آموزش کاربردي حسابداري صنعتي و بهاي تمام شده در تبريز

تمامي بنگاههاي اقتصادي بخصوص در بخش توليدي و صنعتي، نياز به محاسبه بهاي تمام شده کالا و خدمات خود دارند .
مديران اگر گزارشات دقيق و صحيحي از عوامل هزينه نداشته باشند در تصميم گيري براي افزايش توليد يا ساير تصميم
گيريها با مشکل مو اجه خواهند شد. اين امر مهم باعث شده که بخش مجزايي تحت عنوان حسابداري صنعتي جهت محاسبه
بهاي تمام شده کالا و خدمات ايجاد و با ورود سيستمهاي نوين، نياز به آموزش در آن براي حسابداران به شدت احساس مي
شود. در دورهي آموزش حسابداري بهاي تمام شده ب ه کار آموز نحو هي جمع آور ي اطلاعات مرتب ط ب ا هزين ه ها و محاسب ه ي
بهاي نهايي محصولات و خدمات يک شرکت داده م يشود و شامل سرفصلهاي ذيل ميباشد :
آموزش تقسيم بندي فعاليت ها در بهاي تمام شد ه/ فرمول بهاي تمام شده در حسابداري صنعت ي/ انبارگرداني کالا و مواد/ بهاي
اوليه، بهاي تاريخي و بهاي تبديل/ بهاي تمام شده کالاي ساخته شده، کالاي فروش رفته و بهاي تولي د/ تقسيم بندي کار در
جريان/ حقوق و دستمزد مستقي م/ رفتار هزين ه / بهاي تمام شده به روش ادواري و دائم ي/ روش برگشت به عقب ، روش تسهيم
به نسبت، روش حدبالا و حدپايين، روش رگراسيون، روش سفارش کار ، روش ضريب تعيين R2 ، روشهاي قيمت گذاري در
انبار، روش مرحله اي، روش نرخ گذاري کالا در انبا ر و روش نمودار ي/ سربار تولي د، سربار جذب شده و سربار واقعي /
سرشکن کردن ضايعات / آموزش بهاي تمام شده به سيستم سنت ي و سيست مهاي نوين بهاي تمام شده / بهاي تمام شد ه صنايع ترکيبي
و صنايع مخلوط ي/ ضايعات پيوسته، ضايعات توليد، ضايعات عادي، ضايعات غير عادي و ضايعات گسسته/ فعاليت بازرگاني
در سيستم صنعت ي/ قيمت گذاري انتقالي / کالاي در جريان،کالاي در جريان اول دور ه و کالاي در جريان پايان دوره/ کالاي
در جريان ساخ ت و کالاي درجريان ساخت پايان دوره / کالاي فروش رفته / گزارش ارزشي، گزارش توليد ي، گزارش ريال ي ،
گزارش فيزيکي ، گزارش مقداري و گزارش هزينه ا ي/ محاسبه کار در جريان پايان دور ه و معادل آحا د/ مواد مستقيم ، مواد
مستقيم خريداري شد ه و مواد مستقيم مصرف شد ه/ موجودي مواد و کالا اول دور ه و پايان دوره/ هزينه هاي اداري، هزينه
هاي توليدي ، هزينه هاي ثابت ، هزينه هاي جاري ، هزينه هاي سرمايه اي ، هزينه هاي متغير، هزينه هاي مختلط ، هزينه هاي
نيمه ثابت، هزينه هاي نيمه ثابت نيمه متغير و هزينه هاي نيمه متغير/ آموزش روش نرخ گذاري فايفو FIF و لايفو LIFO و
ميانگين ساد ه و ميانگين متحر ک و ميانگين موزون و نايف و NIFO / آموزش روشهاي غير قابل قبول در نرخ گذار ي و روشهاي
قابل قبول در نرخ گذار ي .
ارائه گواهينامه پايان دوره مرکز حسابداران خبره آذربايجان
شهر : آذربايجان شرقي
تلفن : 09142216080
قیمت :
ایمیل : azarca1@yahoo.com
انجام امور حسابداري در سردشت و ربط
انجام کليه امور حسابداري در شهرستان سردشت و ربط با جديدترين نرم افزارهاي حسابداري و انجام امور سازمان تامين اجتماعي و دارايي. 09148854462-09144854462
تهيه طرح توجيهي فني و اقتصادي در کرج و تهران
طرح توجيهي ، مطالعات امکان سنجي , خدمات مشاوره مطالعات سرمايه گذاري در بخش هاي اقتصادي خدمات زير را به صورت کاملا تخصصي زير نظر مهندسين و مشاورين هوناميک ارائه مي گردد: *انجام مطالعات امکان سنجي مقدماتي و تفضيلي (مطالعات
متوقف کننده stoper
این وسیله کاربردی در دو نوع خاص وسایل نقلیه سبک(سواری) و وسایل نقلیه سنگین(اتوبوس و کامیون) طراحی و ساخته شده است. مشخصات: 1-با توجه به طراحی ساده و کاربردی خاصی که این نمونه دارد از حرکت خودرو بیش از حد تعیین شده جلوگیری می
شرکت حسابداری محاسبان آرمان تبریز
ارائه خدمات حسابداری بصورت تمام وقت و پاره وقت برای شرکتهای پیمانکاری و ... تهیه دیسکت بیمه و دارائی -ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی در محل کار شما- بروز رسانی حسابها فروش نرم افزار سپیدار
خدمات مالی و حسابداری
کلیه امور مرتبط با مالی و , حسابداری،دارایی وتامین اجتماعی , کلیه اظهارنامه ها، گزارش خرید , وفروش فصلی، تحریر دفاتر و ... تلفن 09134007545 سامان تراز نقش جهان
خدمات مالی و حسابداری موسسه ژرف بین نگار
انجام کلیه امور حسابداری : تهیه دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی و دفاعیه های لازم پیاده سازی سیستمهای مالی و بهای تمام شده مشاوره جهت نصب و پیاده سازی سیستم های مالی و آموزش نیروی های انسانی پیشنهاد ، طراحی و
انجام خدمات حسابداری
اینجانب مجتبی ابراهیمیان دارای مدرک لیسانس حسابداری آماده انجام خدمات حسابداری بصورت پاره وقت در اصفهان می باشم. 09396052035
حسابداری کسب و کار
اینجانب سید حسین جمالی با 21 سال تجربه کار مالی آمادگی دارم تا کلیه فعالیتهای کسب و کار شما را در سیستم مالی به منظور استفاده بهینه و مدیریت منابع مالی و اقتصادی شما فقط در شهر رشت را انجام دهم.تلفن تماس 09112383746