طراحی بردهای هوشمند الکترونیکی برنامه نویسی سیستمه

Circuits

نامه نویسی تخصصی matlab
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoft.ir
09367292276
صادقینامه نویسی تخصصی matlab
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoft.ir
09367292276
صادقی
School of Electrical & Computer Engineering
طراحی سیتمهای کنترل هوشمند و مدل سازی فرایند
طراحی بردهای هوشمند الکترونیکی
برنامه نویسی سیستمهای کنترلی
تدریس در حوزه میدان وموج و مدار و سیستمهای کنترل
METREL d.d.(Slovenia), ,Seaward /Cropico(U.K) , Fabrivas S.A.(Spain) , CHY Firemate CO., Ltd. (Taiwan) , Time Group Inc (China) , Mastech Co. ( Hong Kong) ,Guangri (China) , Udeyraj Electricals Private Limited (India) , Smart Sensor Co.(Hong Kong) , Beijing Sendig Technology Co.,Ltd.(China) , Extech electronic (Taiwan) and etc …
PLC
HMI
PID
MOTION & DRIVES
Network communications techonlogy
sensor
field and wave
Training
نیمه‌هادی‌ها
افزاره‌ها و قطعات میکرو الکترونیک
افزاره‌ها و قطعات نانو الکترونیک
افزاره‌ها و قطعات الکترونیک نوری
MEMS
مدارهای مجتمع آنالوگ
مدارهای مجتمع و سیستم‌های دیجیتال
مدارهای مجتمع و سیستم‌های دیجیتال مخلوط
مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی
الکترونیک صنعتی
سایر موارد
مخابرات، سیستم
تئوری مخابرات
تئوری اطلاعات، کدینگ، و رمزنگاری
پردازش سیگنال(صوت، تصویر)
مخابرات سیار
مخابرات نوری
مخابرات ماهواره‌ای
پردازش سیگنال های آماری(آشکار سازی، تخمین، شناسایی الگو)
رادار و سونار
شبکه های کامپیوتری، بی سیم، حس گر
سوئیچینگ و روتینگ
طیف گسترده
سایر موارد
مخابرات، میدان ها و امواج الکترومغناطیس
تئوری و کاربردهای الکترومغناطیس
سازگاری الکترومغناطیسی
انتشار و پراکندگی امواج
قطعات، مدارات و زیر سیستمهای مایکروویو و موج میلیمتری
طراحی و کاربرد ساختارهای پریودیک در الکترومغناطیس
طراحی، مدلسازی، اندازه گیری، و فناوری آنتن
آرایه های آنتن و شکل دهی پرتو
فوتونیک، فیبر نوری و مخابرات نوری
سیستمها و فناوری فرکانس تراهرتز
سایر موارد
قدرت، سیستم
منابع تجدیدپذیر
شبکه های هوشمند
تولید پراکنده و ریز شبکه ها
مدیریت انرژی، مصرف و تقاضا
بازار برق و تجدید ساختار
تشخیص وضعیت و خطا در سیستم های قدرت
برنامه ریزی سیستم های قدرت
بهره برداری سیستم های قدرت
قابلیت اطمینان (امنیت و کفایت) سیستم های قدرت
کیفیت توان الکتریکی
سیستم های انتقال ولتاژ بالای جریان مستقیم
سیستم های انعطاف پذیر جریان متناوب
حالت های گذرا در سیستم های قدرت
کنترل و پایداری سیستم قدرت
حفاظت الکتریکی
مهندسی فشار قوی
سایر موارد
قدرت، ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت
مبدل های الکترونیک قدرت و کنترل آنها
منابع تغذیه سوئیچینگ و سیستم های توان پالسی
عناصر انعطاف پذیر جریان متناوب FACTS
طراحی و آنالیز و کنترل ماشین های الکتریکی
عیب یابی ،پایش و شناسایی پارامترهای ماشین های الکتریکی
ژنراتورها و ترانس های قدرت
کاربردهای الکترونیک قدرت
طراحی و کنترل درایوهای الکتریکی
ماشین های الکتریکی مدرن
کاربرد ماشین های الکتریکی
سایر موارد
کنترل
سیستم های کنترل غیرخطی
سیستم ها و کنترل هوشمند
کنترل تطبیقی
کنترل مقاوم
کنترل بهینه و بهینه سازی
رباتیک و مکاترونیک
ناوبری و هوافضا
اتوماسیون و کنترل صنعتی
شناسایی سیستم و مدلسازی
سیستم های کنترل فرایند

نامه نویسی تخصصی matlab
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoft.ir
09367292276
صادقی
وضوعات کنفرانس
الکترونیک
نیمه‌هادی‌ها
افزاره‌ها و قطعات میکرو الکترونیک
افزاره‌ها و قطعات نانو الکترونیک
افزاره‌ها و قطعات الکترونیک نوری
MEMS
مدارهای مجتمع آنالوگ
مدارهای مجتمع و سیستم‌های دیجیتال
مدارهای مجتمع و سیستم‌های دیجیتال مخلوط
مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی
الکترونیک صنعتی
سایر موارد

