش زمين هتل مشهد سهام پديده شانديز,خريد فروش زمين سهام پديده شانديز هتل مشهد عکس حرم,خريد فروش زمين هتل مشهد سهام پديده شانديز عکس حرم,خريد فروش زمين عکس حرم سهام پديده شانديز هتل مشهد,خريد فروش زمين هتل مشهد عکس حرم سهام پديده شانديز,خريد فروش زمين عکس حرم هتل مشهد سهام پديده شانديز, سهام پديده مشهد,سهام پديده,خريد فروش ملک,خريد ملک,سهام پديده مشهد سهام پديده,سهام پديده مشهد خريد فروش ملک,سهام پديده مشهد خريد ملک,سهام پديده سهام پديده مشهد,سهام پديده مشهد خريد فروش ملک,سهام پديده خريد ملک,خريد فروش ملک سهام پديده مشهد,خريد فروش ملک سهام پديده,خريد فروش ملک خريد ملک,خريد ملک سهام پديده مشهد,خريد ملک سهام پديده,خريد ملک خريد فروش ملک,سهام پديده مشهد سهام پديده خريد فروش ملک,سهام پديده مشهد سهام پديده خريد ملک,سهام پديده مشهد خريد فروش ملک سهام پديده,سهام پديده مشهد خريد فروش ملک خريد ملک,سهام پديده مشهد خريد ملک سهام پديده,سهام پديده مشهد خريد ملک خريد فروش ملک,سهام پديده سهام پديده مشهد خريد فروش ملک,سهام پديده سهام پديده مشهد خريد ملک,سهام پديده خريد فروش ملک خريد ملک,سهام پديده خريد فروش ملک سهام پديده مشهد,سهام پديده خريد ملک سهام پديده مشهد,سهام پديده خريد ملک خريد فروش ملک,خريد فروش ملک سهام پديده مشهد سهام پديده,خريد فروش ملک سهام پديده مشهد خريد ملک,خريد فروش ملک سهام پديده سهام پديده مشهد,خريد فروش ملک سهام پديده خريد ملک,خريد فروش ملک خريد ملک سهام پديده مشهد,خريد فروش ملک خريد ملک سهام پديده,خريد ملک سهام پديده مشهد سهام پديده,خريد ملک سهام پديده مشهد خريد فروش ملک,خريد ملک سهام پديده سهام پديده مشهد,خريد ملک سهام پديده خريد فروش ملک,خريد ملک خريد فروش ملک سهام پديده مشهد,خريد ملک خريد فروش ملک سهام پديده,سهام پديده مشهد سهام پديده خريد فروش ملک خريد ملک,سهام پديده مشهد خريد فروش ملک خريد ملک سهام پديده,سهام پديده مشهد خريد ملک سهام پديده خريد فروش ملک,سهام پديده مشهد خريد فروش ملک سهام پديده خريد ملک,سهام پديده مشهد خريد فروش ملک خريد ملک سهام پديده,سهام پديده مشهد سهام پديده خريد ملک خريد فروش ملک,سهام پديده سهام پديده مشهد خريد فروش ملک خريد ملک,سهام پديده سهام پديده مشهد خريد ملک خريد فروش ملک,سهام پديده خريد فروش ملک خريد ملک سهام پديده مشهد,سهام پديده خريد فروش ملک سهام پديده مشهد خريد ملک,خريد فروش ملک سهام پديده مشهد سهام پديده خريد ملک,خريد فروش ملک سهام پديده سهام پديده مشهد خريد ملک,خريد فروش ملک خريد ملک سهام پديده مشهد سهام پديده,خريد فروش ملک خريد ملک سهام پديده سهام پديده مشهد,خريد ملک سهام پديده مشهد سهام پديده خريد فروش ملک,خريد ملک سهام پديده سهام پديده مشهد خريد فروش ملک,خريد ملک خريد فروش ملک سهام پديده مشهد سهام پديده,خريد ملک سهام پديده خريد فروش ملک سهام پديده مشهد,خريد ملک خريد فروش ملک سهام پديده سهام پديده مشهد

شهر : خراسان-مشهد
تلفن :
قیمت :
ایمیل : [email protected]
فروش زمين تجاري در چهارباغ
سلام. متراژ زمين : 400 متر . زمين در موقعيت بسيار خوب تجاري قرار دارد . زمين داراي 2 نبش ميباشد و اين امتياز بالايي ميباشد . زمين داراي امکانات مجوز از شهرداري ميباشد . زمين قولنامه اي معتبر ميباشد و ريشه آن داراي اصل و نسب
فروش استثنايي زمين مسکوني واقع در چابکسر
فروش استثنايي يک زمين با سند شش دانگ منگوله دار، واقع در شهرک مسکوني در چابکسر، با امکانات رفاهي، با منظره فوق العاده اي که از طرفي کوه هاي سربه فلک کشيده ايلميلي که تلکابين رامسر بر روي آن واقع شده و از طرف ديگر دريا و
فروش زمین
فروش یک زمین با مشخصات زیر    ادرس;      استان لرستان - شهرستان الیگودرز- پایین تر چهار راه شاهد -خیابان هتل - مشخصات سند ;    سند تک برگ -شش دانگ - قیمت توافقی -شماره موبایل 09163641028
فروش فوری زمین
فروش فوری زمین به مساحت 1000 متر مربع واقع در شهرک ویلایی در کوچصفهان استان گیلان (فروشنده واقعی زیر قیمت منطقه) با امکانات جاده آسفالته، آب و برق و گاز و تلفن در منطقه
زمین بر اصلی کمربندی کوچصفهان رشت
یک قطعه زمین 4104 متری در بر اصلی جاده لاهیجان در کمربندی کوچصفهان نزدیک به میدان امام رضا کوچصفهان با مجوز تجاری تفریحی خدماتی و موقعیت بسیار استثنایی مناسب برای ساخت تالار، رستوران، سفره خانه سنتی، پمپ بنزین، نمایندگی و
فروش یک قطعه زمین
فروش یک قطعه زمین در بروجرد- شهرک ایثار- 16 متری شهرداری -کوچه شقایق2-قطعه 274 - شمالی متراژ 160 متر --- قیمت 55 میلیون
زمین فروشی
زمینی به مساحت 170 متر مربع واقع در پشت بیمارستان امام علی (ع) قرارداد شهرداری 10 ساله به فروش میرسد.
فروش زمین- سندار
مساحت:448 متر -کوچه 12 متری بر زمین 30 متر قیمت:985/600/000 ادرس:فاز 2 معلم میدان سرگل بر 2 از خیابان