مخابرات، سیستم
تئوری مخابرات
تئوری اطلاعات، کدینگ، و رمزنگاری
پردازش سیگنال(صوت، تصویر)
مخابرات سیار
مخابرات نوری
مخابرات ماهواره‌ای
پردازش سیگنال های آماری(آشکار سازی، تخمین، شناسایی الگو)
رادار و سونار
شبکه های کامپیوتری، بی سیم، حس گر
سوئیچینگ و روتینگ
طیف گسترده
سایر موارد

مخابرات، میدان ها و امواج الکترومغناطیس
تئوری و کاربردهای الکترومغناطیس
سازگاری الکترومغناطیسی
انتشار و پراکندگی امواج
قطعات، مدارات و زیر سیستمهای مایکروویو و موج میلیمتری
طراحی و کاربرد ساختارهای پریودیک در الکترومغناطیس
طراحی، مدلسازی، اندازه گیری، و فناوری آنتن
آرایه های آنتن و شکل دهی پرتو
فوتونیک، فیبر نوری و مخابرات نوری
سیستمها و فناوری فرکانس تراهرتز
سایر موارد

قدرت، سیستم
منابع تجدیدپذیر
شبکه های هوشمند
تولید پراکنده و ریز شبکه ها
مدیریت انرژی، مصرف و تقاضا
بازار برق و تجدید ساختار
تشخیص وضعیت و خطا در سیستم های قدرت
برنامه ریزی سیستم های قدرت
بهره برداری سیستم های قدرت
قابلیت اطمینان (امنیت و کفایت) سیستم های قدرت
کیفیت توان الکتریکی
سیستم های انتقال ولتاژ بالای جریان مستقیم
سیستم های انعطاف پذیر جریان متناوب
حالت های گذرا در سیستم های قدرت
کنترل و پایداری سیستم قدرت
حفاظت الکتریکی
مهندسی فشار قوی
سایر موارد

قدرت، ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت
مبدل های الکترونیک قدرت و کنترل آنها
منابع تغذیه سوئیچینگ و سیستم های توان پالسی
عناصر انعطاف پذیر جریان متناوب FACTS
طراحی و آنالیز و کنترل ماشین های الکتریکی
عیب یابی ،پایش و شناسایی پارامترهای ماشین های الکتریکی
ژنراتورها و ترانس های قدرت
کاربردهای الکترونیک قدرت
طراحی و کنترل درایوهای الکتریکی
ماشین های الکتریکی مدرن
کاربرد ماشین های الکتریکی
سایر موارد

کنترل
سیستم های کنترل غیرخطی
سیستم ها و کنترل هوشمند
کنترل تطبیقی
کنترل مقاوم
کنترل بهینه و بهینه سازی
رباتیک و مکاترونیک
ناوبری و هوافضا
اتوماسیون و کنترل صنعتی
شناسایی سیستم و مدلسازی
سیستم های کنترل فرایند
سایر موارد

مهندسی پزشکی
پردازش سیگنال های زیستی
پردارش تصاویر پزشکی و سیستم های تصویربرداری
ابزار دقیق پزشکی، سنسورها و مبدل های بیومدیکال
مهندسی عصبی، سیستم های عصبی - عضلانی، مهندسی توان بخشی
انفورماتیک پزشکی و محاسبات زیستی
پزشکی از راه دور
سیستم های واسط مغز – کامپیوتر
اپتیک و لیزر پزشکی
تجاری سازی فناوری، آموزش، صنعت تجهیزات پزشکی
اثرات بیولوژیکی میدانهای الکترومغناطیس و کاربرد فناوری مایکروویو در پزشکی
فیزیک پزشکی و مهندسی بافت
سایر موارد

کامپیوتر
الگوریتم ها و تئوری محاسبات
هوش مصنوعی و روباتیک
معماری و محاسبات کامپیوتری
الگوریتمهای پردازش چندرسانه ای
امنیت سیستمهای دیجیتال و پنهان نگاری
شبکه های کامپیوتری و اینترنت
بازیابی اطلاعات و داده کاوی
فناوری اطلاعات و مدیریت داده
شبیه سازی و مدل سازی
محاسبات نرم
مهندسی نرم افزار
سایر موارد
ادامه مطلب

برچسب ها: Binary Genetic Algorithm, Genetic Algorithm, Transportation Problem, آموزش GA, آموزش الگوریتم ژنتیک, الگوریتم تکاملی, الگوریتم ژنتیک, الگوریتم ژنتیک باینری, الگوریتم ژنتیک عملی, الگوریتم ژنتیک پیوسته, برنامه ریزی خطی, برنامه نویسی متلب, بهینه سازی, تحقیق در عملیات, فیلم آموزشی الگوریتم ژنتیک, محاسبات تکاملی, مسأله حمل و نقل, مهندسی صنایع, پیاده سازی الگوریتم ژنتیک در متلب
سایر موارد
مهندسی پزشکی
پردازش سیگنال های زیستی
پردارش تصاویر پزشکی و سیستم های تصویربرداری
ابزار دقیق پزشکی، سنسورها و مبدل های بیومدیکال
مهندسی عصبی، سیستم های عصبی - عضلانی، مهندسی توان بخشی
انفورماتیک پزشکی و محاسبات زیستی
پزشکی از راه دور
سیستم های واسط مغز – کامپیوتر
اپتیک و لیزر پزشکی
تجاری سازی فناوری، آموزش، صنعت تجهیزات پزشکی
اثرات بیولوژیکی میدانهای الکترومغناطیس و کاربرد فناوری مایکروویو در پزشکی
فیزیک پزشکی و مهندسی بافت
سایر موارد
کامپیوتر
الگوریتم ها و تئوری محاسبات
هوش مصنوعی و روباتیک
معماری و محاسبات کامپیوتری

الگوریتمهای پرداز


نامه نویسی تخصصی matlab
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoft.ir
09367292276
صادقینامه نویسی تخصصی matlab
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoft.ir
09367292276
صادقینامه نویسی تخصصی matlab
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoft.ir
09367292276
صادقی
شهر : تهران
تلفن :
قیمت :
ایمیل : بدون ایمیل
مشاوره و برنامه ريزي کنکور۹۹
بهمشاور برگزار ميکند: مشاوره،برنامه ريزي و ارسال برنامه مطالعاتي براي داوطلبين کنکور 99 قويترين مشاوره و برنامه ريزي کنکور - مشاوره و برنامه ريزي فرد به فرد و خصوصي به صورت روزانه،هفتگي وماهانه - برنامه ريزي و پيگيري
تدريس خصوصي تعديل آحاد بهاي پيمان ها
تدريس خصوصي تعديل آحاد بهاي پيمان ها بخشنامه دستورالعمل نحوه تعديل آحاد بهاي پيمان ها نشريه 289 سازمان مديريت و برنامه ريزي برآورد هزينه ها کارهاي ويژه اخذ پيشنهاد قيمت تعيين دوره شاخص مبناي پيمان تعيين نوع شاخص ها
مشاوره و نگارش پروپوزال و پايان نامه در تمامي رشته ها
مشاوره و نگارش پروپوزال و پايان نامه در تمامي رشته¬ها و گرايشهاي علوم انساني –حقوق -زبان انگليسي- علوم زيستي - علوم پزشکي - علوم ورزشي - مديريت - مهندسي کشاورزي و ... -تحليل آماري: تحليل آماري پايان نامه و مقاله با نرم
پروپوزال پايان نامه مقاله
گروه تحقيقاتي ميهن پژوه با سلام حضور شما دانشجوي گرامي گروه تحقيقاتي ميهن پژوه با سابقه بيش از 8 سال فعاليت در امور تحقيقاتي و پژوهشي با خدمات زير در خدمت شماست: راهنمايي و انتخاب موضوع پايان نامه و ارائه مقاله
موسسه گنجينه پويه
موسسه گنجينه پويه يکي از فعال ترين و کارآمد ترين موسسات علمي تهران است که اخلاق مدار مشغول به کار مي باشد 20 سال به معرفي و اعزام دبيران زبده و ماهر و علاقمند به امر آموزش به خانواده ها پرداخته است مجموعه فعاليت هايي که در
اموزش رقص اذربايجان _ معرفي خود اموز هاي برتر
در بين خود اموز هاي که منتشر شده در باکو اذربايجان مجموعه هاي را معرففي کردنند و لي جاي هست که همه را در يک جا جمع کرده ادرسwww.1az.ir بريد مطابب فيلم عکس و.. همه يه جا و کانال تلکرام اموزش رقص اذري @danceazari @link118 و ادرس ديگه مي
کاملترين نمونه سوالات اصلي آيين نامه ي راهنمايي و رانندگي و داخل
با کمال آرامش در سر جلسه امتحان آيين نامه و داخل شهري حاضر شويد:
پابان نامه کارشناسي ارشد,مقالهISI,پايان نامه دکتري
انجام پابان نامه کارشناسي ارشد,مقالهISI,پايان نامه دکتري,تدوين و چاپ مقاله ISI و ISC ,تدوين و چاپ کتاب به صورت صد در صد تضميني وبا هزينه مناسب. پل ارتباطي ما با شما فقط ازطريق تماس با شماره 09360038288 و يا ايميل res365@yahoo.com انجام مي